2016 YILI İZMİR İLİ MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI
Sıra
No
Faaliyet
Kodu
Faaliyet Adı
Faaliyet Yeri
Baş. Tarihi Bit. Tarihi
Türü
Tipi
Çeşidi
1
2016350001
4.01.03.01.025 - Soruşturma Teknikleri
Kursu
Alp Oğuz Anadolu Lisesi - ALİAĞA /
İZMİR
25.1.2016
29.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2
2016350002
2.02.06.02.001 - İngilizce (A1) Kursu
(Beginner/Elementary)
Aliağa Cumhuriyet İlkokulu - ALİAĞA
/ İZMİR
8.2.2016
16.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
3
2016350003
2.02.04.02.008 - Ergenlikte Davranış
Bozukluklarını Tanıma ve Önleme Kursu
Petro-Kimya Ortaokulu - ALİAĞA /
İZMİR
20.6.2016
24.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
4
2016350004
2.01.01.03.003 - Eğitimde Yaratıcı Drama
Kursu
Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi - ALİAĞA /
İZMİR
27.6.2016
1.7.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
5
2016350005
2.01.01.07.001 - Alternatif Öğretim
Yöntem ve Teknikleri Kursu
Aliağa 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu
Lisesi - ALİAĞA / İZMİR
5.9.2016
9.9.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
6
2016350006
1.02.03.01.001 - Çatışma ve Stres
Yönetimi Kursu
Alp Oğuz Anadolu Lisesi - ALİAĞA /
İZMİR
19.9.2016
23.9.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
7
2016350007
1.02.01.01.001 - Anlayarak Hızlı Okuma
Teknikleri Kursu
Petro-Kimya Ortaokulu - ALİAĞA /
İZMİR
19.9.2016
23.9.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
8
2016350008
2.01.01.09.016 - Davranış Geliştirme
Kursu
Vali Kutlu Aktaş İlkokulu - BALÇOVA /
7.3.2016
İZMİR
11.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
9
2016350009
2.01.01.03.003 - Eğitimde Yaratıcı Drama
Kursu
Vali Kutlu Aktaş İlkokulu - BALÇOVA /
18.4.2016
İZMİR
22.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
10
2016350010
4.01.03.03.002 - Eğitim Kurumlarında
Öğretimsel Liderlik Kursu
Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu
Lisesi - BAYINDIR / İZMİR
6.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
11
2016350011 2.01.01.03.007 - Gençlik Psikolojisi Kursu
Ulfet Onart Anadolu Lisesi - BAYINDIR
6.6.2016
/ İZMİR
10.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
12
2016350012
PİSKO EĞİTİM UYGULAYICI EĞİTİMİ
SEMİNERİ
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
18.1.2016
22.1.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
13
2016350013
2.02.04.02.007 - Çocuk ve Ergenlerde
Madde Bağımlılığı Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
8.1.2016
12.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
14
2016350014
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Çiğli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 15.2.2016
ÇİĞLİ / İZMİR
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
15
2016350015
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
26.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2.5.2016
22.2.2016
16
2016350016
PİSKO EĞİTİM UYGULAYICI EĞİTİMİ
SEMİNERİ
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
7.3.2016
11.3.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
17
2016350017
2.02.04.02.007 - Çocuk ve Ergenlerde
Madde Bağımlılığı Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
14.3.2016
18.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
18
2016350018
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
21.3.2016
25.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
19
2016350019
2.02.04.02.001 - Aile Danışmanlığı
Farkındalık Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
4.4.2016
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
20
2016350020
2.01.01.09.038 - Verimli Çalışma
Teknikleri Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
11.4.2016
15.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
21
2016350021
ÇOCUK VE ERGENLERDE MADDE
BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
25.4.2016
29.4.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
22
2016350022
2.01.01.09.038 - Verimli Çalışma
Teknikleri Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
2.5.2016
6.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
23
2016350023
2.02.04.02.001 - Aile Danışmanlığı
Farkındalık Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
9.5.2016
13.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
24
2016350024
2.01.01.09.038 - Verimli Çalışma
Teknikleri Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
16.5.2016
20.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
25
2016350025 1.02.01.01.007 - İletişim Becerileri Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
23.5.2016
27.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
26
2016350026
2.01.01.09.038 - Verimli Çalışma
Teknikleri Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
6.6.2016
10.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
27
2016350027
2.02.04.02.001 - Aile Danışmanlığı
Farkındalık Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
13.6.2016
17.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
28
2016350028
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
20.6.2016
24.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
29
2016350029
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
3.10.2016
7.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
30
2016350030 1.02.01.01.007 - İletişim Becerileri Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
10.10.2016
15.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
31
2016350031
2.02.04.02.001 - Aile Danışmanlığı
Farkındalık Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
17.10.2016
21.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
32
2016350032
2.02.04.02.007 - Çocuk ve Ergenlerde
Madde Bağımlılığı Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
31.10.2016
4.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2.01.01.09.038 - Verimli Çalışma
Teknikleri Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
7.11.2016
11.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
14.11.2016
18.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2.02.04.02.001 - Aile Danışmanlığı
Farkındalık Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
21.11.2016
25.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2016350036
2.01.01.09.038 - Verimli Çalışma
Teknikleri Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
5.12.2016
9.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
37
2016350037
2.02.04.02.007 - Çocuk ve Ergenlerde
Madde Bağımlılığı Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
12.12.2016
16.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
38
2016350038
PİSKO EĞİTİM UYGULAYICI EĞİTİMİ
KURSU
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
19.12.2016
23.12.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
39
2016350039
2.02.04.02.001 - Aile Danışmanlığı
Farkındalık Kursu
Bayraklı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BAYRAKLI / İZMİR
26.12.2016
30.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
40
2016350040
2.02.04.02.002 - Akran Arabuluculuğu
kursu
Bergama Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BERGAMA / İZMİR
8.2.2016
12.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
41
2016350041
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Bergama Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BERGAMA / İZMİR
1.2.2016
5.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
42
2016350042 1.02.03.01.002 - Değerler Eğitimi Kursu
Bergama Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BERGAMA / İZMİR
7.3.2016
11.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
43
2016350043
1.02.01.01.005 - Etkili Dinleme ve İletişim Bergama Rehberlik ve Araştırma
Kurma Kursu
Merkezi - BERGAMA / İZMİR
4.4.2016
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
44
2016350044
2.02.04.02.008 - Ergenlikte Davranış
Bozukluklarını Tanıma ve Önleme Kursu
Bergama Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BERGAMA / İZMİR
23.5.2016
27.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
45
2016350045
2.02.04.01.009 - Özel Eğitimde
Bütünleştirme Uygulamaları Kursu
Bergama Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BERGAMA / İZMİR
6.6.2016
10.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
46
2016350046
2.01.01.10.006 - Etkili Sınıf Yönetimi
Kursu
Bergama Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - BERGAMA / İZMİR
15.2.2016
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
47
2016350047
2.02.08.02.004 - Bilgisayar Destekli Çizim Bergama Mesleki ve Teknik Anadolu
(Solidwork - İleri Seviye) Kursu
Lisesi - BERGAMA / İZMİR
8.2.2016
12.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
48
2016350048
2.02.08.02.002 - Bilgisayar - Destekli
Çizim Autocad (ileri) Kursu
Bergama Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi - BERGAMA / İZMİR
1.2.2016
5.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
49
2016350049
2.02.08.02.001 - Bilgisayar - Destekli
Çizim Autocad(temel) Kursu
Bergama Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi - BERGAMA / İZMİR
22.2.2016
26.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
33
2016350033
34
2016350034 1.02.01.01.007 - İletişim Becerileri Kursu
35
2016350035
36
50
2016350050
1.01.01.03.003 - Bilgisayar - Microsoft
Office Temel Kursu
51
2016350051
52
2016350052 1.02.03.01.006 - Eğitimde Etik Kursu
53
2016350053
6.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
1.02.01.01.005 - Etkili Dinleme ve İletişim Beydağ Atatürk Ortaokulu - BEYDAĞ /
11.1.2016
Kurma Kursu
İZMİR
15.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Beydağ Atatürk Ortaokulu - BEYDAĞ /
15.2.2016
İZMİR
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Beydağ Atatürk Ortaokulu - BEYDAĞ /
7.3.2016
İZMİR
11.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
54
2016350054 1.02.03.01.009 - Kişisel Gelişim Kursu
Beydağ Atatürk Ortaokulu - BEYDAĞ /
18.4.2016
İZMİR
22.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
55
2016350055
Beydağ Atatürk Ortaokulu - BEYDAĞ /
4.5.2016
İZMİR
6.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
56
2016350056 1.01.01.02.008 - Mebbis Kullanım Kursu
Beydağ Atatürk Ortaokulu - BEYDAĞ /
23.5.2016
İZMİR
27.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
57
2016350057
4.02.02.01.006 - KBS Taşınır Kayıt
Yönetim Sistemi Kursu
Beydağ Atatürk Ortaokulu - BEYDAĞ /
18.7.2016
İZMİR
22.7.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
58
2016350058
2.02.06.02.009 - Türkçeyi Doğru Kullanma Beydağ Atatürk Ortaokulu - BEYDAĞ /
20.6.2016
Kursu
İZMİR
24.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
59
2016350059
1.02.02.01.004 - Yaşam Koçluğu
Farkındalık Kursu
Beydağ Atatürk Ortaokulu - BEYDAĞ /
17.10.2016
İZMİR
21.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
60
2016350060
2.01.01.09.013 - Bireysel Farklılıkları
Değerlendirme Kursu
Mimar Kemalettin İlkokulu - BUCA /
İZMİR
8.2.2016
12.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
61
2016350061
2.01.01.09.019 - Dikkat arttırma
teknikleri Kursu
Ali Kuşçu İlkokulu - BUCA / İZMİR
8.2.2016
12.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
62
2.02.02.02.016 - Erken Çocukluk ve
2016350062 Okulöncesi Dönemde Özel Eğitim
Hizmetleri Kursu
İsmet Yorgancılar Ortaokulu - BUCA /
1.2.2016
İZMİR
5.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
63
2016350063
Meşkure Şamlı Ortaokulu - BUCA /
İZMİR
29.2.2016
4.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
64
2016350064 1.02.02.01.002 - Eğitim Koçluğu Kursu
Sevgi-Ferit Akın Ortaokulu - BUCA /
İZMİR
22.2.2016
26.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
65
2016350065
4.01.01.02.006 - Okul Öncesi Eğitimde
Proje Yaklaşımı Kursu
Çamlık İlkokulu - BUCA / İZMİR
15.2.2016
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
66
2016350066
2.02.02.02.005 - Okul Öncesinde Değerler Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu Eğitimi Kursu
BUCA / İZMİR
7.3.2016
11.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
4.02.02.01.006 - KBS Taşınır Kayıt
Yönetim Sistemi Kursu
4.01.03.01.017 - Mebbis Özlük Modülü
kullanımı Kursu
2.01.01.03.003 - Eğitimde Yaratıcı Drama
Kursu
Bergama Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi - BERGAMA / İZMİR
2.5.2016
67
2016350067
2.02.02.02.006 - Okul Öncesinde Dikkat
Toplama Eğitimi Kursu
Ufuk Ortaokulu - BUCA / İZMİR
14.3.2016
18.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
68
2016350068
2.02.02.02.008 - Okul Öncesinde
Kaynaştırma Eğitimi Kursu
Şehit Astsubay Ümit Başaran İlkokulu 21.3.2016
BUCA / İZMİR
25.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
69
2016350069
2.02.02.02.011 - Okul Öncesinde Sorun
Çözme Becerileri Kursu
İzmir Buca Aybers Hikmet Karabacak
Anadolu Lisesi - BUCA / İZMİR
4.4.2016
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
70
2016350070
2.02.02.02.010 - Okul Öncesinde Sınıf
Yönetimi Kursu
Atatürk Ortaokulu - BUCA / İZMİR
11.4.2016
15.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
71
2016350071
2.02.02.02.003 - Okul Öncesi Sosyal
Beceri Destek Eğitimi Kursu
Ahmet Kutsi Tecer İlkokulu - BUCA /
İZMİR
2.5.2016
6.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
72
2016350072
2.02.08.11.001 - Çalışanların Temel İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu
Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar
Lisesi - BUCA / İZMİR
3.10.2016
4.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
73
2016350073
2.01.01.09.025 - İstenmeyen Öğrenci
Davranışlarıyla Başetme Kursu
Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu - BUCA
10.10.2016
/ İZMİR
14.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
74
2016350074
1.02.01.01.004 - Diksiyon ve Güzel
Konuşma Kursu
23 Nisan İlkokulu - BUCA / İZMİR
7.11.2016
11.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
75
2016350075 2.02.08.08.003 - Moda Tasarımı Kursu
Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi BUCA / İZMİR
14.11.2016
25.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
76
2016350076 2.02.05.05.001 - Fotoğrafçılık Kursu
Şehit Üsteğmen Konuralp Özcan
Ortaokulu - BUCA / İZMİR
12.12.2016
16.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
77
2016350077
2.02.04.01.014 - Özel Yetenekli Bireylerin
Akıncılar İlkokulu - BUCA / İZMİR
Belirlenmesi Yöntem ve Teknikleri Kursu
15.2.2016
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
78
2016350078
2.01.01.09.030 - Öğrenci Tanıma
Teknikleri Kursu
Halk Eğitim Merkezi - BUCA / İZMİR
8.2.2016
12.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
79
2016350079 2.02.09.01.001 - Satranç Kursu
Betontaş Anadolu Lisesi - BUCA /
İZMİR
13.6.2016
17.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
80
2016350080
Süleyman Bilgen İlkokulu - BUCA /
İZMİR
20.6.2016
27.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
81
2016350081 2.02.08.09.002 - Makyaj Kursu
İsmail Şekip Uyal İlkokulu - BUCA /
İZMİR
6.6.2016
10.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
82
2016350082 EĞİTİM YÖNETİMİ SEMİNERİ
Ege İhracatçı Birlikleri Ortaokulu BUCA / İZMİR
25.1.2016
29.1.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
83
2016350083
Buca Mevlana Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi - BUCA / İZMİR
1.2.2016
5.2.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
1.02.01.01.003 - Beden Dili ve İletişim
Teknikleri Kursu
(KBS) TAŞINIR KAYIT YÖNETİM SİSTEMİ
KURSU
84
2016350084
BİREYSEL VE GRUPLA DANIŞMA
YÖNTEMLERİ SEMİNERİ
Şirinyer Anadolu Lisesi - BUCA /
İZMİR
25.1.2016
29.1.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
85
2016350085
2.01.01.09.019 - Dikkat arttırma
teknikleri Kursu
Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
22.2.2016
- BUCA / İZMİR
26.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
86
2.02.04.01.002 - Dikkat Eksikliği,
2016350086 Hiperaktivite Bozukluğu ve Başetme
Yolları Kursu
Vali Rahmi Bey İlkokulu - BUCA /
İZMİR
15.2.2016
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
87
2016350087
2.01.01.10.003 - Disiplinsiz Öğrencilere
Yönelik Yaklaşımlar Kursu
Sabri Kolçak İlkokulu - BUCA / İZMİR
7.3.2016
11.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
88
2016350088
2.02.04.01.009 - Özel Eğitimde
Bütünleştirme Uygulamaları Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 15.2.2016
BUCA / İZMİR
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
89
2016350089
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 22.2.2016
BUCA / İZMİR
26.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
90
2016350090
2.01.01.09.016 - Davranış Geliştirme
Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 7.3.2016
BUCA / İZMİR
