FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2015 YILI PROJE SUNUMLARI
26 ŞUBAT 2016
TARİH
SAAT
AÇIKLAMA
SUNAN
09:30-09:50
DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYETLERİNİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Veli ALTUNDAĞ
Daire Başkanı
Maden Mühendisi
09:50-10:20
ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) KAHRAMARAŞ AFŞİN ELBİSTAN
KÖMÜR HAVZASI E SEKTÖRÜ ŞEV STABİLİTESİ ÇALIŞMASI
İbrahim AKBULUT
Proje Başkanı
Jeoloji Yüksek Mühendisi
10:20-10:40
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ (TKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI
ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİNDE ŞEV TASARIMINA YÖNELİK JEOTEKNİK
ETÜTLER
Doç. Dr. Celal TUNUSLUOĞLU
Proje Başkanı
Jeoloji Yüksek Mühendisi
Download

fizibilite etütleri daire başkanlığı 2015 yılı proje sunumları