T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 88351627-806.01-E.365104
Konu : Okul Kütüphanesi
Oluşturulması
12/01/2016
….……………………KAYMAKAMLIĞINA
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
.........................… MÜDÜRLÜĞÜNE
................................BÖLÜMÜNE
İlgi : Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi Müd. 06/01/2016 tarih ve
92714849-806.01/4 sayılı yazıları.
İlimiz Merkez Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğünün okul
kütüphanesi ve sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi ve öğrencilere daha zengin bir kaynak
oluşturulabilmesi için; öğrencilerin yararlanabileceği tarihi, edebi, sosyal, kültürel ve fen
alanlarında düşünce, fikir kitapları ve diğer kaynak kitaplarına ihtiyaç duymaları nedeniyle
kitap toplama kampanyası başlatılması ile ilgili Valilik Onayı ekte gönderilmiştir.
Söz konusu kampanyanın okulunuz/ilçeniz öğretmen ve öğrencilerine duyurulması ve
kampanya kapsamında toplanacak kitapların doğrudan İlimiz Merkez Mübeccel-Suphi
Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
Mehmet SÜLÜN
Vali a.
Vali Yardımcısı
Eki:
Valilik Onayı
Yazı
Dağıtım:
-Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerine
-3 İlçe Kaymakamlığına (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
-Dairemiz Bölümlerine
Adres: Akpınar Cad. Milli Eğitim Binası Kat:1 79100-KİLİS
Elektronik Ağ: http:// kilis.meb.gov.tr
E-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: A.BATTAL Şb.Müd.
Tel: (0348) 813 28 28-125
Faks: (0348) 813 12 64
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindena45f-5c36-32a2-af65-ff10 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Java Printing - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü