Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 31/12/2015
Karar No : 2015/97
Konu
: Taşınmaz Satışı
Özelleştirme
Dizgi, film
4
Download

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/12/2015 Tarihli