T.C.
AŞKALE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 18274017-903.05-E.366356
Konu : İdareci İzinleri
12.01.2016
...................................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
AŞKALE
Kurumlarımızda idareci olarak görev yapan personellerin mesai saatlerine riayet
ederek izinsiz olarak okullarını terk etmemeleri, mesai saatleri içerisinde kurumdan ayrılmak
zorunda kalan idarecilerimizin Müdürlüğümüzü mutlaka bilgilendirmeleri, bu hususlara
aykırı hareket eden personeller hakkında idari işlem yapılacağı hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Serhat ERDEM
Müdür
Dağıtım:
Tüm Okul/Kurum Müd.
Yeni Mah. İstanbul Cad. Yeni Hükümet Binası Kat:3
Elektronik Ağ: www.askale.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Merdan ÇOLAK - Öğretmen
Tel: (0 442) 415 10 96
Faks: (0 442) 415 12 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene807-81cc-35e4-acfe-dbf1 kodu ile teyit edilebilir.
Download

İdareci İzinleri Hakkında... - Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü