Görevli Şube
Görevli Şef
Müdürü
Bölüm Adı
Özel Büro
-İnsan Kaynakları (Disiplin)
Yönetimi
-İl Maarif Müfettişleri
Başkanlığı
-İl Hukuk Hizmetleri
Derya
ÖZTEKİN
(128 dahili
hat)
Birol
HAZIRBAŞ
(137 dahli hat)
Sedat IŞIK
(126 dahili
hat)
Zeynel GÖZEL
Arzu BESİRİ
145 Derya ÖZTEKİN
Sekreterlik
Aysun TALI
112 Didem DAĞLAR
Özel Öğretim Kurumları
- Özel Okullar
Meliha BOYACI
Sultan ATEŞ
121 Şükran
123 KARADEMİR
Şükran
KARADEMİR
131 Meliha BOYACI
Didem DAĞLAR
123
Özel Öğretim Kurumları
- Özel Öğretim kursları
dışındaki muhtelif kurslar
-Özel Rehablitasyon
Merkezleri
Şükrü KOÇ
(115 dahili
hat)
İzin Döneminde
Bölümden Sorumlu Dahili İşlemleri Takip
Görevli Personel
Hat
Edecek
Şef/Memur
Özel Öğretim Kurumları
- Özel Öğretim Kursları
- Akademik Ortaokul-Temel
Liseler
- Etüt Eğitim Merkezleri
Mehmet
GÜRSOY
Özel Öğretim Kurumları
- Özel Yurtlar
Mehmet GÜRSOY
- Özel Okullar( Öğrenci işleri)
131 Birol HAZIRBAŞ
.-Hayat Boyu Öğretim
-Din Öğretimi
Hanife HANEDAR
146 Ayşe AKSAN
Serap SULAK
120 Büşra ÇELEBİ
Büşra ÇELEBİ
120 Serap SULAK
Ayşe AKSAN
(125 dahili Temel Eğitim Hizmetleri
hat)
.-Ortaöğretim Hizmetleri
-Mesleki Teknik ve Eğitimi Hizmetleri
-Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim
Nimet ER
(139 dahili
hat)
Yusuf
KÖROĞLU
Strateji Geliştirme
Zehra GÜRBÜZ
140 Nimet ER
Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri
Murat
GÖRER
(132 dahili
hat)
Ölçme Değerlendirme ve Sınav Göksel KILIÇ
İnşaat Emlak
Özel Eğitim ve Rehberlik
Murat YILDIZ
İnsan Kaynakları Yönetimi
-Atama
Asuman ÖZTÜRK
Eray
KARADEMİ İnsan Kaynakları Yönetimi
-Özlük
R
(118 dahili
hat)
İnsan Kaynakları Yönetimi
-Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme
-İş Güvenliği
Hikmet ATİŞ
(116 dahili
hat)
Mustafa
ÖZTÜRK
(124 dahili
hat)
134 Murat YILDIZ
Göksel KILIÇ
119 Kenan ALKAÇ
Kenan ALKAÇ
143
Asuman
ÖZTÜRK
Güler TURHAN
119
Eray
KARADEMİR
Destek Hizmetleri
-Evrak kayıt
Özgür ARABACI
R.Cumhur
GÜRPINAR
Destek Hizmetleri
-Arşiv-Kurye-Danışma
Samettin IŞIK
Muharrem ERDAL
Destek Hizmetleri
-Temizlik-Arşiv-Ulaşım
İsmet GÜN
Necmiye YILMAZ
Kadime ERCAN
Sevgi TURAN
Niyazi SIRMA
Muharrem ERDAL
Özgür ARABACI
127 R.Cumhur
GÜRPINAR
Samettin IŞIK
Muharrem
127
ERDAL
Özgür ARABACI
İsmet GÜN
Necmiye
YILMAZ
Kadime ERCAN
130
Sevgi TURAN
Niyazi SIRMA
Muharrem
ERDAL
Destek Hizmetleri
-Muhasebe
Şeyma SİVRİ
129 Oğuz ÇİFTÇİ
Destek Hizmetleri
-Muhasebe- ayniyat--ücretsiz
ders kitapları
Oğuz ÇİFTÇİ
141 Şeyma SİVRİ
Destek Hizmetleri
Öğretmene hizmet
Sibel BOSTAN
133 Recep SELVİ
İl Sivil Savunma Hizmetleri
Recep SELVİ
141
Sibel BOSTAN
İzin Döneminde
İşlemleri Takip
Edecek Şube
Müdürü
Sedat IŞIK
Şükrü KOÇ
Hikmet ATİŞ
Yusuf KÖROĞLU
Download

Birimlerimiz