T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 42741700-330-E.392014
Konu :Satranç Hakem Kursu
13/01/2016
….……………………KAYMAKAMLIĞINA
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
…..……………………….MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi
: Kilis Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 08.01.2016 tarih ve
B.20.1.SGM.79.02.Sp.51 sayılı yazıları
İlimizde Satranç Hakemi ihtiyacını karşılamak için Satranç Hakemlik Kursu açılması
ile ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ilgi yazıları Milli Eğitim
Müdürlüğünün web sayfasında yayınlanmıştır.
Gereğinin ilgi yazı dogrultusunda yapılmasını önemle rica ederim.
Mehmet SÜLÜN
Vali a.
Vali Yardımcısı
DAĞITIM :
Tüm okul ve kurum müd.
İlçe Kaymakamlıklarına
Akpınar Cad. Valilik Binası kat:1 79100-KİLİS
(: (0 348) 813 28 28-131 7: (0 348 ) 813 12 64
Ayrıntılı bilgi için irtibat:F.ÖZDEMİR Şube Müd.
.: [email protected] Elektronik Ağ: http://kilis.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden92de-d2cc-3cbd-b103-6478 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Java Printing - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü