T.C.
ERZURUM VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 97175630-60.04-E.13210731
Konu : Bilgisayar Programlarını ve Veri
Tabanlarını Koruma
23.12.2015
..............................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: Milli Eğitim Bakanlığı (Müsteşarlık) 19.12.2015 tarihli ve 13094798 sayılı yazısı.
Bakanlık Müsteşarlığımızın ''Bilgisayar Programlarını ve Veri Tabanlarını Koruma''
konulu ilgi yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Turan BAĞAÇLI
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Ek: İlgi yazı ve ekleri (4 Sayfa)
Dağıtım:
20 İlçe Kaymakamlığına (İlçe M.E.M)
Yönetim Cad. Valilik Binası Kat:4 Yakutiye/ERZURUM
Elektronik Ağ: www.erzurum.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Ayrıntılı bilgi için:V.DÜLEK- Bilg.İşlt.
Tel: (0442) 234 48 00-135
Faks: (0442)235 32 10
867a-c80c-3852-8ddb-a958
kodu ile teyit edilebilir.
Download

Bilgisayar Programlarını ve Veri Tabanlarını Koruma Ek1