YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015‐2016 EĞİTİM‐ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
(Giriş Sınavı; Gün, Yer, Saat ve Yapılış Bilgileri)
ENSTİTÜ
ANABİLİM DALI
PROGRAM
GİRİŞ SINAVININ
TARİHİ
GİRİŞ SINAVININ
YAPILACAĞI
KAMPÜS
GİRİŞ
SINAVININ
YAPILACAĞI
YER
Bilgisayar
Müh.Bölüm
Başk. Elektrik Elektr. Fak.
D- Blok 1.kat
Bölüm Toplantı
Salonu
GİRİŞ
SINAVININ
SAATİ
GİRİŞ SINAVININ
YAPILIŞ BİLGİLERİ
(YAZILI-SÖZLÜ)
Yazılı Sınav
09.30
Sözlü Sınav
13.00
Yazılı %60
Sözlü %40
10:00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Bilgisayar Müh.
Doktora - Tezli YL
11.01.2016
Davutpaşa
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyomühendislik
Biyomühendislik
12.01.2016
Davutpaşa
Fen Bilimleri Enstitüsü
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
13.01.2016
Davutpaşa
Çevre
Mühendisliği
Bölümü
10:00
Yazılı
Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Makineleri ve
Güç Elektroniği Yüksek
Lisans
12.01.2016
Davutapaşa
C-315
13:00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Makineleri ve
Güç Elektroniği Doktora
12.01.2016
Davutpaşa
C-315
13:00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Tesisleri Yüksek
Lisans
12.01.2016
Davutpaşa
Elektrik
Mühendisliği
Bölüm Başkanlığı
09:30
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Tesisleri
Doktora
12.01.2016
Davutpaşa
Elektrik
Mühendisliği
Bölüm Başkanlığı
09:30
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
Davutpaşa
Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği
Toplantı Salonu
10:00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği
Haberleşme
13.01.2016
Davutpaşa
Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği
Toplantı Salonu
10:00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Endüstri Mühendisliği
İş Güvenliği ve İşçi
Sağlığı Doktora
12.01.2016
Yıldız
A-303
10:00
Yazılı
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik
Fizik
11.01.2016
Davutpaşa
E-1029 Nolu sınıf
10.00
% 100 Yazılı
Elektronik
12.01.2016
GİRİŞ SINAVININ
YAPILACAĞI
KAMPÜS
GİRİŞ
SINAVININ
YAPILACAĞI
YER
GİRİŞ
SINAVININ
SAATİ
GİRİŞ SINAVININ
YAPILIŞ BİLGİLERİ
(YAZILI-SÖZLÜ)
ENSTİTÜ
ANABİLİM DALI
PROGRAM
GİRİŞ SINAVININ
TARİHİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri Mühendisliği
12.01.2016
Yıldız
GİDF Toplantı
Salonu
09:00
Yazılı % 50
Sözlü % 50
Fen Bilimleri Enstitüsü
Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi
Makineleri Mühendisliği
12.01.2016
Yıldız
GİDF Toplantı
Salonu
09:00
Yazılı % 50
Sözlü % 50
Fen Bilimleri Enstitüsü
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
12.01.2016
Davutpaşa
10.00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Gıda Mühendisliği
Doktora
12.01.2016
Davutpaşa
12.00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Harita Mühendisliği
Geomatik
13.01.2016
Davutpaşa
Harita
Mühendisliği
Bölüm Başkanlığı
10:00
Yazılı
Fen Bilimleri Enstitüsü
Harita Mühendisliği
Uzaktan Algılama ve
CBS
13.01.2016
Davutpaşa
Harita
Mühendisliği
Bölüm Başkanlığı
13:00
Yazılı
Fen Bilimleri Enstitüsü
İlköğretim
Tezli Yüksek Lisans
12.01.2016
Davutpaşa
İlköğretim Bölüm
Başkanlığı
10:00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
İlköğretim
Tezli Yüksek Lisans
(İngilizce)
13.01.2016
Davutpaşa
İlköğretim Bölüm
Başkanlığı
10:00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
İlköğretim
Doktora
14.01.2016
Davutpaşa
İlköğretim Bölüm
Başkanlığı
10:00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
İnşaat Müh.
Yapı
12.01.2016
Davutpaşa
E Blok 1-121
10:00
Yazılı
Fen Bilimleri Enstitüsü
İnşaat Müh.
Hidrolik
12.01.2016
Davutpaşa
Hidrolik ve KıyıLiman Müh.
Lab.(H Blok)
11.00
Yazılı
Fen Bilimleri Enstitüsü
İnşaat Müh.
Kıyı ve Liman
Mühendisliği
12.01.2016
Davutpaşa
Hidrolik ve KıyıLiman Müh.
Lab.(H Blok)
13.00
Yazılı
Fen Bilimleri Enstitüsü
İnşaat Müh.
Mekanik
12.01.2016
Davutpaşa
E Blok 1-120
10.00
Yazılı
Fen Bilimleri Enstitüsü
İnşaat Müh.
İnşaat Müh.-İngilizce
11.01.2016
Davutpaşa
İnşaat Müh.
Bölümü Toplantı
Salonu
13.00
Sözlü
Kimya Metalurji
Fak.Gıda
Mühendisliği
Kimya Metalurji
Fak.Gıda
Mühendisliği
GİRİŞ SINAVININ
YAPILACAĞI
KAMPÜS
GİRİŞ
SINAVININ
YAPILACAĞI
YER
GİRİŞ
SINAVININ
SAATİ
GİRİŞ SINAVININ
YAPILIŞ BİLGİLERİ
(YAZILI-SÖZLÜ)
ENSTİTÜ
ANABİLİM DALI
PROGRAM
GİRİŞ SINAVININ
TARİHİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
İstatistik
İstatistik
12.01.2016
Davutpaşa
A1-01 Butik sınıf
Saat:09.30
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya
Analitik Kimya
11.01.2016
Davutpaşa
D-2057
10.00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya
Biyokimya
11.01.2016
Davutpaşa
D-2000
11.00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya
Anorganik Kimya
13.01.2016
Davutpaşa
D-2057
10.00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya
Fizikokimya
13.01.2016
Davutpaşa
D2000
10.00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya
Biyokimya
11.01.2016
Davutpaşa
D-2000
11.00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya
Organik Kimya
12.01.2016
Davutpaşa
D-2000
10:00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya
Kimya (İngilizce)
11.01.2016
Davutpaşa
D-2057
14.00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Yazılı: 11/01/2016
Sözlü: 12/01/2016
Davutpaşa
Yazılı - KMB316
Sözlü - A-341
Yazılı: 10:00
Sözlü: 10:00
Yazılı: % 40
Sözlü : % 60
Doktora Yazılı
Sınav 11:00
Sözlü Sınav
13:00
Y.Lisans Yazılı
Sınav : 11:00
Doktora
Yazılı%50 Sözlü %50
Y.Lisans
Yazılı %100
Sözlü
12.01.2016
Davutpaşa
Doktora A152
Yüksek Lisans
A151
Enerji
12.01.2016
Yıldız
E3
10:00
Makine Mühendisliği
İmal Usulleri
11.01.2016
Yıldız
E3 Blok Dersliği
13:00
Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Mühendisliği
Konstrükisyon
12.01.2016
Yıldız
A-305
13:00
Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Mühendisliği
Isı Proses
11.01.2016
Yıldız
A-310
10.00
Doktora: Sözlü, Y.Lisans:
Yazılı %100
Fen Bilimleri Enstitüsü
Matematik
Yüksek Lisans (Türkçe)
12.01.2016
Davutpaşa
09:00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Matematik
Yüksek Lisans
(İngilizce)
12.01.2016
Davutpaşa
11:00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Matematik
Doktora (Türkçe)
12.01.2016
Davutpaşa
09:00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Matematik
Doktora (İngilizce)
12.01.2016
Davutpaşa
11:00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kontrol ve Otomasyon
Mühendisliği
Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Mühendisliği
Fen Bilimleri Enstitüsü
-
Matematik
Bölümü E-2057
Matematik
Bölümü E-2057
Matematik
Bölümü E-2000
Matematik
Bölümü E-2000
Doktora Yazılı%100
Y.Lisans Yazılı %100
Doktora
Yazılı%50 Sözlü %50
Y.Lisans
Yazılı %100
ENSTİTÜ
Fen Bilimleri Enstitüsü
ANABİLİM DALI
Mekatronik Mühendisliği
PROGRAM
Mekatronik Mühendisliği
(Doktora-Türkçe)
GİRİŞ SINAVININ
TARİHİ
11.01.2016
GİRİŞ SINAVININ
YAPILACAĞI
KAMPÜS
Yıldız
GİRİŞ
SINAVININ
YAPILACAĞI
YER
SÖZLÜ: E2BLOK ZEMİN
KAT WILO LAB
GİRİŞ
SINAVININ
SAATİ
GİRİŞ SINAVININ
YAPILIŞ BİLGİLERİ
(YAZILI-SÖZLÜ)
09:00
Yazılı: % 60
Sözlü : % 40
YAZILI: A-503
Mekatronik Mühendisliği
(Tezli Yüksek Lisans)
Fen Bilimleri Enstitüsü
Mekatronik Mühendisliği
Fen Bilimleri Enstitüsü
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
Yıldız
YAZILI: A-503
11:00
Yazılı
Davutpaşa
Metalurji ve
Malzeme
Mühendisliği
Bölümü
10:00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
13.01.2016
Davutpaşa
Metalurji ve
Malzeme
Mühendisliği
Bölümü
Malzeme
13:00
Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Mimarlık
Yapı
11.01.2016
Yıldız
D 207
11.00 (YAZILI)
13.00 (SÖZLÜ)
Yazılı-Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Mimarlık
Rölöve Restorasyon
12.01.2016
Yıldız
Anabilim Dalı
Fen Bilimleri Enstitüsü
Mimarlık
Yapı Fiziği
12.01.2016
Yıldız
D-108 / Yapı
Fiziği Lisansüstü
Dersliği
10:30
Yazılı-Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Mimarlık
Bina Araştırma ve
Planlama
13.01.2016
Yıldız
D-209
13:00
Yazılı-Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Mimarlık
Mimari Tasarım
13.01.2016
Yıldız
D213
10:00
Yazılı-Sözlü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Davutpaşa
Moleküler Biyoloji
ve Genetik
Bölüm Başkanlığı
D-1001
09:00
Yazılı
Yıldız
Şehir ve Bölge
Planlama
Anabilim Dalı
Toplantı Salonu
(D-304)
Yazılı sınav
:09:30-10:30
Sözlü Sınav:
10:30-11:30
Sözlü Bilim Sınavı: %60
Yazılı Bilim Sınavı: %40
Fen Bilimleri Enstitüsü
Şehir ve Bölge Planlama
Üretim
Şehir Planlama
11.01.2016
13.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
10:00
Yazılı-Sözlü
ENSTİTÜ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
ANABİLİM DALI
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama
PROGRAM
Kentsel Mekan
Organizasyon-Tasarım
Kentsel Dönüşüm ve
Planlama
Kentsel Koruma ve
Planlama
Peyzaj Planlama
Bölge Planlama
GİRİŞ SINAVININ
TARİHİ
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
GİRİŞ SINAVININ
YAPILACAĞI
KAMPÜS
GİRİŞ
SINAVININ
YAPILACAĞI
YER
GİRİŞ
SINAVININ
SAATİ
GİRİŞ SINAVININ
YAPILIŞ BİLGİLERİ
(YAZILI-SÖZLÜ)
Yıldız
Şehir ve Bölge
Planlama
Anabilim Dalı
Toplantı Salonu
(D-304)
Yazılı sınav
:09:30-10:30
Sözlü Sınav:
11:30-12:30
Sözlü Bilim Sınavı: %60
Yazılı Bilim Sınavı: %40
Yıldız
Şehir ve Bölge
Planlama
Anabilim Dalı
Toplantı Salonu
(D-304)
Yazılı sınav
:09:30-10:30
Sözlü Sınav:
13:30-14:30
Sözlü Bilim Sınavı: %60
Yazılı Bilim Sınavı: %40
Yıldız
Şehir ve Bölge
Planlama
Anabilim Dalı
Toplantı Salonu
(D-304)
Yazılı sınav
:09:30-10:30
Sözlü Sınav:
14:30-15:30
Sözlü Bilim Sınavı: %60
Yazılı Bilim Sınavı: %40
Yıldız
Şehir ve Bölge
Planlama
Anabilim Dalı
Toplantı Salonu
(D-304)
Yazılı sınav
:09:30-10:30
Sözlü Sınav:
15:30-16:30
Sözlü Bilim Sınavı: %60
Yazılı Bilim Sınavı: %40
Yıldız
Şehir ve Bölge
Planlama
Anabilim Dalı
Toplantı Salonu
(D-304)
Yazılı sınav
:09:30-10:30
Sözlü Sınav:
16:30-17:30
Sözlü Bilim Sınavı: %60
Yazılı Bilim Sınavı: %40
Download

2015-2016 bahar lisansüstü giriş sınavı jürileri