DENİZ ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2015 PROJE SUNUM PROGRAMI
TARİH
SAAT
PROJE ADI
9.30-10.15
MTA Turkuaz Araştırma Gemisi Kullanımı
Konusundaki Faaliyetler
10.15-10.30
ARA
10.30-11.15
4
MART2016
11.15-11.45
SUNUMU YAPAN KİŞİ
Dr. Tuğrul Şükrü
YURTSEVER
(Daire Başkanı a.)
Bandırma Körfezi Doğusunun Yapısal
Sedimantolojik Ve Oşinografik Özelliklerinin
Araştırılması Özelliklerinin Araştırılması
Z.Aslı CAN
(Jeofizik Yük. Müh.)
Taner KORKMAZ
(JeolojiYük. Müh
Datça Yarımadası Güneyi Deniz Alanının
Jeolojik Ve Jeofiziksel Özelliklerinin
Araştırılması
Barbaros ŞİMŞEK
(Jeoloji Yük. Müh.)
Download

deniz araştırmaları dairesi başkanlığı 2015 proje sunum