T.C.
I
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü
SAYI : 56023766/220- W
KONU: Mazeret Sınavları
23&1/2014
Sayın;
Yüksekokulumuz 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ara(vize) sınavlarına
mazeretleri sebebiyle giremeyen ek listelerde belirtilen öğrencilerin ilgili derslerinden mazeret
sınavlarına girmelerine ve mazeret sınavlarının 05-09 Mayıs 2014 tarihleri arasında ders
saatleri dahilinde yapılmasına, raporlu veya mazeretli olduğu halde vize sınavına giren
öğrencilerin sınavlarının iptal edilmesine 29/04/2014 tarihli ve 09/01 no'lu Yönetim
Kurulunda Kararı ile uygun bulunmuştur. Söz konusu sınavların yapılmasında gerekli
hassasiyetin gösterilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Ali Ahmet DOĞAN
Müdür
EKLER:
1- Yönetim Kurulu Kararı Örneği (1 Adet)
2- Mazeret Sınavı Öğrenci Listeleri (3.. Sayfa)
Merkez Yerleşke 71450 Yahşihan/KIRIKKALE
Tel: (0 318) 357 42 42
Faks:(0 318) 357 38 63
e-posta: [email protected]
Elektronik Ağ:www.kku.edu.tr
Form-
T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
MAZERET SINAVI LİSTESİ
S T-İİI'
SÎJ^Jy ?
YİT
Dersin
kodu
Sıra
Öğrenci
numarası
1
101301011
Orhan YAĞBASAN
1301404 Sporda Bilimsel Araştırma Teknikleri
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
2
101301025
Sabri Ulaş KARAMAN
1301605 Sporda Basın Yayın
1301601 Spor Sakatlıkları ve Rehabilitasyon
1301815 Spor Kondisyonerliği
2 20
2 2 0
3 22
Okutman Yavuz Kürşat Güldal
Öğr. Gör. Beyza Şimşek
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
3
101301030
Seda KAVUT
1301404 Sporda Bilimsel Araştırma Teknikleri
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
1301629 Antrenman Biliminde Uygulamalar II
3 22
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
1301404 Sporda Bilimsel Araştırma Teknikleri
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
1301629 Antrenman Biliminde Uygulamalar II
3 2 2
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
1301815 Spor Kondisyonerliği
3 22
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
1301404 Sporda Bilimsel Araştırma Teknikleri
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
1301605 Sporda Basın Yayın
1301605 Sporda Basın Yayın
1301605 Sporda Basın Yayın
Bilgisayar Öğrenimi ve Spora
1301216
Uyarlanması
1301430 Genel Antrenman Bilgisi II
1301403 Spor Fizyolojisi
1301406 Spor Psikolojisi II
1301428 Sporda Beceri Öğrenimi
1301428 Sporda Beceri Öğrenimi
1301431 Fiziksel Uygunluk
1301215 Egzersiz Fizyolojisi
1301407 Seçmeli Bireysel Spor II (Yüzme)
Sporda Beslenme Ergojenik
1301429
Yardımcılar
1301430 Genel Antrenman Bilgisi II
1301214 Motor Gelişim
2 20
2 2 0
2 20
Okutman Yavuz Kürsat Güldal
Okutman Yavuz Kürşat Güldal
Okutman Yavuz Kürşat Güldal
3 22
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
3
3
2
2
2
2
2
3
Yrd. Doç. Dr. Murat Bilge
Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan
Doç. Dr. Emine Çağlar
Doç. Dr. Emine Çağlar
Doç. Dr. Emine Çağlar
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan
Okutman Mahir Sofuoğlu
4
101301037
Öğrenci adı soyadı
Güldane ERKAL
5
111301022
Kaan ÖZDEMİR
6
7
111301023
111301026
Ahmet SAVAŞ
Arif YILMAZ
8
9
10
111301050
121301018
121301021
Ahmet BOYTER
Hasan ATASAYAR
Hüseyin AKKAYA
Bilgisayar Mühendisliği HED
Dersin adı
Dersin kredisi
3
3
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
Dersin sorumlusu
2 2 0
Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan
3 3 0
2 20
Yrd, Doç. Dr. Murat Bilge
Doç. Dr. Emine Çağlar
1301404 Sporda Bilimsel Araştırma Teknikleri
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
1301403 Spor Fizyolojisi
ATA 102 Atatürk ilkeleri ve İnkilap Tarihi 2
Sporda Teknik Taktik Öğretim ve
1301401
Yöntemleri
1301406 Spor Psikolojisi II
YD102 İngilizce 2
1301213 Antrenörlük Eğitim ve ilkeleri
1301402 Voleybol
1301406 Spor Psikolojisi II
1301214 Motor Gelişim
1301415 SEÇMELİ BİREYSEL SPOR II (HALTER)
Sporda Beslenme Ergojenik
1301429
Yardımcılar
1301431 Fiziksel Uygunluk
3 3 0
2 20
Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan
Okutman Mehmet Korkud Aydın
3 3 0
Okutman Rafet Ünver
2
2
3
3
2
2
3
Doç. Dr. Emine Çağlar
Okutman Bahadır Ertürk
Okutman Yusuf Kaya Demir
Öğr. Gör. Beyza Şimşek
Doç. Dr. Emine Çağlar
Doç. Dr. Emine Çağlar
Okutman Ali Bulut
2
2
3
2
2
2
2
0
0
0
2
0
0
2
2 20
Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan
2 20
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
1301404 Sporda Bilimsel Araştırma Teknikleri
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
1301430 Genel Antrenman Bilgisi II
Sporda Teknik Taktik Öğretim ve
1301401
Yöntemleri
1301403 Spor Fizyolojisi
1301213 Antrenörlük Eğitim ve ilkeleri
1301402 Voleybol
1301428 Sporda Beceri Öğrenimi
1301403 Spor Fizyolojisi
Sporda Teknik Taktik Öğretim ve
1301401
Yöntemleri
1301406 Spor Psikolojisi II
1301402 Voleybol
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Murat Bilge
3 3 0
Okutman Rafet Ünver
3
3
3
2
3
Prof. Dr. Ali Ahmet Doğarı
Okutman Yusuf Kaya Demir
Öğr. Gör. Bey:a Şimşek
Doç. Dr. Emine Çağlar
Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan
3
3
2
2
3
0
0
2
0
0
3 3 0
Okutman Rafet Ünver
2 2 0
3 2 2
Doç. Dr. Emine Çağlar
Öğr. Gör. Beyza Şimşek
Sayfa 1
Form11
12
121301028
121301031
Gökhan ÖZENOĞLU
Tolga ATEŞ
13
131301027
İlyas BAL
14
131301045
Serap GÖZEGİR
15
111351031
Fatih TATLIEŞME
16
111351032
Sefa TAŞTAN
17
121351006
Gözde ERTÜRK
18
121351009
Abuzer GÜNGÖR
1301428 Sporda Beceri Öğrenimi
1301431 Fiziksel Uygunluk
1301415 SEÇMELİ BİREYSEL SPOR II (HALTER)
Sporda Beslenme Ergojenik
1301429
Yardımcılar
1301430 Genel Antrenman Bilgisi II
2 20
2 20
3 22
Doç. Dr. Emine Çağlar
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
Okutman Ali Bulut
2 20
Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Murat Bilge
1301404 Sporda Bilimsel Araştırma Teknikleri
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
1301403 Spor Fizyolojisi
1301406 Spor Psikolojisi II
Bilgisayar Öğrenimi ve Spora
1301216
Uyarlanması
1301428 Sporda Beceri Öğrenimi
1301431 Fiziksel Uygunluk
3 3 0
2 20
Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan
Doç. Dr. Emine Çağlar
3 2 2
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
2 2 0
2 2 0
Doç. Dr. Emine Çağlar
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
1301404 Sporda Bilimsel Araştırma Teknikleri
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
1301430
YD102
1301213
GS 104
1301213
YD102
Genel Antrenman Bilgisi II
İngilizce 2
Antrenörlük Eğitim ve ilkeleri
Müzik 2
Antrenörlük Eğitim ve ilkeleri
ingilizce 2
3
2
3
0
3
2
Yrd. Doç. Dr. Murat Bilge
Okutman Bahadır Ertürk
Okutman Yusuf Kaya Demir
Okutman Cemali Akçalı
Okutman Yusuf Kaya Demir
Okutman Bahadır Ertürk
1351404
Sporda Bilimsel Araştırma Teknikleri
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
1351604
Sporda Basın Yayın
2 2 0
Okutman Yavuz Kürşat Güldal
1351404 Sporda Bilimsel Araştırma Teknikleri
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
1351604 Sporda Basın Yayın
Sporda Beslenme Ergojenik
1351407
Yardımcılar
2 2 0
Okutman Yavuz Kürşat Güldal
2 20
Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan
1351404 Sporda Bilimsel Araştırma Teknikleri
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
1351409
1351402
1351403
1351406
2
3
3
2
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
Okutman Yusuf Kaya Demir
Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan
Doç. Dr. Emine Çağlar
1351401
1351411
1351402
1351409
1351411
19
121351012
Davut AKSU
1351407
Fiziksel Uygunluk
Voleybol
Spor Fizyolojisi
Sporda Beceri Öğrenimi
Sporda Teknik Taktik Öğretim ve
Yöntemleri
Seçmeli Bireysel Spor II (Badminton)
Voleybol
Fiziksel Uygunluk
Seçmeli Bireysel Spor II (Badminton)
Sporda Beslenme Ergojenik
Yardımcılar
21
121351038
Bilgisayar Mühendisliği HED
Merve KOÇYİĞİT
ÖmerErayAKGÜN
0
2
0
0
3 3 0
Okutman Rafet Ünver
3
3
2
3
Okutman Alper Tunga Sökmen
Okutman Yusuf Kaya Demir
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
Okutman Alper Tunga Sökmen
2
2
2
2
2
2
0
2
Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
3 3 0
Okutman Rafet Ünver
1351404 Sporda Bilimsel Araştırma Teknikleri
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
1351411 Seçmeli Bireysel Spor II (Badminton)
1351409 Fiziksel Uygunluk
1351418 SEÇMELİ BİREYSEL SPOR II (HALTER)
Sporda Beslenme Ergojenik
1351407
Yardımcılar
1351408 Genel Antrenman Bilgisi II
3 22
2 20
3 22
Okutman Alper Tunga Sökmen
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
Okutman Ali Bulut
2 20
Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan
3 3 0
Yrd. Doc. Dr. Murat Bilge
1351404 Sporda Bilimsel Araştırma Teknikleri
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu
1351403 Spor Fizyolojisi
Sporda Teknik Taktik Öğretim ve
1351401
Yöntemleri
1351405 Spor Psikolojisi II
1351402 Voleybol
1351406 Sporda Beceri Öğrenimi
3 3 0
Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan
3 3 0
Okutman Rafet Ünver
2 2 0
3 22
2 2 0
Doç. Dr. Emine Çağlar
Okutman Yusuf Kaya Demir
Doç. Dr. Emine Çağlar
1351401
121351032
2
2
3
2
2 20
1351404 Sporda Bilimsel Araştırma Teknikleri
20
3 0
2 0
3 0
10
3 0
2 0
Sporda Teknik Taktik Öğretim ve
Yöntemleri
Sayfa 2 /
Form
r-M
« u ı
....
Sıra
1
2
T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
MAZERET SINAVI LİSTESİ
gl
ıvrı
Öğrenci
numarası
051302002
091302002
Öğrenci adı soyadı
Zülfiye BAYLAV
Sedat KAYA
3
111302019
Gökhan ALTINTAŞ
4
121302026
İSRAFİL DÜNDAR
5
121302049
Seda DELİKUŞ
6
131302023
Zabit KINALI
Dersin
Dersin adı
kodu
1302402 Genel Antrenman Bilgisi
Spor Kazalarından Korunma
1302403
Rehabilitasyonu
Seçmeli Ders 1 (Spor Organizasyon
1302606
Teknikleri)
YD102 ingilizce 2
1302412 Bilimsel Araştırma Teknikleri
1302820 Yaşam Boyu Spor
1302602 Sporda Beceri Öğrenimi
1302811 Uzmanlık Spor Dalı II (Tenis)
Beden Eğitimi ve Sporda Yönetim ve
1302801
Organizasyon
0803975 Yüzme Temel Eğitimi (U)
1302803 Spor Yönetimi Uygulaması
Spor Yönetiminde Araştırma ve
1302802
Proje II
1302603 Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor
1302613 Spor Pazarlaması
1302602 Sporda Beceri Öğrenimi
1302405 İlk Yardım
1302406 Türk Spor Teşkilatının Yapısı ve işlevi
1302402 Genel Antrenman Bilgisi
1302407 Spor Psikolojisi II
Seçmeli Ders II (Spor Felsefesi ve
1302612
Olim.)
1302214 Egzersiz Fizyolojisi
ATA 102 Atatürk ilkeleri ve inkilap Tarihi 2
1302215 Yönetim Bilimine Giriş II
1302211 Hukuka Giriş
TD 102 Türk Dili 2
1302217 Yüzme Temel Eğitimi
1302209
Kondisyon Antrenman ve Yöntemleri
GS 104 Müzik 2
1302216 Spor Sosyolojisi
1302213 Artistik Cimnastik
YD102 ingilizce 2
1302212 Sporda Basın Yayın
Bilgisayar Mühendisliği HED
Dersin kredisi
Dersin sorumlusu
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Murat Bilge
2 2 0
Öğr. Gör. Beyza Şimşek
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Sabri KAYA
2
3
3
3
3
Okutman Bahadır Ertürk
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Söğüt
Yrd. Doç. Dr. Alaettin AYDOĞAN
Doç. Dr. Emine Cağlar
Okutman Hülya Ant
2
3
2
3
2
0
0
2
0
2
3 3 0
Yrd. Doç. Dr. Sibel Arslan
2 12
5 2 6
Okutman Volkan Fatih Özder
Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜRBÜZ
3 2 2
Yrd. Doç. Dr. Sibel Arslan
3
3
3
2
2
3
2
Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜRBÜZ
Yrd. Doç. Dr. Alaettin AYDOĞAN
Doç. Dr. Emine Çağlar
Okutman Yavuz Kürşat Güldal
Okutman Rafet Ünver
Yrd. Doç. Dr. Murat Bilge
Doç. Dr. Emine Çağlar
3
3
3
2
2
3
2
0
0
0
0
0
0
0
3 3 0
Okutman Hakan Yapıcı
3
2
3
2
2
3
Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan
Okutman Mehmet Korkud Aydın
Yrd. Doç. Dr. Sibel Arslan
Okutman Rafet Ünver
Okutman Esra EMİN YAŞAR
Okutman Mahir Sofuoğlu
3
2
3
2
2
2
0
0
0
0
0
2
3 2 2
Okutman Ali Bulut
0
2
3
2
2
Okutman Cemali Akçalı
Okutman Hakan Yapıcı
Okutman Ali Bulut
Okutman Bahadır Ertürk
Okutman Yavuz Kürşat Güldal
10
2 0
2 2
2 0
2 0
Sayfa 1 /1
Download

Bahar dönemi mazeret sınavları 05-09 Mayıs 2014 tarihleri arasında