11.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
91
2016350091
2.02.04.02.012 - Sınav kaygısıyla baş
etme yolları Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 14.3.2016
BUCA / İZMİR
18.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
92
2016350092
2.02.04.02.001 - Aile Danışmanlığı
Farkındalık Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 21.3.2016
BUCA / İZMİR
25.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
93
2016350093
2.02.02.01.004 - Çocukları Tanıma ve
Anlama Teknikleri Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 4.4.2016
BUCA / İZMİR
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
94
2016350094
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 11.4.2016
BUCA / İZMİR
15.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
95
2016350095
2.02.04.02.014 - Travma ve Başetme
Yöntemleri Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 18.4.2016
BUCA / İZMİR
22.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
96
2016350096 SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ SEMİNERİ
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2.5.2016
BUCA / İZMİR
6.5.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
97
2016350097
4.01.01.01.015 - Problem Çözme Yöntem
ve Teknikleri Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 23.5.2016
BUCA / İZMİR
27.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
98
2016350098
2.02.04.02.018 - Tütün Bağımlılığı ile
Mücadele İçin Eğitici Eğitimi Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 10.10.2016
BUCA / İZMİR
14.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
99
2016350099
2.01.01.09.016 - Davranış Geliştirme
Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 17.10.2016
BUCA / İZMİR
21.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
100
2016350100
2.02.02.02.007 - Okul Öncesinde İletişim
Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 24.10.2016
BUCA / İZMİR
28.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
101
2016350101
2.02.04.02.003 - Akran Zorbalığını
Önleme Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 7.11.2016
BUCA / İZMİR
11.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
102
2016350102
2.02.04.02.004 - Bağımlılık Yapan
Maddelerle Mücadele Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 21.11.2016
BUCA / İZMİR
25.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
103
2016350103 1.02.03.01.011 - Öfke Yönetimi Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 14.11.2016
BUCA / İZMİR
18.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
104
2016350104
2.02.02.01.004 - Çocukları Tanıma ve
Anlama Teknikleri Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 12.12.2016
BUCA / İZMİR
16.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
105
2016350105
2.02.04.01.009 - Özel Eğitimde
Bütünleştirme Uygulamaları Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 5.12.2016
BUCA / İZMİR
9.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
106
2016350106
1.02.02.01.004 - Yaşam Koçluğu
Farkındalık Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 3.10.2016
BUCA / İZMİR
7.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
107
2016350107
4.02.02.01.006 - KBS Taşınır Kayıt
Yönetim Sistemi Kursu
Buca Zübeyde Hanım Mesleki ve
7.3.2016
Teknik Anadolu Lisesi - BUCA / İZMİR
11.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
108
2016350108
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Buca Toki Turgut Özal İlkokulu - BUCA
21.3.2016
/ İZMİR
25.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
109
2016350109
2.01.01.09.019 - Dikkat arttırma
teknikleri Kursu
Buca Anadolu Lisesi - BUCA / İZMİR
4.4.2016
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
110
2.02.04.01.002 - Dikkat Eksikliği,
2016350110 Hiperaktivite Bozukluğu ve Başetme
Yolları Kursu
Hüseyin Avni Ateşoğlu İlkokulu BUCA / İZMİR
11.4.2016
15.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
111
2016350111
2.01.01.10.003 - Disiplinsiz Öğrencilere
Yönelik Yaklaşımlar Kursu
Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu BUCA / İZMİR
2.5.2016
6.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
