T.C.
KiLisvALILIGl
llMilliEgitimMudtirl噂u
12.01.2016
Sayl:29444100−300−E・357765
Konu:lV.UlusalKorolarien鴫i
.…‥MUDURLUGUNE
Ilgi:Mud血1噂timuzBilgiIslemveEgitimTeknolqjileriB61ummunO8/01/2016tarihve
241144saylllyaZISl・
Mudnrl堕umuzBilgiISlemveEgitimTeknol(串1eriBelummun一’IV・UlusalKorolar
ienligi”ileilgiliyazIS−ekteg6nderilmistir・
Bilgivegereglniricaederim・
S.SemaKORKMAZ
Mndiira.
$ubeMudulii
EK:
IlgiYazI
DAGITIM:
TemelEgitimeBagIIIlkveOrtaokullar
AkplnarCadIIMlilIEgltlmMudOrltlgu79100−KILIS
℡(0348)8132828/114
をめtemelegltIm79@mebgovtr
Buevr水guvenIIClektromkimZaiieim孤ianmlStIr
AyrlnlllibllglICInlrtlbat SMdSemaKORKMAZ
缶(0348)8131264
WebWWlVklIiSmCbgovlr
htlr,′′evraksorgumebBOVtradre…den86C0−01eb・32elac15−bc32kodu−ie‘cyited‘聞I‘「
Download

kılıs valilığı - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü