MERKEZ TEŞKİLAT VE BAĞLI KURULUŞ E-İMZA KURUM YETKİLİLERİ
GENEL MÜDÜRLÜK
E-İMZA SORUMLU PERSONELİ UNVANI
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
DIŞ İLİŞKİLERİ VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK ARASTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
Evren ÖZTÜRK
İlknur DEMİRTAŞ
Fahrullah KULALI
Eray AVUÇ
A. Celalettin TARHAN
Ramazan NAZ
Naciye YILMAZKARAOSMANOĞLU
Altun KARATAŞ
Hanefi BURHAN
Recep ATASOY
Oğuzhan ÖZKAN
Hasan EKİNCİ
ALİ ULVİ ÜLKER
KEMAL URAL
İSA DİLBAZ
HASAN GÖKKAYA
MÜHENDİS
VHKİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
MEMUR
PROJE DİREKTÖRÜ
DAİRE BAŞKANI
DAİRE BAŞKANI
ŞEF
SAĞLIK MEMURU
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
DAİRE BAŞKANI
KOORDİNATÖR
DAİRE BAŞKANI
MÜHENDİS
VHKİ
TEKNİKER
Download

merkez teşkilat ve bağlı kuruluş e-imza kurum yetkilileri genel