2016 EĞİTİM TAKVİMİ
Eğitim Adı
Tarih
6 saat
10:00-17:30
700,00 TL
Hale TURGAY ORUÇ / Nevin İMAMOĞLU İPEK
SPL Genel Merkezi
6 saat
09:30-16:30
500,00 TL
Av. Ümit İhsan YAYLA
SPL Genel Merkezi
104
3 saat
13:30-16:30
350,00 TL
Sibel ULUSOY TOKGÖZ
SPL Genel Merkezi
105
6 saat
10:00-17:00
700,00 TL
Hasan BELBER / Bekir Emre HAYKIR
SPL Genel Merkezi
201
4 saat
10:00-14:00
350,00 TL
Av. Erkan TERCAN
SPL Genel Merkezi
Gayrimenkul Değerleme Esasları ve Raporlama Teknikleri
Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ No. III-58.1) ve
Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (Tebliğ No. III-59.1)
Yatırım Ortaklıklarına İlişkin SPK Düzenlemeleri (Gayrimenkul, Girişim ve MKYO)
(Tebliğ No. III-48.1, III-48.3 ve III-48.2)
Kentsel Dönüşüm Hukuku
202
6 saat
09:30-16:30
500,00 TL
Doç. Dr. Ali HEPŞEN
SPL Genel Merkezi
203
4 saat
10:00-14:00
450,00 TL
Merve ASTIM YILDIZ
SPL Genel Merkezi
204
4 saat
10:00-14:00
450,00 TL
Mehmet Kadir AKYILDIZ
SPL Genel Merkezi
205
6 saat
09:30-16:30
500,00 TL
Av. Ali Güvenç KİRAZ
SPL Genel Merkezi
206
6 saat
09:30-16:30
700,00 TL
Nizamettin UÇAK
SPL Genel Merkezi
301
302
3 saat
6 saat
09:30-12:30
10:00-17:00
300,00 TL
700,00 TL
Dr. Mehmet Ali DEMİRKAYA
Derviş ARDIÇ / Av. Erkan TERCAN
SPL Genel Merkezi
SPL Genel Merkezi
303
6 saat
10:00-17:00
700,00 TL
Bilal YAZAROĞLU / Mustafa TAŞDEMİR
SPL Genel Merkezi
21.01.2016
18.02.2016
23.02.2016
03.03.2016
08 03.2016
16.03.2016
304
4 saat
10:00-14:00
450,00 TL
Hale TURGAY ORUÇ
SPL Genel Merkezi
Mali Tablo Analizi
401
6 saat
09:30-16:30
500,00 TL
Doç. Dr. Ali HEPŞEN
SPL Genel Merkezi
13.04.2016
Borçlanma Araçları Tebliği (Tebliğ No. II-31.1)
402
4 saat
14:00-18:00
450,00 TL
Erman ÇETE
SPL Genel Merkezi
15.04.2016
Geri Alınan Paylar Tebliği (Tebliğ No. II-22.1)
403
6 saat
10:00-17:00
700,00 TL
Engin YAVUZ / Yalçın Özge OKAT
SPL Genel Merkezi
19.04.2016
Sermaye Piyasalarında Merkezi Karşı Taraf Uygulaması
404
4 saat
10:00-14:00
450,00 TL
M. Ayhan ALTINTAŞ
SPL Genel Merkezi
21.04.2016
Halka Arz Sürecinde Şirket Değerlemesi
405
6 saat
09:30-16:30
500,00 TL
Hünkar İVGEN
SPL Genel Merkezi
27.04.2016
Sermaye ve Para - Döviz Piyasası Ürünleri
406
6 saat
09:30-16:30
500,00 TL
Doç. Dr. Cüneyt DİRİCAN
SPL Genel Merkezi
501
12 saat
09:30-16:30
1.000,00 TL
Doç. Dr. Ali HEPŞEN
SPL Genel Merkezi
502
601
602
3 saat
6 saat
4 saat
09:30-12:30
09:30-16:30
13:00-17:00
500,00 TL
500,00 TL
450,00 TL
Av. Ümit İhsan YAYLA
Doç. Dr. Zeynep EKŞİOĞLU
Selma KURTAY
SPL Genel Merkezi
SPL Genel Merkezi
SPL Genel Merkezi
603
4 saat
11:00-15:00
450,00 TL
Ergun TÜREOĞLU
SPL Genel Merkezi
27.09.2016
Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Sorumlulukları
Finans Ürünlerinin Satış ve Pazarlaması Eğitimi
Birleşme ve Bölünme Tebliği (Tebliğ No. II-23.2)
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği
(Tebliğ No. III-37.1 ve III-39.1)
Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (Tebliğ No. VI-104.1)
604
4 saat
13:00-17:00
450,00 TL
Aziz Akın GÜLHAN
SPL Genel Merkezi
29.09.2016
Gayrimenkul ve İnşaat Muhasebesi (UFRS ağırlıklı)
605
6 saat
09:30-16:30
500,00 TL
Burak PİRGAİP
SPL Genel Merkezi
04.10.2016
Banka ve Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergisel Konuları
Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
(Tebliğ No. III-55.1)
Finansal Yönetim
Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği
(Tebliğ No. II-23.1)
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ No. III-52.1)
701
4 saat
10:00-14:00
350,00 TL
Barış GÜVEN / Barış HINCAL
SPL Genel Merkezi
702
4 saat
14:00-18:00
450,00 TL
Gözde ALTINSOY
SPL Genel Merkezi
703
6 saat
09:30-16:30
500,00 TL
Doç. Dr. Cüneyt DİRİCAN
SPL Genel Merkezi
704
4 saat
14:00-18:00
450,00 TL
Aytaç DİKMEN
SPL Genel Merkezi
14:00-18:00
450,00 TL
Müge ATASOY
SPL Genel Merkezi
03-04.05.2016 Finansçı Olmayanlar İçin Finans
12.05.2016
06.09.2016
07.09.2016
22.09.2016
06.10.2016
12.10.2016
25.10.2016
08.11.2016
KASIM
ARALIK
Halka Açılmaya İlişkin ve Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arz Edilmeksizin
Satışına İlişkin SPK Düzenlemeleri, Sermaye Artırımları ve Azaltımları,
Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Pay, İzahname ve Sermaye
Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinin İlgili Kısımları, Alınacak Yönetim Kurulu
Kararlarında Yer Alması Gerekli Asgari Unsurlar)
Kurumsal Risk Yönetimi
Sermaye Piyasası Kanunu
Kira Sertifikaları Tebliği ve Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği
(Tebliğ No. III-61.1 ve VII-128.2), Çeşitli Ülkelerdeki Sukuk Uygulamaları
Pay Alım Teklifi Tebliği (Tebliğ No. II-26.1) ve Ortaklıktan Çıkarma ve Satma
Hakları Tebliği (Tebliğ No. II-27.2)
07.04.2016
29.03.2016
EKİM
Lokasyon
103
24.02.2016
EYLÜL
SPL Genel Merkezi
Eğitmen
102
11.02.2016
MAYIS
Faik Metin TİRYAKİ / Ercan URKAN
Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ No. II-17.1)
SPK Mevzuatı Çerçevesinde Faaliyet Raporu Hazırlanması, E-Genel Kurul
Süreçleri
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği
(Tebliğ No. II-14.1)
Gayrimenkul Yatırım ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar
Tebliği (Tebliğ No. III-52.3 ve III-52.4) ve Türkiye'de Alternatif Yatırım Fonları
Uygulamaları
Halka Açık Şirketlerde SPK Denetimi ve Yaptırımları
09.02.2016
NİSAN
Ücret
450,00 TL
15.01.2016
04.02.2016
MART
Saat
14:00-18:00
Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında İdari Para Cezaları Düzenlemeleri
26.01.2016
ŞUBAT
Süre
4 saat
12.01.2016
20.01.2016
OCAK
Eğitim
Kodu
101
801
4 saat
14.11.2016
Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar
Tebliği (Tebliğ No. III-56.1)
802
2 saat
10:00-12:00
350,00 TL
Aynur KESKİN
SPL Genel Merkezi
06.12.2015
VUK Tablolarının UFRS Mali Tablolarına Dönüştürülmesi
901
6 saat
09:30-16:30
500,00 TL
Doç. Dr. A.Taylan ALTINTAŞ
SPL Genel Merkezi
* Kurumlar için katılımcı sayısına göre özel indirimlerimiz mevcuttur.
* Tebliğ eğitimlerimizin paket fiyatı KDV Dahil 7.500 TL'dir. (19 adet)
* Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
* Eğitim ücretlerimize % 18 KDV Dahildir.
Download

2016 EĞİTİM TAKVİMİ