T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 88351627-821.05-E.287429
Konu : 1. Bölgesel Ali Kuşçu Zekâ
Oyunları Yarışması
11.01.2016
.....................................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müd. 07/01/2016 tarihli
ve 88013337-821.05-E.211672 sayılı yazıları.
Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde
yer alan Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Hakkari, Malatya, Elazığ,
Mardin, Şırnak ve Adıyaman illerindeki resmî/özel tüm lise ve dengi okulların 9, 10 ve 11.
sınıf öğrencilerine yönelik "1. Bölgesel Ali Kuşçu Zekâ Oyunları Yarışması"
düzenlenmesi ile ilgili yazı ve ekleri müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanmıştır.
Gereğinin ilgi yazı doğrultusunda yapılmasını rica ederim.
Ahmet BATTAL
Müdür a.
Şube Müdürü
Dağıtım:
Lise Müdürlüklerine
Adres: Akpınar Cad. Milli Eğitim Binası Kat:1 79100-KİLİS
Elektronik Ağ: http:// kilis.meb.gov.tr
E-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: A.BATTAL Şb.Müd.
Tel: (0348) 813 28 28-125
Faks: (0348) 813 12 64
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden351e-d57b-396c-83f7-073a kodu ile teyit edilebilir.
Download

Java Printing - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü