Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünce 28.12.2015 Tarihinde İlan Edilen
Öğretim Elemanı Alımına İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçları
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin birimlerinde istihdam edilmek üzere 28.12.2015 tarihinde ilan edilen kadrolar için aynı yönetmeliğin 10.
maddesi uyarınca ön değerlendirme sonuçlarına göre 20 Ocak 2016 Tarihinde Yapılacak Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında (1 adet) Araştırma
Görevlisi Giriş Sınavına Alınacak Adaylar ile Giriş Sınavına Alınmayacakların İsim Listesi Aşağıda Belirtilmiştir.
Ön Değerlendirme Tarihi:
15.1.2016
GİRİŞ SINAVINA ALINACAKLARIN İSİM LİSTESİ
Adı
SNo:
Soyadı
ALES PUANI
Ales Puanı*%60
Yabancı Dil Puanı
Yabancı Dil Puanı* %40
Toplam Puanı
1
BAŞVURU KOŞULUNU SAĞLAMAYAN ADAYLAR
1
Yakup
SINAV JÜRİ BAŞKANI
Prof. Dr. Fuat AYDIN
Yüksek Lisans Alan Dışı
Karaduman
ÜYE
Prof. Dr. Atilla ARKAN
ÜYE (RAPORTÖR)
Yrd. Doç. Dr. Harun KUŞLU
Download

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünce 28.12.2015 Tarihinde İlan