12.01.2016
Prostat Kanserine Multidisipliner Yaklaşım Zirvesi
Avrupa Onkoloji Okulu (ESO) ve Üroonkoloji Derneği Manisa Toplantısı
Ege Üroloji Derneği ve Celal Bayar Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı’nın
katkılarıyla
BİLİMSEL PROGRAM
10:00-10:15
What have we learnt about prostate cancer in 2015
and what is future?
Prostat Kanseri Tanı ve Tedavisinde 2015 Yılında
Kazanımlarımız
Dr. Bertrand Tombal (ESO- Belçika)
10:15-10:45
Prostat Kanseri Tanısında Yenilikler Oturumu: Kısa Özet
Oturum Başkanı: Dr. Adil Esen
10:15-10:25
TRUS Eşliğinde Yapılan Prostat Biyopsisinde Son DurumEndikasyondan Kor Sayısına Madde Madde Özet
Dr. Tansu Değirmenci
10:25-10:35
MR Eşliğinde Füzyon Biyopsinin Tanısal Değeri
Dr. Ömer Demir
10:35-10:45
PSMA/PET in Prostat Kanser Tanısında Değeri Var Mı?
Dr. Recep Bekiş
10:45-11:00
Serbest Tartışma
11:00-12:00
Biyokimyasal Relapsa Yaklaşım Paneli
Oturum Başkanı: Dr. İbrahim Cüreklibatır
11:00-11:10
Relapsın Karakteri: İzole/Sistemik ?
Dr. Hayrettin Şahin
11:10-11:20
Cerrahi Sonrası Radyoterapi Kuralları: Ne Zaman-Kime?
Dr. Deniz Yalman
11:20-11:30
Radyoterapi Sonrası Kurtarma Cerrahisi Kuralları: Ne
Zaman-Kime?
Dr. Bülent Günlüsoy
11:30-11:40
Kurtarma Lenfadenektomisinin Rolü
Dr. Güven Aslan
11:40-11:50
Hormono-Kemoterapi: Ne zaman-Kime?
Dr. Çağ Çal
11.50-12:00
Sorular-Tartışma
12:00-13:00
Yemek Arası
13:00-13:45
Lokalize Hastalıkta Video Panel
Oturum Başkanı: Dr. Zafer Aybek
13:00-13:15
Adım Adım Sinir Koruyucu Açık RRP
Dr. Bülent Akdoğan
13:15-13:30
Adım Adım Sinir Koruyucu Laparoskopik RRP
Dr. Yakup Kordan
13:30-13:45
Adım Adım Sinir Koruyucu Robotik RRP
Dr. Levent Türkeri
13:45-14:00
Is active surveillance reasonable?
Aktif İzlem Uygulanabilir Mi?
Dr. Bertrand Tombal (ESO- Belçika)
14:00-14:45
Metastatik Prostat Kanser Paneli
Oturum Başkanı: Dr. Süleyman Minareci
14:00-14:15
Hormonal Tedavi: Erken, Geç, Aralıklı?
Dr. Hakan Gemalmaz
14:15-14:30
Kemoterapi Hormonal Tedavinin Yerini Alıyor Mu?
Dr. Erdem Göker
14:30-14:45
Direnç Sonrası Tedavi Seçenekleri
Dr. Aziz Karaoğlu
14:45-15:00
Olgular Eşliğinde Hormonal Tedavi Ve Sonrası Paneli
Moderatör: Dr. Sümer Baltacı
Panelistler: Dr.Gökhan Koç, Dr.Erhan Sarı, Dr.Yasin
Ceylan, Dr.Hasan Deliktaş, Dr.Ozan Bozkurt
15:00
KAPANIŞ
Bilimsel Sekreterya (Lokal)
Dr. Talha Müezzinoğlu & Dr. Oktay Üçer
CBÜ Tıp Fakültesi Üroloji AD.
Manisa
[email protected]
Download

12.01.2016 Prostat Kanserine Multidisipliner Yaklaşım Zirvesi