ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.UYG.2016/59-222
KKTC ZİYARETİ HAK.
Bursa, 12/01/2016
WEB / E-POSTA
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 13
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 12.01.2016 tarih ve 2016/19-80 sayılı yazıda,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Bakanlık heyetinin Ocak ayı
içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) resmi temaslarda bulunmak üzere
ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, söz konusu ziyaret dahilinde “Türkiye Cumhuriyeti ile
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin
Protokol” ile “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Tüketicinin
Korunması İşbirliği Protokolü ”nün imzalanmasının planlandığı ifade edilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu ziyaret esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen
hususların
Türkiye
İhracatçılar
Meclisi’ne
iletilmesini
teminen,
http://intranet.uib.org.tr/ziyarete_iliskin_form2.aspx linkinde yer alan görüş formu
doldurulmak suretiyle en geç 15 Ocak 2016 Cuma gününe kadar Genel Sekreterliğimize
iletilmesi hususunda,
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü
Ela ALTUN - İdari Memur
Download

Sirküler No: 13 __ KKTC ZİYARETİ HK.