Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenab38-2349-3154-b2a7-a3a1 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Hizmet satın alınmasıyla ilgili resmi yazı