TELAFİSINAV TARİ
HLERİ
TELAFİSINAV
TARİH
PERİOD
ÖĞRETMEN
DERSLİK
İ
NGİLİZCE
13 OCAK 2016
3
Dave O’Brien
C128
DİN KAB
8 OCAK 2016
2
Sezai Cankoparan
B046
MFL
11 OCAK 2016
7
Nüve Fazlıoğulları
C127
FEN
12 OCAK 2016
2
Banu Saruhan & Melike Çakı
B116
TÜRKÇE
13 OCAK 2016
7
Kemal Aloğlu
B 253
SOSYAL BİLGİLER İ
NKILAP TARİHİ
MATEMATİK
15 OCAK 2016
5
Mesut Süzer
C015
18 OCAK 2016
4
Özge Gültekin
B157
Download

buraya