GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ
2016 OCAK AYI DOKTOR ÇALIŞMA LİSTESİ
TARİH
NÖBET
POLİKLİNİK
HEYET POLİKLİNİĞİ
04.01.2016
UZ.DR.BEKİR ERALDEMİR
UZ.DR.ÖZGEN AVCI UZ.DR.MEHMET
KARANFİL
05.01.2016
UZ.DR.HASAN DİNELEK
UZ.DR.BEKİR ERALDEMİR UZ.DR.MEHMET
KARANFİL
06.01.2016
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
07.01.2016
UZ.DR.FAHRİ AKYÜZ
08.01.2016
UZ.DR.BEKİR ERALDEMİR UZ.DR.HASAN DİNELEK UZ.DR.ÖZGEN AVCI
11.01.2016
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
12.01.2016
UZ.DR.ÖZGEN AVCI
13.01.2016
UZ.DR.HASAN DİNELEK
UZ.DR.BEKİR ERALDEMİR UZ.DR.MEHMET
KARANFİL UZ.DR.HASAN DİNELEK
UZ.DR.FAHRİ AKYÜZ
UZ.DR.ABDULKERİM BUDAK
14.01.2016
UZ.DR.ABDULKEİM
BUDAK
UZ.DR.HASAN DİNELEK UZ.DR.ÖZGEN AVCI
UZ.DR.FAHRİ AKYÜZ
UZ.DR.MEHMET KARANFİL
UZ.DR.BEKİR ERALDEMİR
15.01.2016
UZ.DR.MEHMET
KARANFİL
UZ.DR.HASAN DİNELEK UZ.DR.ÖZGEN AVCI
UZ.DR.ABDULKERİM BUDAK
UZ.DR.BEKİR ERALDEMİR
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
18.01.2016
UZ.DR.FAHRİ AKYÜZ
UZ.DR.BEKİR ERALDEMİR UZ.DR.MEHMET
KARANFİL UZ.DR.ABDULKERİM BUDAK
UZ.DR.ÖZGEN AVCI
19.01.2016
UZ.DR.ABDULKEİM
BUDAK
UZ.DR.MEHMET KARANFİL UZ.DR.FAHRİ
AKYÜZ UZ.DR.HASAN DİNELEK
20.01.2016
UZ.DR.BEKİR ERALDEMİR
UZ.DR.HASAN DİNELEK UZ.DR.FAHRİ
AKYĞZ
UZ.DR.MEHMET KARANFİL
21.01.2016
UZ.DR.ÖZGEN AVCI
UZ.DR.BEKİR ERALDEMİR UZ.DR.MEHMET
KARANFİL UZ.DR.HASAN DİNELEK
UZ.DR.FAHRİ AKYÜZ
22.01.2016
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.BEKİR ERALDEMİR UZ.DR.ÖZGEN
AVCI UZ.DR.MEHMET KARANFİL
UZ.DR.HASAN DİNELEK
25.01.2016
UZ.DR.ÖZGEN AVCI
UZ.DR.MEHMET KARANFİL UZ.DR.FAHRİ
AKYÜZ
UZ.DR.BEKİR ERALDEMİR
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
26.01.2016
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.ÖZGEN AVCI UZ.DR.MEHMET
KARANFİL
27.01.2016
UZ.DR.HASAN DİNELEK
UZ.DR.HASAN DİNELEK UZ.DR.FAHRİ
AKYĞZ
UZ.DR.MEHMET KARANFİL
UZ.DR.FAHRİ AKYÜZ
28.01.2016
UZ.DR.FAHRİ AKYÜZ
UZ.DR.ÖZGEN AVCI
UZ.DR.HASAN DİNELEK
UZ.DR.MEHMET KARANFİL
29.01.2016
UZ.DR.MEHMET
KARANFİL
UZ.DR.HASAN DİNELEK UZ.DR.MEHMET
KARANFİL
UZ.DR.ÖZGEN AVCI
UZ.DR.FAHRİ AKYÜZ
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.ÖZGEN AVCI
UZ.DR.MEHMET KARANFİL UZ.DR.FAHRİ
AKYÜZ UZ.DR.HASAN DİNELEK
UZ.DR.BEKİR ERALDEMİR UZ.DR.MEHMET
KARANFİL UZ.DR.ABDULKERİM BUDAK
UZ.DR.HASAN DİNELEK
UZ.DR.FAHRİ AKYÜZ UZ.DR.BEKİR
ERALDEMİR UZ.DR.MEHMET KARANFİL
UZ.DR.BEKİR ERALDEMİR UZ.DR.MEHMET
KARANFİL
AMELİYAT
ENDOSKOPİ
UZ.DR.HASAN DİNELEK
UZ.DR.HASAN DİNELEK
UZ.DR.ABDULKERİM BUDAK
UZ.DR.BEKİR ERALDEMİR
UZ.DR.ÖZGEN AVCI
UZ.DR.ÖZGEN AVCI
UZ.DR.FAHRİ AKYÜZ
UZ.DR.FAHRİ AKYÜZ
UZ.DR.ÖZGEN AVCI
UZ.DR.HASAN DİNELEK
BAŞİSKELE SEMT
POLİKLİNİĞİ
KARTEPE SEMT POLİKLİNİĞİ
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.MUNİP NECİP
ABDULKADİR
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.MUNİP NECİP
ABDULKADİR
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.MUNİP NECİP
ABDULKADİR
UZ.DR.MUNİP NECİP
ABDULKADİR
UZ.DR.MEHMET KARANFİL
UZ.DR.FAHRİ AKYÜZ
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.ÖZGEN AVCI
UZ.DR.HASAN DİNELEK
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.MUNİP NECİP
ABDULKADİR
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.MUNİP NECİP
ABDULKADİR
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.MUNİP NECİP
ABDULKADİR
UZ.DR.FAHRİ AKYÜZ
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.MUNİP NECİP
ABDULKADİR
UZ.DR.HASAN DİNELEK
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.MUNİP NECİP
ABDULKADİR
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.MUNİP NECİP
ABDULKADİR
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.MUNİP NECİP
ABDULKADİR
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.MUNİP NECİP
ABDULKADİR
UZ.DR.FAHRİ AKYÜZ
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.MUNİP NECİP
ABDULKADİR
UZ.DR.HASAN DİNELEK
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.MUNİP NECİP
ABDULKADİR
UZ.DR.HASAN DİNELEK
UZ.DR.ÖZGEN AVCI
UZ.DR.BEKİR ERALDEMİR
UZ.DR.ABDULKERİM BUDAK
UZ.DR.ÖZGEN AVCI
UZ.DR.FAHRİ AKYÜZ
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.ÖZGEN AVCI
UZ.DR.FAHRİ AKYÜZ
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.MUNİP NECİP
ABDULKADİR
UZ.DR.UĞUR BUĞAN
UZ.DR.MUNİP NECİP
ABDULKADİR
Download

Genel Cerrahi