MÜDÜRLÜK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ DUYURUSU
10/06/2014 tarihli ve 29026 sayılı R.G. Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik kapsamında
yargıya başvurulup, 06/10/2015 tarihli ve 29494 sayılı R.G. Yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik
yürürlüğe girdikten sonra sonuçlanan mahkeme kararlarına ilişkin olarak Bakanlığımız Hukuk
Müşavirliğinin yazıları doğrultusunda, ilgili kişileri 30/12/2015 Çarşamba günü 09.30-15.00
saatleri arasında Sözlü Sınav yapmak üzere komisyon oluşturulmuş, belirtilen gün ve
saatlerde komisyon görev yerinde hazır bulunmuştur. Ancak Sözlü Sınavın bitişi olan saat
15:00 itibarı ile listede yer alan kişilerden sözlü sınava hiç katılan olmamıştır. İlgililere
duyurulur.
Download

MÜDÜRLÜK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇ DUYURUSU 10/06/2014