ÇAĞLAYANCERİT İLÇESİ 2016 OCAK AYI AİLE HEKİMLERİ VE ASE NÖBET ÇİZELGESİ
ASM ADI
AİLE HEKİMİ
ADI-SOYADI
Aile Sağlığı Elemanı
ADI-SOYADI
ARSLAN TETİK
ÇAĞLAYANCERİT ASM
DÜZBAĞ ASM
BOZLAR ASM
NÖBET TARİHİ
NÖBET SAATİ
09.01.2016
09.00-17.00
SERDAR GÜLLÜK
AYŞE YALÇIN
09.01.2016
09.00-17.00
AYKAN YILMAZ
HİLAL ONARAN KARABALCI
09.01.2016
09.00-17.00
TURAN SEVERİM
AYKUT FEYYAZ MARAL
09.01.2016
09.00-17.00
ERDEM BORAZAN
NURAN ALTUNCU
16.01.2016
09.00-17.00
FADİME VASİ
16.01.2016
09.00-17.00
FATMANUR YILMAZ
23.01.2016
09.00-17.00
UĞUR GÖKŞEN
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5f51883c-3f55-4f01-80ec-917787b7553e kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
NÖBET GÖREV YERİ
ÇAĞLAYANCERİT ASM
DÜZBAĞ ASM
BOZLAR ASM
Download

çağlayancerit ilçesi 2016 ocak ayı aile hekimleri ve ase nöbet çizelgesi