TABİAT TARİHİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 PROJE SUNUM PROGRAMI
TARİH
SAAT
PROJE ADI
SUNUMU YAPAN KİŞİ
Handan GÜNEL
03.03.2016
10:00
Türkiye'deki Süstaşları Potansiyelinin
Araştırılması
03.03.2016
10:30
Türkiye'de Madenciliğin Gelişimi
Devrim ERŞEN
11:00
Türkiye'nin Oligosen Stratigrafisi ve
Paleocoğrafyası
Neşe OYAL
03.03.2016
Download

TABİAT TARİHİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 PROJE SUNUM