+
Okuma Yazmaya Hazırlık
Güne Başlarken

İletişim defterlerinin paylaşımı

Sabah rutinleri( yoklama, takvim, liderlerin
belirlenmesi,sınıf sayılması …)
İç içe çember uygulaması ( hafta sonu
yaptıklarının iç içe çember oluşturan çocuklar
tarafında paylaşılması)

Müzik



“Sağlık “ şarkısı öğrenimi
“Yaşasın Okulumuz “ şarkıs öğrenimi
Bardak ile ritim çalışması




“El Kaslarına Yönelik Kesme,Yırtma,Sıkma, Bükme”
çalışmaları
Kalem tutma çalışmaları
“Çizgi Çalışmaları Kitabı” ile yapılan uygulamalar
“E , e” sesi tekrar etkinlikleri
Kitap isimleri (5N 1K)
- Uyur Gezer Fil
- Gürültücü Komşu
2. Hafta İşitme Duyusu Etkinlikleri



Bakma-görme çalışması; Detaylı kulak çizimi
Duygu ifadelerimiz
Oyun hamuru ile yüz ifadeleri
Beden
 “Üç Ayı” oyunu
Kulak maketinin incelenmesi.
http://www.vidivodo.com/video/insan-kulagianatomisi/302037 Kulağın detaylı çizimi(Öğrenme
Günlüğü)
 Çeşitli baklagillerin balonun içine doldurularak
ince-kalın vb. ses türlerine ayrılması (gruplama) ve
seslerle ritim çalışması, duyduğu sesler hakkında
sohbet .
 http://filmtvizle.biz/ufuk-acan-belgeseller-bes-duyuizle.html sohbet
 “Beni Bul” oyunu
 “Yankı” deneyi
 Ses titreşimlerini hissedin (Öğrenme Günlüğü)
 Duyabildiklerim (Öğrenme Günlüğü)
http://www.sakm.net/index/sesefektleri/
Ünite Adı: DUYULARIMIZLA ALGILADIKLARIMIZ
SH-1: Beş duyum
SH-2: Duyuların kullanılması ve korunması
SH-3: Duyularımızın öğrenmedeki rolü
Matematik






1-20 arası ritmik sayma
1-10 arası doğru yönlerine dikkat ederek rakam
yazımı
Çevresinde duyduğu farklı ses verilerini toplama
Alçak - yüksek ses veri toplama
Seslerin yüksekten alçağa sıralaması (s:15-16)
Kutuların içerisindeki nesne sayısını sadece duyarak
tahmin etme çalışması
Satranç
 Satranç tahtasını ve taşını tanıma.
 “Sihirli Tahta Masalı”hikayesi
Bilgisayar
Drama



