TI
tr
TUFII.:IYE
i
T. C.
FiE l lr; i NC I r'l0T EFt I
i.1ti: t:.AYALI Yeni nar;,
=F
TEi-:
!trf
i.J i'1
ruusros-z^!!lF:
H u n: r v e rii'n:i -.-- ''- "4n
YE\.IF1I YE
i'i
i-
-=.
L
i:!r-'.:
rad.l.itr:'4,/6
=115444
'ilAF{nFi BF:i!E3l
;
:
'T,IEVZUUN tlAH j\.,,ET j VE llULAS*5: I
lr:AF:rir'.: '31 F:A
TAFjIH
N0
l-OF'LfiFlT
i 'ifiii:1 H l: I
i{AEAF:
I
:1i1. {:i7.
:
Cral
rn
islr 1ar
1::1ar
ci
i !!
i,:$r"Lt1Ll {: :
l'1ETf'l
HeH.!r.iNDA
(:)i:'j 1
f;cir-strYadr: Fahreii: i. n F: ZLU
Adr-Savadr: Fiasan l';ii i Li-i-i"lt-l st af
Bi Iai. l'::Li?LU
lia€i':;.11111
i,iai-nr-
1--
;ii:r' 417':1:)11i
$UFE 'l-eEtiii
;.? lioZLi'.1*"1"
H.rniii
il.Ji:-i-.i
i
r-i;{lt n€l-ker l nde toF l en;lr'til
ts.sag
L
ciait
i
1r'"
i"let-i:*:i Gaziantsp" i:e huir{nan " t+iEi'lllSLL! SIlA SANtlvi ijF
;ri;. siiiie€a+3infle
TlCA-FT LjFilTE! EiFjj<:ETl " unv":.rri I *':irkei:i,?irin
y;i: r -i:. i*ir:r-:e iFtiq.f I *:rriei,: li:ei-e r:r1lAgLliTl5":jl:)i:li tal-ihinfP bir-
gl.rbe Scmits 3. i-!fr.
-ilCAFIFT LIi'1iTED
r:Lrbe |tnvanxnrn "AiIEMOELU 6IDA SANAYT VE
f;lRilETl' ni "TlEE-6UHEEN" gl.rbesi olmaslna5r-ibe adresini.n Eii!,:c€n BeIEdiveEi arkasi '6ijl{cen l'iasaiasl
-rIF:E-IZPIIFi
cllmaElna. St-rhe ten*-:1tri.5in: f; F.a!"rrt.i:iin l''rli:-Lt ;:rirn'r=' rra'
::r-ii:e t eats i l r i s i ii:. n t-r:i,: irr:a :1{: TlE:E FS!'; [Ei! FLtlesiri tnm €iardll
i ve i. i:an etmes3inE3'
T1F:E-Eiiii;Efi 5itcs:=i nin ==i-nay.-=i.qin ii:!' ili'l(:J ' {:1+t:i ' {:}i::c - itrninrIyar-Ti*i Bingsina gerrnciyE?n:.n ,'nel"i':E=d|.i'l il3r?:-iai-i!-nnEIna
iitrfa!': 1.: !,:.iir-;tr Y{i!'i inrir,ir i-.
r--s:ri!i.
F*ilFrETT i !'{ iin z Lii
iASi'ini\j
rFtif,
i,lti::TAF
^"),AA
.t
A itnl
iLYE
I YE
i:t4i4
1 f'12
A
'i-i-.i
:'1.
i"lANlF
i il,f,:i U
E
i
Li;L l-:trii
i-l
1".]YF
LJYtr
l l.lr: i_,
t
r'12
fl
cciI
v* j-:i tr':ir':i
!;:ri-*cje ya:r,.i.*i-r i5!:Ll iir'!--1e{iir AcefioEILi Glda 5ar..1;y;ij.rlinin
::' {:i1' 15??
i
f,,
i\'ic-rf-er
Lin:'.-tj Sir-i:elin= ail '.'e G3::iaii:es
dEfterinln
ir.irRr
on;Yianari
'...e !-i;? yevmiye nr-imarair i=iemi.,,ie
(:i7.:.:r':i1
ir*rar;{}:}
1;
gi-in
,'rg
saTr
16
;i:i,
1.,.., :s-v{;rgrnda ye!- aia
{]IdLte Lint-r Lrnat:rirlin'
"r-viir
rj:. {:iS. :L){j tj. ]*F .
:lf,:ibinL:i.r-/rlr=aEt-istcs*J:.i]l"t-]:ti:
." o
a:tl
r
gt-in
Download

Tire/İzmir Gökçen Şubesi Kararı