CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN
YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN 10.MADDESİ GEREĞİNCE, MESLEK YÜKSEKOKULLARINA ALINACAK AKADEMİK
PERSONELLERE AİT ÖN DEĞERLENDİRME TESPİT TUTANAĞI
S.
NO
BAŞVURANIN
ADI SOYADI
BİRİMİ
BÖLÜMÜ / ANABİLİMDALI
KADRO /
UNVAN
KADRO /
DERECESİ
ALES
PUANI
LİSANS
MEZUNİYET
NOTU
ALES
%70
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
TOPLAM
LİSANS
AÇIKLAMA
Giriş
PUAN
MEZN.NOTU
Sınavına
Katılacak / Katılmayacak
%30
1
Zeliha Sünbül KOÇAK
Saruhanlı M.Y.O
Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme
Yönetimi Programı
Öğretim Görevlisi
4
75,28376
74,39000
52,69863
22,31700
75,01563
Katılacak
2
Firdevs Didem GÖÇMEN
Saruhanlı M.Y.O
Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme
Yönetimi Programı
Öğretim Görevlisi
4
72,40250
69,660
50,68175
20,89800
71,57975
Katılacak
3
Mümine KARADAĞ
Saruhanlı M.Y.O
Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme
Yönetimi Programı
Öğretim Görevlisi
4
73,10107
67,80000
51,17075
20,34000
71,51075
Katılacak
4
Yasin KARADENİZ
Saruhanlı M.Y.O
Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme
Yönetimi Programı
Öğretim Görevlisi
4
70,00000
73,63000
49,00000
22,08900
71,08900
Katılacak
5
Seher Meral ÇEVİREN
Saruhanlı M.Y.O
Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme
Yönetimi Programı
Öğretim Görevlisi
4
72,27247
61,07000
50,59073
18,32100
68,91173
6
Deniz ORAL
Saruhanlı M.Y.O
Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme
Yönetimi Programı
Öğretim Görevlisi
4
0,00000
0,00000
0,00000
7
Pınar BODUR
Saruhanlı M.Y.O
Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme
Yönetimi Programı
Öğretim Görevlisi
4
0,00000
0,00000
0,00000
8
Müge Doğaner DEMİRTAŞ Saruhanlı M.Y.O
Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme
Yönetimi Programı
Öğretim Görevlisi
4
0,00000
0,00000
0,00000
9
Seda SÜER
Saruhanlı M.Y.O
Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme
Yönetimi Programı
Öğretim Görevlisi
4
0,00000
0,00000
0,00000
Katılacak
Katılmayacak (Muhasebe Finansman Alanında
Yüksek Lisans Yapmış Olmak şartını taşımıyor.
Yüksek lisansı İşletme)
Yüksek Lisans Yapmış Olmak şartını
taşımıyor.Yüksek lisans Ana bilimdalı İşletme /
Muhasebe )
Katılmayacak (Muhasebe Finansman Alanında
Yüksek Lisans Yapmış Olmak şartını
taşımıyor.Yüksek lisans Ana bilimdalı İşletme )
Katılmayacak (Muhasebe Finansman Alanında
Yüksek Lisans Yapmış Olmak şartını
taşımıyor.Yüksek lisans Ana bilimdalı Finansman )
10 Baran ESİN
Saruhanlı M.Y.O
Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme
Yönetimi Programı
Öğretim Görevlisi
4
0,00000
0,00000
0,00000
Katılmayacak (Muhasebe Finansman Alanında
Yüksek Lisans Yapmış Olmak şartını taşımıyor.)
Not: 1-ALES'den muafiyetlerde ALES punaı 70
olarak kabul edilir.
2-Toplam puan yukarıdan aşağıya doğru
sıralanır."Baraj olmaksızın" bir kadro
için en çok 10 aday giriş sınavına çağrılır.
Giriş Sınavı Tarihi
Giriş Sınavı Saati
Giriş Sınavı Yeri
:22.01.2016
: 14:00
: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uncubozköy Kampüsü Yunusemre / MANİSA
Download

1004704 Nolu İlan - Celal Bayar Üniversitesi