_
,r
A
ıö| ı|a
.**
T.C.
ı.^
'",_
\tJ#
ULUBEY KAYMAKAMLIĞI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 78502l86-3l0-E. l98907
07.0l .20l6
Konu : Sertifika Töreni
.MÜDÜRLÜĞÜNE
ULUBEY
ll/0l12016 Paza(esi günü Saat: l3:30'da Uşak Atatürk Kültür Merkezinde
diizenlenecek törenie; Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikası almaya hak
kazanan ekli listedeki okullarımıza Sayın Valimizin Katılımıyla Sertifikaları verilecektir.
Sertifika alacak okullarımız,n rnazereisiz belirtilen tarihte, saat: l3:00'da belirtilen yerde
hazır bulunması, okul müdürleri ile kantin, yemekhane ve okul temizlik _ hijyen
denetimlerinde görev alan bir öğretmenin de katılımın sağlanması hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.
Mustafa TURGUT
ilçe Milli Eğilim Müdürü
EK:
2 Adet Liste
l Adet Davetiye
DAĞITıM:
iıgiüi okuı Müd.
cüvenli Elektronik
lmzalı Aslı iie n lci lr
ne
o.T..lcll,...l2
VH.K.l.
Aşağı Mah, Htlkümet Konağı Ulubey/UŞAK
Elektronik Ag; www.ulubey64.meb, gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu
elT ak
güvenli elektronik imza ile imzaıanmlştır httpr/evraksoİgu.meb gov
Ayrıntılı bilgiiçin: Melek
KAMKUŞ
Tel (0276) 716l6
Faks: (0 276)
r adresindene599-a3da-36ad-b62b-O7d
-
V.H.K.i
lçHat:l9
7l6 l4 46
54 _
kodu ile teyit edilebilir
Download

Üstyazı için tıklayınız. - Milli Eğitim Bakanlığı