YIL
GELEN
EVRAK
GİDEN
EVRAK
TİCARET
SİCİL
GAZETE
SAYILARI
TESCİL
TADİL
TERKİN
RESEN
TERK
2012
3987
6097
1628
640
950
177
-
2013
4019
8315
1790
705
995
201
62
2014
4584
6889
2054
691
1023
258
229
2015
5884
6628
1994
498
927
244
346
9000
8000
7000
6000
5000
2012
4000
2013
2014
3000
2015
2000
1000
0
GELEN
EVRAK
GİDEN
EVRAK
TS
GAZETE
SAYILARI
TESCİL
TADİL
TERKİN
RESEN
TERK
Download

yıl gelen evrak giden evrak ticaret sicil gazete sayıları tescil tadil