Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih
: 31/12/2015
Karar No : 2015/98
Konu
: Maliye Hazinesine Ait Taşınmaz
Yönetmelik Adı – 1
Download

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 31/12/2015 Tarihli