( 22.09.2014 – 26.09.2014 )
Ana Fikir:
Duyu organlarımızla kendimizi ve içinde bulunduğumuz
çevreyi algılarız.
Resim
Hayat Bilgisi
Hafıza oyunu
 Kendimi keşfediyorum
Gün Biterken
 Öğrenme Günlüğü(duyabildiklerim –detaylı
çizim)
 Bugün ne öğrendim?
Sayın Velilerimiz;
 Bu hafta öğrencilerimizle duyu organımız kulak ile ilgili etkinlikler
uygulayacağız. Sizler de öğrencilerimizin haftasonu çevresinde
duyduğu farklı sesleri keşfetmelerini sağlayabilir ve sohbet
edebilirsiniz.
 Veli Bilgilendirme Toplantısı, 26 Eylül 2014 Cuma günü, saat
15:30’da okulumuzun Çok Amaçlı Salonunda başlayacak, 16:10’da
kendi sınıflarında bilgilendirme toplantısı devam edecektir.
Toplantıya çocuk getirilmemesi önemle rica olunur.
 Öğrencilerimizin okulda kullanacağı malzemeleri gönderemeyen
velilerimizin, Pazartesi günü etiketleyerek göndermenizi,
 22.09.2014 tarihinde okulumuzda öğrencilerimizin vesikalık
fotoğrafları çekilecektir. Bu tarihte öğrencilerimizin devamsızlık
yapmamalarını, okul forması ile okula gelmelerini,
 Okul ortamına göndereceğiniz her türlü anadil ve Türkçe
materyallerinin (dergi, fotoğraf vb.) öğrencilerimizin inceleme
aşamasında zarar görebileceğini düşünerek göndermenizi rica
ediyoruz.
İLGİ VE DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ....
Kindergarten Newsletter – Eylül
Yeni bir okul yılına hoşgeldiniz!
Okul Öncesi 2’nin ilk iki haftası dolu dolu ve bol eğlenceli geçti. Her geçen gün
çocuklarınızı tanımak harika!
Her iki hafta da bir elinize bülten geçecektir, yaptıklarımızı kısaca anlatan, ve sorgulama
hattımızı anlatan. Bu bülten’de önemli günler ve evde neler yapabileceğıniz hakkında
bilgi verecektir.
Geçirmiş olduğumuz son iki haftada rutinler’in üzerinde durduk, ve geri okul’a girme
moduna başladık. Lütfen evde ve okulda rutinlerin önemli olduğunu hatırlatın. Evde
gösterdiğiniz destek çocuğunuzun’a çok önemli.
SORGULAMA HATTI
Ilk sorgulama hattımız “”Duyularımız ile
Algıladığımız” ve önümüzdeki 6 hafta bu 3
ana fikir’in üzerinde duracağız.
 Beş duyularımız
 Duyularımızı kullanma ve koruma
 Duyularımız ile öğrenme
Her hafta duyularımızın birinin üzerinde
duracağız. Bu hafta gözlerimiz ve
görmenin anlamaını öğrendik. Gözlerimizi
inceledik, renklerine baktık ve ne için
kullandığımızı konuştuk. Eğer görme
engelimiz olsa ne olurdu diye düşündük.
Eğlenceli gözlükler yaptık.
Önümüzdeki hafta duyma ve
kulaklarımızın önemini konuşacağız.
CROSS CURRICULAR STUDIES
Bu ünitede fen bilgisi hakkında bir çok şey
öğreniyoruz - ayna kullanıyoruz,
vücudumuzun farklı yerlerinin isimlerini
öğreniyoruz, gökkuşağının renklerini,
duyularımız nasıl çalışıyor?
Matamatik derslerine grafik oluşturuyoruz,
malzemeleri sınıflandırıyoruz,
numaralarımızı yazıyor ve şekillerimizin
üzerinden geçiyoruz: kare, daire,
dikdörtgen, ve üçgen.
INGILIZCE
Her gün pratik Ingilizce kullanarak basit
selamlaşma, haftanın günleri ve hava
durumu, eğlenceli şarkılar söylüyoruz.
Jolly Phonics
Jolly Phonics adlı programımıza bu hafta
başladık. Her hafta yeni bir harf
öğreniyoruz ve bu harf’e uyan bir şarkı ve
hareketi. Youtube’dan tüm şarkılara
ulaşabilirsiniz.
Bu hafta “Ss” harfini öğrendik; hangi ses’i
çıkardığını ve hareketini. “Ss” ile kelimeler
yazdık. “Aa” harfini gelecek hafta
yapacağız.
Spor derslerinde gözlerimiz ile dikkat
gerektiren oyunlar oynuyoruz.
EVDE NE YAPABILIRIZ?
Ss harfini, renkleri ve şekillerin üzerinde
geçiyoruz. Evinizde, market’te, vs Ss ile
başlayan kelimeler bulmalarını söyleyiniz,
renkleri ve şekilleri bulmalarına yardımcı
olunuz. Duyularımız ile ifade etmeleriniz
söyleyiniz “Gözlerim ile baktım” , “Ellerim
ile daaire’yi elledim” , “Burnum ile kırmızı
çiçeği kokladım.”
Okul Oncesi 2 Ogretmenleri.
UNİT 1 – ÖNEMLI SÖZCÜKLER:
Önümüzdeki 6 hafta, bu kelimeleri
öğreneceğiz.
Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday,
green, blue, orange, yellow, purple, red,
circle, rectangle, square, triangle, back,
taste, hand, see, head, smell, touch, eye,
hear and leg.
Kindergarten Newsletter – September
Welcome to a brand new year!
Kindergarten has begun and the first two weeks have been filled with much excitement.
It has been wonderful getting to know your children more and more each day.
Every fortnight you will receive a newsletter which will briefly outline what we have
done at school in the previous weeks, as well as updates on the unit of inquiry we are
doing. In this newsletter we will also mention any important dates to make a note of, and
some helpful tips that you could practice at home with your children relating to our unit.
Over the previous two weeks we have been focusing on routines, and helping your
children get into the “swing of things” at school. Please encourage your children to
