T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 49788596-160-E.314407
Konu : Engelli Öğrencilere Yönelik
Resim Yarışması
11.01.2016
............................................. MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müd. 07/01/2016 tarihli
ve 88013337-821.05-E.212032 sayılı yazıları.
Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi'nin, Türkiye geneli resmi ve
özel okullardaki herhangi bir engelinden dolayı destek eğitimine ihtiyacı olan tüm engelli
öğrencilere yönelik "Resim Yarışması" düzenlenmesi ile ilgili yazıları ekte gönderilmiştir.
Gereğinin ilgi yazı doğrultusunda yapılmasını rica ederim.
Bekir ŞEN
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER
-----------------------:
1-Yazı (1 Adet)
DAĞITIM
---------------------------------:
Tüm Okul Müdürlüklerine.
Akpınar Cad. Valilik Binası kat:1 79100-KİLİS
(: (0 348) 813 28 28 7: (0 348 ) 813 12 64
.: [email protected] Elektronik Ağ: http://kilis.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: E.KAYA Şef
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene879-9f51-3969-b6c9-c5fc kodu ile teyit edilebilir.
Download

Java Printing - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü