SIRA NO
GÜMÜŞHANE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ HİZMET STANDARTI
HİZMETİN ADI
İSTENEN BELGELER
1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sayfasında yer alan başvuru dilekçesi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Tapu belgesi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı, (Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı
tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu
olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi
4- Riskli Yapı Tespit Raporu ( Yetkililerce Onaylı)
5- Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde malik adına kayıtlı
(elektrik, su, doğalgaz, telefon hizmetleri ile ilgili) son üç aya ait fatura,
6- Yıkılan Yapılar Formu (Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/ Kurumca verilmiş ıslak
imzalı ve mühürlü olacak)
7- Malikin riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı
tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık
Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,
8- Hak sahibine/ vekiline ait vadesiz İban Noyu gösterir Ziraat Bankası A.Ş ye ait hesap cüzdanı
fotokopisi
1
Kentsel Dönüşüm Kira
Yardımı BaşvurusuMalik (Konut)
2
1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sayfasında yer alan başvuru dilekçesi,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),
4) Riskli yapıda ikamet ettiğine dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu
olacak şekilde riskli yapı onay tarihinden önceki son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz veya telefon
Kentsel Dönüşüm Kira faturası,
Yardımı Başvurusu5) Kiracının riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı
Kiracı (Konut)
tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden
alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,
6) Yıkılan Yapılar Formu, (Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak
imzalı ve mühürlü yazı )
7) Kiracı / vekiline ait vadesiz İban Noyu gösterir Ziraat Bankası A.Ş ye ait hesap cüzdanı
fotokopisi
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
30 gün
30 iş günü
3
4
1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sayfasında yer alan başvuru dilekçesi,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
3) Riskli Yapı Tespit Raporu (Yetkilerce Onaylı),
4) İmza sirküleri, (Firmayı temsile yetkili kişilerin)
5) Tapu Belgesi ve Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı, (Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı
tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak
şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir. )
6) Malikin riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit
Kentsel Dönüşüm Kira raporunda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma veya firma sahibi
Yardımı Başvurusuüzerine kayıtlı son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, veya telefon faturası ve riskli yapı onay
Kiracı (İşyeri)
tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres
bilgileri ile uyumlu son üç aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı,
7) Yıkılan Yapılar Formu (Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak
imzalı ve mühürlü yazı )
8) Riskli yapının onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren vergi
dairesinden alınmış yazı veya bağlı olduğu ilgili meslek odasından alınacak sicil kaydı,
9) İşyerinin kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,
10) Gerçek/Tüzel kişiye ait vadesiz İban No’yu gösterir T.C. Ziraat Bankası AŞ’ye ait hesap
cüzdanı fotokopisi.
Riskli Yapı Tespiti
1.
2.
3.
4.
5.
Lisanslı Firma Başvuru Dilekçesi.(Hem firmanın hem yetkili mühendisin kaşesi)
Malikin Dilekçesi,
Malikin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
Malikin Tapu Fotokopisi.
Riskli Yapı Tespit Raporu ve ekleri
30 iş günü
10 iş günü
Download

1 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı