SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK
ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN 11. VE 12.
MADDELERİ UYARINCA, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ (REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER DAHİL) DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN YERLERE ALINACAK
AKADEMİK PERSONELLERE AİT GİRİŞ SINAV SONUCU DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SONUÇ TUTANAĞI
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI/PROGRAM
KADRO UNVANI
İLAN EDİLEN KADRONUN ÖZEL ŞARTI
Sıra No
Adı Soyadı
1 Muhammet Coşkun ZEĞEREK
Sınav Jürisi:
Ales Puanı
70,95830
ÜYE
SDÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
SAHNE TASARIMI ANASANAT DALI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
DERECESİ
4
Sanat ve Tasarım ASD Doktora/Sanatta Yeterlilik Yapıyor Olmak.2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacak
Yabancı Dil
Puanı
Lisans
Mezuniyet
Notu
Giriş Sınav Notu
(Yazılı/ Sözlü)
55,00
77,39
90
Ales Puanının Yabancı Dil
% 30'u
Puanının %10'u
(A)
(B)
21,287
ÜYE
5,5
Lisans Mezuniyet
Notunun % 30'u
(C)
Giriş Sınav
Notunun % 30'u
(Yazılı/ Sözlü)
(D)
23,217
27
ÜYE
Toplam Puan
Başarı Durumu Asil Aday (Yedek
(A)+(B)+(C)+(
Aday da Belirlenebilir)
D)
77,004
Başarılıdır
Download

süleyman demirel üniversitesi öğretim üyesi dışındaki öğretim