T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Sayı : 97202150-730.06-E.321027
Konu : Etik Davranış İlkeleri Eğitimi
11.01.2016
İlgi : a) İnsan Kaynakları Genel Müd. 26.08.2015 tarih ve 8420477 sayılı yazımız.
b) Başbakanlığın (KGEK) 02.07.2014 tarih ve 487 sayılı yazısı.
c) Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
d) Başbakanlık ile imzalanan 10 Temmuz 2013 tarihli Etik Platform Protokolü.
Etik Davranış İlkelerinin tüm personele tanıtılması, benimsetilmesi, hizmetiçi eğitim
programlarına, personel alımı ile görevde yükselme eğitim ve sınavlarına etik ilkelerin
eklenmesi ilgi (d) yönetmeliğin 24, 25, 26 ve 29 maddelerinde öngörülmüştür.
Etik Davranış İlkeleri eğitimlerinin her düzeydeki personele sürekli verilmesi ve
eğitimlere ilişkin verilerin Aralık 2015 sonuna kadar Bakanlığımıza bildirilmesi ilgi (a)
yazımızla istenilmiş olmasına rağmen ilinizden bugüne kadar bilgi alınamamıştır.
İlinizde 2015 yılı içerisinde yapılan etik konusundaki eğitimlere ilişkin veriler
(katılımcı sayısı, unvanı, ve konu ) ile her türlü faaliyetin en geç 15 Ocak 2016 tarihine kadar
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, eğitim yapılmamış olması durumunda
sebeplerinin bildirilmesini tekiden rica ederim.
Salih ÇELİK
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Etik Komisyonu Başkanı
EK: Tablo örneği
DAĞITIM:
Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis,
Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Erzincan,
Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Kayseri,
Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Niğde,
Rize, Siirt, Sinop, Ş.Urfa,Yozgat, Bayburt, Batman, Şırnak,
Bartın, Ardahan, Iğdır,Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce
Adres:
Elektronik Ağ:
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Yüksel ÖZDAMGACI
Tel: 4131264
Faks: 4182343
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenb25e-ae05-34e0-9e4a-5628 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Java Printing - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü