2016 YILI HAC GÖREVLİ MÜRACAATLARI 27 OCAK – 04 ŞUBAT
2016 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.
1- Din görevlisi olarak müracaat edeceklerden hiç hacca gitmemiş ilçe
müftüsü, ve vaizler ile kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzinkayyım kadrolarında görev yapanlar, (Hizmet süresi 5 yıl, MTBTS Puanı
en az 50, son 3 hac ile, son 2 umrede görevlendirilmemiş ve hacta en fazla 3
defa görevlendirilmiş olma şartlarını taşıyan NOT : Bu şartlar
k.k.öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyımlar için geçerlidir.)
2- Kadın İrşat Görevlisi olarak müracaat edeceklerden kur’an kursu
öğreticisi olarak görev yapan personeller, (Hizmet süresi 5 yıl, MTBTS
Puanı 50, son 3 hac ile, son 2 umrede görevlendirilmemiş ve hacta en fazla
3 defa görevlendirilmiş olma şartlarını taşıyan)
3- Tercüman olarak müracaat edecek personeller, (Adaylığı kaldırılmış
olma şartı taşıyan)
27 Ocak – 04 Şubat 2016 tarihleri arasında http://hac.diyanet.gov.tr
adresinden bizzat müracaat ederek alacakları çıktıyı il veya ilçe
müftülüklerine teslim edeceklerdir.
4- Kurum içinden veya kurum dışından aşçı olarak müracaat etmek
isteyenler
alacakları form dilekçe ve istenecek lüzumlu evrakları
müftülüklere ibraz edeceklerdir.
5- Kafile başkanı, ekip personeli, şoför ve yardımcı hizmet sınıfı
personellerinden gerekli şartları haiz olanların tespiti ise il ve ilçe
müftülerinden oluşturulacak komisyon marifetiyle yapılacaktır.
Konu ile ilgili detaylı bilgiler il ve ilçe müftülüklerinden alınabileceği gibi,
ilan panolarında da takip edilebilecektir.
Not : Bu ilan görevlilerimiz için ön bilgi niteliğinde olup, Hakkari ve
İlçelerinde Görev Yapan mevcut Personellere göre hazırlanmıştır.
Hakkari İl Müftülüğü
Download

2016 Yılı Hac Organizasyonunda Görev Almak