SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK
ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN 11. VE
12. MADDELERİ UYARINCA, LİSANS (GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ/ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ
BÖLÜMLERİ/ KONSERVATUARLAR) VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN YERLERE ALINACAK AKADEMİK PERSONELLERE AİT
GİRİŞ SINAV SONUCU DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SONUÇ TUTANAĞI
BİRİMİ
BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALI/PROGRAM
KADRO UNVANI
EĞİRDİR MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
İLAN EDİLEN KADRONUN ÖZEL ŞARTI
Sıra No
Adı Soyadı
Ales Puanı
DERECESİ
1
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü lisans mezunu olmak ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri
anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. En az 3 yıl yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip
olmak.
Lisans
Lisans
Giriş Sınav Ales Puanının
Mezuniyet
Mezuniyet
Notu
% 35'i
Notunun % 30'u
Notu
(Yazılı/ Sözlü)
(A)
(B)
Giriş Sınav
Notunun % 35'i
(Yazılı/ Sözlü)
(C)
Toplam Puan
(A)+(B)+(C)
Başarı Durumu Asil Aday
(Yedek Aday da
Belirlenebilir)
Başarılı (ASİL)
1
Sabriye AKITICI
75,640
67,10
90
26,474
20,13
31,5
78,104
2
Mevlüt Hakan GÖDE
73,427
58,93
60
25,699
17,68
21
64,378
14.01.2016
Sınav Jürisi:
(ÜYE)
(ÜYE)
Raportör (ÜYE)
Download

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü lisans mezunu