T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 20686453-730.06-E.367604
Konu : Etik Davranış İlkeleri Eğitimi
12.01.2016
..............................MÜDÜRLÜĞÜNE/BÖLÜMÜNE
İlgi : a) 03/09/2015 tarih ve 8764751 sayılı yazımız.
b) Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 11/01/2016 tarih ve
321027 sayılı yazısı
İlgi (a) yazımızla Bakanığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün "Etik
Eğitimleri" ile ilgili yazıları ve eki ekte gönderilmişti ve 30 Kasım 2015 tarihine kadar okul/
bölümüzden bilgi istenmiş olmasına rağmen İnsan Kaynakları 3 Birimize bilgi verilmemiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı doğrultusunda
ek tablo doldurularak 12/01/2016 mesai saati bitimine kadar hizmetiç[email protected]
adresine, ayrıca resmi yazıyla gönderilmesi hususunda tekiden rica ederim.
Ahmet BATTAL
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER:
1-İlgi (a) Yazı ve Ekleri
2-İlgi (b) Yazı ve Eki Tablo
DAĞITIM:
Tüm Okul Müdürlüklerine
Dairemiz Bölümlerine
Akpınar Cad. İl Milli Eğitim Binası Kat:1 79100-KİLİS
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.BATTAL Şube Müdürü
[email protected] lekronik ağ: http//kilis.meb.gov.tr 7: (0 348 ) 813 12 64 (: (0 348) 813 28 28 Dahili:117
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene8cb-e008-3cb2-a368-0fbb kodu ile teyit edilebilir.
Download

Java Printing - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü