CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ALAŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU KOOPERATİFÇİLİK PROGRAMINA ALINACAK ÖĞRETİM
GÖREVLİSİNE AİT ÖN DEĞERLENDİRME TESPİT TUTANAĞI
Sıra
No
BAŞVURANIN
ADI SOYADI
BİRİMİ
BÖLÜMÜ/ANABİLİM
DALI
KADRO
ÜNVAN
KAD.
DER.
ALES
PUANI
LİS.
MEZ.
NOTU
ALES
%70
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
LİSANS
AÇIKLAMA
TOP.
NOTU
Giriş Sınavına
PUAN
%30
Katılacak/Katılmayacak
1
Semih DERELİOĞLU
Alaşehir
MYO
Kooperatifçilik/Yönetim ve
Organizasyon
Öğr.
Gör.
4
74,4411
77,35
52,1088
23,2050
75,3138
Sınava katılacak
2
Atilla
KÜÇÜKKAYIKÇI
Alaşehir
MYO
Kooperatifçilik/Yönetim ve
Organizasyon
Öğr.
Gör.
4
54,8056
77,38
38,3639
23,2140
61,5779
Başvuru şartlarını
taşımadığından sınava
katılamayacak.
3
Yeşim KOÇYİĞİT
Alaşehir
MYO
Kooperatifçilik/Yönetim ve
Organizasyon
Öğr.
Gör.
4
74,9299
78,25
52,4509
23,4750
75,9259
Sınava katılacak
4
İsmail GÜÇLÜ
Alaşehir
MYO
Kooperatifçilik/Yönetim ve
Organizasyon
Öğr.
Gör.
4
70
60,14
49,0000
18,0420
67,0420
Sınava katılacak
Not: 1-ALES’den muafiyetlerde ALES puanı 70
olarak kabul edilir.
2-Toplam puan yukarıdan aşağıya doğru
sıralanır. “Baraj olmaksızın” bir kadro
için en çok 10 aday giriş sınavına çağırılır.
3-Sınav Tarihi ve Saati: 22/01/2016
14:00 C.B.Ü. İkt. İdr. Bil. Fakültesi
ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
TARİH
15.01.2016
Download

celal bayar üniversitesi alaşehir meslek yüksekokulu kooperatifçilik