5.YoğunBakımiçinHemodinamikMonitorizasyonKursu
Ankara/12Şubat2016
YoğunBakımiçinHemodinamikMonitorizasyonKursu
08:30‐09:05
Kardiyovaskülerfizyolojiveşokpatofizyolojisi
TuğhanUtku
09:05‐09:40
Mikrosirkülasyonunfizyolojisi,disfonksiyonuvedeğerlendirilmesi HüseyinİlksenToprak
09:40‐10:15
Perfüzyonundeğerlendirilmesi
SibelTemur
10:15‐10:45
KahveMolası
10:45‐11:20
Ön‐yükündeğerlendirilmesivesıvıyayanıtverilebilirlik
ArashPirat
11:20‐11:55
Kalpdebisininölçümüveilgiliparametreler
PerihanErginÖzcan
12:00‐13:00
ÖğleYemeği
Kliniksenaryolar
UYGULAMA I Tuğhan Utku Sibel Temür UYGULAMA II Perihan Ergin Özcan Hüseyin İlksen Toprak UYGULAMA III Arash Pirat Aycan Özdemirkan 13:00 ‐ 13:45 GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 13:45 ‐ 14:00 14:00 ‐ 14:45 Ara GRUP 3 14:45 ‐ 15:00 15:00 ‐ 15:45 15:45 ‐ 16:00 16:00 ‐ 16:45 GRUP 1 GRUP 2 Ara GRUP 2 GRUP 3 Ara Soru ve Görüşler Sertifika Dağıtımı TürkYoğunBakımDerneği
5.HemodinamikMonitorizasyonKursu
12Şubat2016
GRUP 1 
Download

5.Yoğun Bakım için Hemodinamik Monitorizasyon Kursu Ankara / 12