T.C.
KILIS VALILiGI
IIMilliEgitimMudurl堕u
Sayl:29444100−300−B.358407
12.01.2016
Konu:ErkenCocuklukEgitimiKongresi
…...MUDURLUGUNE
主lgi:BakanllgJmlZTemelEgitimGenelMudurl噂unnnO6/01/2016tarihve140994saylll
yaZISl・
BakanhglmlZTemelEgitimGeneIMudnrlugun臨iIErkenCocuklukEgitimi
KongresiiiileilgiliyazISlekteg6nderilmlSOlup,lSVelSlemlerinilglyaZldogrultusunda
yapllmaslhususunda;
Bilgivegereglniricaederim.
S.SemaKORKMAZ
Mudhra.
?ubeMuduru
EK:
IlgiYazI
DAGlTIM:
BunyesindeOkulOncesiEgitimKurumuBulunanmmOkullar
AkpLnarCadIiMl用Eglt−mMudurlugO79100−K旧S Ayrlntiilbllg時1nmbat SMdSemaKORKMAZ
曾(0348)8132828/114 自(0348)8月1264
回Dtcmelegitim79@mebgovtr
Wcbwww畑Smebgovtr
Buevrakguvc面C−cktron,kmZai−cimZa−ar,miStirhttp′′evraksorguillCbgovtradresLnden5d38−29dc−36b2−a77d−bbbfkoduilctey一一ed−lebilir
Download

Page 1 aganın T.C. f“ “"-,! KİLİS wıuııcı " tı Millî Eğitim Müdürlüğü