JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 PROJE SUNUM PROGRAMI
Tarih
SAAT
24.02.2015 Çarşamba
23.02.2015 Salı
22.02.2016 Pazartesi
9.30-10.00
10.00-10.15
SUNUMU YAPAN KİŞİ
Açılış
Dr. M. Bahadır ŞAHİN
10.15-10.45
Genel Değerlendirme
Sultan Dağları'nın Jeolojisi ve Jeodinamik Evrimi
10.45-11.00
ARA
11.00-11.30
Anadolu’nun Kuvaterner Volkanizması ve Potansiyel
Volkanik Faaliyetlerin Araştırılması
Gökhan ATICI
11.30-12.15
EÜAŞ Afşin-Elbistan Kömür Sahası Doğan Maden Sitesi
Çöküntü Alanı Araştırması
Dr. Koray TÖRK
Sinan KELEŞ(Jeoelektrik)
Şefika KÖKLÜ(Gravite)
09.30-10.15
Kop Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Kop Bölgesinde Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi
Ve Tehlike Değerlerdirmesi
10.15-10.45
Türkiye Jeolojik Miras Envanteri
10.45-11.00
ARA
11.00-12.00
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Jeolojisi Doğal
Kaynaklarının Araştırılması ve Geliştirilmesi
Dr. Yavuz BEDİ
Doç. Dr. Ender SARIFAKIOĞLU
Doç Dr. Ayhan ILGAR
Doç. Dr. Tamer Y. DUMAN
Dr. Koray TÖRK
12.00-12.30
Türkiye Bölgesel Ölçekli Sıvılaşma Yatkınlık Haritaları
Ayla BULUT ÜSTÜN
09.30-10.15
Türkiye Yerkabuğu Özellikleri ve Jeodinamiğinin
Araştırılması
Özgür KANDEMİR
Erkan ÖZTAY (MT)
Atakan ALACA(GRV)
10.15-10.45
Kırşehir Masifinin Tektonostratigrafik Özellikleri
Metin BEYAZPİRİNÇ
10.45-11.00
ARA
11.00-11.30
Türkiye Karst ve Mağara Araştırmaları
Fatih SAVAŞ
11.30-12.00
Kozan (Adana), Göksun (Kahramanmaraş) Ve Kadirli
(Osmaniye) Arasında Kalan Alanda Doğu Toroslar’ın
Tektonostratigrafik Özelliklerİ
Şerafettin ATEŞ
12.00-12.15
Kuzeybatı Türkiye ve Baltık Kalkanında Yer alan
Metaultramafik-Mafik Kayaların Magmatizma,
Petroloji ve Cevher Mineralizasyonu Açısından
Korelasyonu
Doç. Dr. Ender SARIFAKIOĞLU
Kütahya Dolayının Tektonostratigrafik Özellikleri
Hasan ELİBOL
10.00-10.30
Görele(Giresun)-Araklı (Trabzon)-Gümüşhane
Arasında Kalan Alanın Jeolojisi
Levent DUYGU
10.30-10.45
ARA
10.45-11.30
EÜAŞ Afşin-Elbistan Kömür Havzası Çöllolar Sektörü
Dış Döküm Sahasında Obruk Etüdü Ve Tehlike
Değerlendirmesi
Dr. Koray TÖRK
Sinan KELEŞ(Jeoelektrik)
Betül İ. EMİROĞLU(Gravite)
11.30-12.00
Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları
Doç. Dr. Tamer Y. DUMAN
12.00-12.30
Kesikköprü Barajı Çevresinin Erozyon Duyarlılığı
Açısından İncelenmesi Ve Erozyon Duyarlılık
Haritalarının Yapılması
Pemra KUMTEPE
09.30-10.00
25.02.2015 Perşembe
PROJE ADI
Ali ERGEN
Dr. Koray TÖRK
Sinan KELEŞ(Jeoelektrik)
N. Pınar YILMAZ(Jeoteknik)
Korhan ÇAKIR
Download

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 PROJE