T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 88351627-806.01-E.278472
Konu : Okul Kütüphanesi
Oluşturulması
11/01/2016
VALİLİK MAKAMINA
İlgi
: Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi Müd. 06/01/2016 tarih ve
92714849-806.01/4 sayılı yazıları.
İlimiz Merkez Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğünün okul
kütüphanesi ve sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi ve öğrencilere daha zengin bir kaynak
oluşturulabilmesi için; öğrencilerin yararlanabileceği tarihi, edebi, sosyal, kültürel ve fen
alanlarında düşünce, fikir kitapları ve diğer kaynak kitaplarına ihtiyaç duymaları nedeniyle
kitap toplama kampanyası başlatılmasını talep etmektedirler.
Söz konusu okulun ülke genelinde tüm kurumlarda kitap toplama kampanyası
başlatmaları Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.
Abdurrahman SEVGİLİ
İl Milli Eğitim Müdürü
OLUR
11/01/2016
Mehmet SÜLÜN
Vali a.
Vali Yardımcısı
Adres: Akpınar Cad. Milli Eğitim Binası Kat:1 79100-KİLİS
Elektronik Ağ: http:// kilis.meb.gov.tr
E-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: A.BATTAL Şb.Müd.
Tel: (0348) 813 28 28-125
Faks: (0348) 813 12 64
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenc57f-3e20-31fb-b9ac-3307 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Java Printing - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü