Ek-1
2015-2016
...............................................................................................................................3
Dayanak, Kapsam, Konu
...............................................................................3
.............................3
..................................................................................................................................4
......................................................................................................................................5
..................................................................................................................................................6
.........................................................................7
................................................................................................................................7
.............................................................................................................7
................................................................................................................8
.................................................................................................9
..........................................................................................................................9
ve DALLARI ....................................................................................10
......................................................................................................................10
........................................................................................................................11
....................................................................................................14
...........................................................................................14
..............................................................................................15
.............................................................................................................................................16
2
duygu
kategorisinde
Dayanak
,
ve Milli
tarihinde imzalanan
03/11/2014
leri
Kapsam
kurumla
Konu
2015-2016
1.
2.
Dereceye Giren
-
Sorumluluk
kategorisi
Eser
kategorisi
Belirlenmesi
D
3
.
22
Her
22
www.turkiyedegerodulleri.com
22
15 Mart 2016
15 Mart 2016
tarihi
18 Mart 2016
21 - 23 Mart 2016
25 Mart 2016
28-30 Mart 2016
www.turkiyedegerodulleri.com
4 Nisan 2016
Resim,
ve
eserlerinin kargo yoluyla
4 Nisan 2016
11-15 Nisan 2016
4
Rehber
retmen,
e
:
d
Her dalda en
az 3
yapan
de
yer alabilir.
Rehber
:
l
Her dalda en
az 3
ilgili
edilebilir.
Rehber
ve
:
Kurul
Her dalda en
de
Resim ve
Sanatlar, Teknoloji
yapan
.
de
Not:
5
,
edilebilir.
etimi Genel
Birincilerine
ine
ine
6000 TL Ensar Bursu*
5000TL Ensar Bursu*
4000TL Ensar Bursu*
Resim ve
6000 TL Ensar Bursu*
Kategorisinde
4000 TL
*Ens
-2017
-
-
)
Birincilerine
6
a.
leri
e
duyurmak.
b. Okuldaki onur kurulu,
ve ahlak
kriterleriyle ilgili bilgilendirmek.
c.
www.turkiyedegerodulleri.com
ormunu en
15 Mart 2016 tarihine
kadar
d.
en
15 Mart 2016 tarihine kadar
e.
kategorisinde
maharetiyle
f.
15 Mart 2016 tarihine kadar
Okulda
(okul dergisi, duvar gazetesi, yerel
.
g. Okul se
u
18 Mart 2016
.
2.
a.
b.
mak.
O
,
c. O
. (
gerekli
d.
)
.
7
e. 21-23 Mart 2016
unu toplamak.
f.
derecesine giren
g.
Sorumluluk
18 Mart
2016
h.
kategorisinde Sorumluluk
ve
eserleriyle birlikte 18 Mart 2016
.
3.
a.
b.
ilgili
koordinasyonunda
nin, il genelinde d
da
c.
orumludur.
d.
e. 28-30 Mart 2016
f.
kategorisinde Sorumluluk
g.
kategorisinde Sorumluluk
h.
kategorisinde
or
04 Nisan 2016 tarihine kadar
www.turkiyedegerodulleri.com
i.
kategorisinde
8
eser
04 Nisan 2016 tarihine
kadar www.turkiyedegerodulleri.com
j.
kategorisi Resim,
www.turkiyedegerodulleri.com
04 Nisan 2016 tarihine kadar
-Maruf Sk. No: 3. Fati
adresine kargolamak.
k.
4.
a.
leri
b.
c.
ve
refakat edecek olan velilerinin (birinci derece
yol ve ko
d.
yapmak
e.
5.
a.
b.
ve kurul
c.
ve
personeline gerekli izinleri
vermek; yolluk ve muhtemel
d.
k
asyonunda
9
.
1.
Kategorisi
Ortaokullar ve orta
model olan,
tespit edilmesidir.
na
a.
O
sorumluluk"
inde
leri tespit ederler.
ve
anlatan bir metin
kategorisinde
na uygun olarak en fazla 5 sayfa
b.
Puan Derecesi
En az 10 puan
Derecelendirme
12345Etkileyebilmesi
TOPLAM
10
En fazla 20 puan
2.
Kategorisi
Eser
eserleriyle ifade eden
aday
a. Resim
b.
c.
d.
e.
a.
Resimler 35x50
na
katlanmadan,
, okulu,
(Adres,
telefon ve e-mail)
Resim
Derecelendirme
12345TOPLAM
Puan derecesi (MAX:100)
En az 10 puan
En fazla 20 puan
b.
12 punto
ve A4 sayfa
1,5
ve 4
Puan Derecesi (MAX:100)
En az 10 puan
En fazla 20 puan
Derecelendirme
12345TOPLAM
11
c.
12 punto
ve A4 sayfa
1,5
ve 10
Puan Derecesi(MAX:100)
En az 10 puan
En fazla 20 puan
Derecelendirme
12345TOPLAM
d.
senarist ve oyuncu bilgilerine yer verilm
.
herhangi bir formatta, CD/ DVD veya USB bellek ile
Merkezi
.
paketlenmesine dikkat edilmelidir.
Dereceye gire
Puan Derecesi (MAX:100)
En az 10 puan
En fazla 20 puan
Derecelendirme
1234- Filmde Duygu ve Etkileyicilik
5TOPLAM
e.
A4 ya da A3
-beyaz veya
1 adet
12
(adres, telefon ve e-mail)
Puan derecesi(MAX:100)
En az 10 puan En fazla 20 puan
Derecelendirme
12345TOPLAM
13
1.
Formu
Belgeyi Dolduran
:
:
:
:
Veli Telefon :
Veli Adres
:
Cep Tel
E- Posta
:
:
:
:
:
) en fazla 5 sayfa
...........................................................................................................................................
Onay
14
2.
-
Okul Adres / Telefon
Onay
15
Tel
: 0 312 212 76 52
Faks
: 0 312 223 85 76
Web
: www.dogm.meb.gov.tr
E-Posta: [email protected]
Tel
: 0212 512 19 89
Faks
: 0212 512 19 91
Web
: www.turkiyedegerodulleri.com
-
: www.dem.org.tr
E-Posta: [email protected]
[email protected]
16
Download

Untitled