Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
15 Ocak 2016
69471265-305-575
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-7-26
—————
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
15 Ocak 2016
BAŞBAKANLIĞA
—— • ——
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
T.C.
BAŞBAKANLIK
15 Ocak 2016
69471265-305-576
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-8-27
—————
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
15 Ocak 2016
BAŞBAKANLIĞA
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Download

Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN`a, Adalet Bakanı