T.C.
KARAKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 81828125-<...>-E.<...>
Konu : FATİH Projesi BT Rehberliği Görevi
<...>
..............................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
KARAKÖPRÜ
İlgi: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve
13507730 sayılı emri.
İlgi yazı ile FATİH Projesi kapsamında donanım kurulumu yapılan örgün eğitim
kurumlarına "Fatih Projesi BT Rehberliği Görevi" görevlendirilmesi yapılacaktır.
İlgi yazıda belirtilen esaslara uygun olmayan teklifler dikkate alınmayacaktır.
Müdürlüğümüz tarafından değerlendirme sonucunda görevlendirilmesi uygun görülen
öğretmenlerin isimleri onaya sunulacak, görevlendirme sonrasında görev iptali
yapılmayacaktır.
İlgi yazı doğrultusunda başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlere gerekli duyurunun
yapılarak, öğretmenlerin EK-2 Form ile yapacağı başvuruları 19/01/2016 Salı günü mesai
bitimine kadar Müdürlüğümüze e-posta veya flash bellek ortamında gönderilmesi hususunda:
Gereğini rica ederim.
Ümit YAŞAR
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
EKLER:
1-Bakanlık yazı ve ekleri( 4 Sayfa)
DAĞITIM :
Tüm Okul Müdürlüklerine
Adres:
Elektronik Ağ:
e-posta:
Ayrıntılı bilgi için:
Tel:
Faks:
Download

Resmi yazı için tıklayınız. - karaköprü ilçe milli eğitim müdürlüğü