follow a routine, at school and at home. Reinforcement at home is a crucial part of your
child’s learning
UNIT OF INQUIRY
Our first unit of inquiry is “Making Sense
of Our Surroundings” and over the next 6
weeks we will explore the following three
lines of enquiry:
 My five senses
 Using and protecting my senses
 Using my senses to learn
Each week we will focus on one of our five
senses and this week we learnt all about
our eyes and sight. We examine our eyes,
what they looked like, the colour and what
we use them for. We discussed what
would happen if we had no sight. We also
made fun sunglasses.
Next week we will be focusing on hearing
and the function of our ears.
CROSS CURRICULAR STUDIES
We are learning lots about science in this
Unit of İnquiry – using mirrors, naming
parts of the body, colours of the rainbow,
how do our 5 senses work?
In math we are making graphs, sorting and
grouping materials, writing our numbers
and reviewing the following shapes:
ENGLISH
Every day we are practicing our spoken
English through simple greetings, talking
about the days of the week and the weather,
in addition to singing fun songs and
rhymes.
Jolly Phonics
We began Jolly Phonics this week. Each
week we introduce a new sound which is
accompanied by a song as well as an
action. All the songs are available on
Youtube so that you can have fun singing
them together at home.
We worked on the letter “Ss” this week;
learning the sound and the motion that goes
with it, as well as practicing our writing.
Next week we will do the letter “Aa”.
square, circle, rectangle and triangle.
In sport we are focusing on games that
require paying attention whilst using our
eyes – Follow the leader, Simon says and
The traffic light game.
İDEAS FOR HOME
We have been practicing the letter S/s, as
well as colours and shapes. Please help
your child by looking around the house,
supermarket etc for items or words
beginning with this letter if you can, and
also search for shapes and colours.
İn addition to this, why not talk about the
senses you used whilst searching for items:
“İ used my eyes to look”, “İ used my hand
to touch this circle”, İ used my nose to
smell this red flower”. Enjoy!
From all the Kindergarten Teachers.
UNİT 1 – SİGHT WORDS:
Over the next 6 weeks, we are learning and
practicing the following words:
Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday,
green, blue, orange, yellow, purple, red,
circle, rectangle, square, triangle, back,
taste, hand, see, head, smell, touch, eye,
hear and leg.
Weekly Overview K (CIP 1 – Week 2) 22-26 Eylul
“Duyularimiz ile Algiladiklarimiz” - DUYMA
Language / Dil
Reading / Okuma
“Ali and the ant look for a house”
Sessiz zaman – kutuphane’de olan kitaplar
Muzikal enstruman – sesleri kesfetme
Muzik dinleyip sulu boya yapma
Clapping names
“Use your ears”
Writing / Yazma
CALISMA DEFTERI- Duydugumuz sesler, ve
isimlerimiz
Haftanin harfi = Aa
Sport
Games / Oyunlar
Speaking / Konuşma
Muzikal sesler
Degerlendirme
Bugun, duygularimiz ve davranislarimiz
DANCE
Musical interpritation
Listening / Dinlem
Dinmle kosesi = Brown bear
“Whose ears?” or “The ear book”
Math / Matematik
2D sekiller/renkler = Renkler, kali pile
resimler
Measures
Veri – hava durumu ve takvim
Number
Science / Fen Bilimleri
Hava durumu
Su =
Kum = Kum havuzu
DUYMA - Sesleri eslestirme
Socıal Studıes
Medıa Literacy/ Bilgisayar
Sekil ve desen oyunlari = Ipads
Drama
Drama Area – Big faces.
Music
Gymnastics / Jimnastik
Arts & Crafts
Oyun hamuru = Aa
Weekly Overview K English (CIP 1 – Week 2 ) 22-26 September
“Making Sense of our surroundings” - HEARING
Language / Dil
Reading / Okuma
“Ali and the ant look for a house”
Quiet time – look at books & library.
Writing / Yazma
BUSY BOOK- Sounds that we hear, Writing
names,
Letter of the week = Aa – Literacy book,
Youtube,
Speaking / Konuşma
Discuss musical sounds.
Assessments
Today, our feelings, behavior.
Listening / Dinlem
Listening centre = Brown bear
“Whose ears?” or “The ear book”
Math / Matematik
2D shapes\ colour = Review colours, use
stencils and make pictures, shape hunt.
Measures
Data – weather & calender
Number
Science / Fen Bilimleri
weather
Water =
Sand = Sand pit
HEARING - Matching sounds
Blindfold games & sounds,
Socıal Studıes
Medıa Literacy/ Bilgisayar
Shape games & patterns = Ipads
Drama
Drama Area – Big faces.
Music
Make musical instruments – explore sounds
Listen to music and paint.
Clapping names
“Use your ears”
Sport
Games / Oyunlar
Gymnastics / Jimnastik
DANCE
Musical interpritation
Arts & Crafts
Play dough = Letter Aa
Download

+++++++++ Güne Başlarken Okuma Yazmaya Hazırlık Hayat Bilgisi