16 Ocak 2016 – Sayı : 29595
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
ATAMA KARARLARI
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/9
15/01/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Mahir ÜNAL
Kültür ve Turizm Bakanı
—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/10
15/01/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Mahir ÜNAL
Kültür ve Turizm Bakanı
—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/11
15/01/2016
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
Mahir ÜNAL
Kültür ve Turizm Bakanı
Download

Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararları