T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
Sayı : 54315259-480.99-E.370553
Konu : AÖL, MAÖL ve AÖO Sınavları
12.01.2016
DAĞITIM YERLERİNE
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açıköğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu I.
Dönem Sınavları 02-03 Ocak 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Ancak söz konusu
sınavlar yoğun kar yağışı nedeniyle Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinin tamamında, Siirt ili
Pervari ilçesinde, Zonguldak il merkezi ve Kilimli ilçesinde; sokağa çıkma yasağı bulunması
nedeniyle de Şırnak ili Cizre ve Silopi ilçelerinde yapılamamıştır.
Eğitim ve Öğretim dönemleri dikkate alındığında söz konusu merkezlerde
yapılamayan sınavların, 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde yapılması yönünde Bakanlık
Makamının muvafakatı alınmış ve keyfiyeti yazılı onaya sunulmuştur.
16-17 Ocak 2016 tarihlerinde yapılacak bahis konusu sınavlar, daha önce
yapılamayan aynı merkezlerde gerçekleştirilecektir. Ancak Şırnak ili Cizre ve Silopi
ilçelerinde sınava girecek adaylar Şırnak Valiliğinin önerisi doğrultusunda Mardin ilinde
sınava alınacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Bayram ÇETİN
Bakan a.
Genel Müdür V.
Dağıtım :
Gereği
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DÖSE
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Muş Valiliğine
Bitlis Valiliğine
Van Valiliğine
Hakkari Valiliğine
Zonguldak Valiliğine
Şırnak Valiliğine
Mardin Valiliğine
Emniyet Mah.Milas Sok. No:21
Teknikokullar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi:
Tüm Daire Başkanlıklarına
Ayrıntılı bilgi için: S.ÇALIŞKAN
Tel: (0 312) 413 30 65/4258
Faks: (0 312) 497 40 39
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden1fce-7064-3377-9418-2313 kodu ile teyit edilebilir.
Download

AÖL, MAÖL ve AÖO Sınavları 13.01.2016 15:50