112
2016350112
2.02.08.05.005 - İnvertor ve Servo Motor
Kontrol (Omron) Kursu
29.1.2016
11.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
113
2016350113
2.02.08.05.010 - PLC (Temel Seviye
Simens S7-1200) Kursu
1.2.2016
5.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
114
2016350114
2.02.04.02.001 - Aile Danışmanlığı
Farkındalık Kursu
Buca-Müşerref Mahmut Tınas
Ortaokulu - BUCA / İZMİR
9.5.2016
13.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
115
2016350115
1.02.03.01.001 - Çatışma ve Stres
Yönetimi Kursu
Buca Ortaokulu - BUCA / İZMİR
3.10.2016
7.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
116
2016350116
2.02.06.02.001 - İngilizce (A1) Kursu
(Beginner/Elementary)
Buca Tütün İhracatçıları Birliği
İlkokulu - BUCA / İZMİR
10.10.2016
14.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
117
2016350117
1.02.02.01.001 - Beyin ve Hafıza
Geliştirme Kursu
Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok
Programlı Anadolu Lisesi - BUCA /
İZMİR
7.11.2016
11.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi - BUCA /
İZMİR
Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi - BUCA /
İZMİR
118
2016350118
2.02.04.01.001 - Braille Yazı Öğretimi
Kursu
Tuğsavul İlkokulu - BUCA / İZMİR
14.11.2016
18.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
119
2016350119
4.01.03.01.004 - Büro Yönetimi ve Resmi
Yazışma Kuralları
Dirayet Süren İlkokulu - BUCA /
İZMİR
21.11.2016
25.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
120
2016350120
2.01.01.03.003 - Eğitimde Yaratıcı Drama
Kursu
Saadet Emir Ortaokulu - BUCA /
İZMİR
12.12.2016
16.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
121
2016350121
2.02.08.05.003 - Güvenlik Sistemleri
Kursu
Mimar Kemalettin İlkokulu - BUCA /
İZMİR
25.1.2016
29.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
122
2016350122
2.02.08.01.001 - Mobilya İç Mekân
Tasarımı Kursu (İnfowood)
Ali Kuşçu İlkokulu - BUCA / İZMİR
25.1.2016
29.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
123
2016350123 2.02.08.08.003 - Moda Tasarımı Kursu
İsmet Yorgancılar Ortaokulu - BUCA /
1.2.2016
İZMİR
5.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
124
2016350124
2.02.02.02.002 - Okul Öncesi Eğitimde
Aile Katılımı Kursu
Meşkure Şamlı Ortaokulu - BUCA /
İZMİR
6.6.2016
10.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
125
2016350125
2.02.02.02.004 - Okul Öncesinde Aile
Eğitimi Kursu
Sevgi-Ferit Akın Ortaokulu - BUCA /
İZMİR
6.6.2016
10.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
126
2016350126
2.02.02.02.006 - Okul Öncesinde Dikkat
Toplama Eğitimi Kursu
Çamlık İlkokulu - BUCA / İZMİR
9.5.2016
13.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
127
2016350127
2.02.05.04.001 - Origami (Kağıt Katlama) Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu Kursu
BUCA / İZMİR
11.1.2016
15.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
128
2016350128 2.02.07.01.001 - Oryantring Kursu
22.2.2016
26.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
129
2016350129
2.02.02.01.007 - Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Şehit Astsubay Ümit Başaran İlkokulu 15.2.2016
Kursu
BUCA / İZMİR
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
130
2016350130
2.01.01.10.008 - Sınıfta Davranış
Değiştirme Kursu
Atatürk Ortaokulu - BUCA / İZMİR
14.3.2016
18.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
131
2016350131
2.02.04.01.019 - İşaret Dili (Temel )
Kursu
Ahmet Kutsi Tecer İlkokulu - BUCA /
İZMİR
21.3.2016
25.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
132
2016350132 2.02.09.01.002 - Zeka Oyunları Kursu 1
6.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
133
2016350133
2.02.04.01.015 - Özel Yetenekli Bireylerin Çakabey İmam Hatip Ortaokulu Eğitimi Kursu
BUCA / İZMİR
21.11.2016
25.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
134
2016350134
2.01.01.09.030 - Öğrenci Tanıma
Teknikleri Kursu
5.12.2016
9.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Ufuk Ortaokulu - BUCA / İZMİR
Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu - BUCA
2.5.2016
/ İZMİR
Betontaş Anadolu Lisesi - BUCA /
İZMİR
135
2016350135
2.02.04.02.001 - Aile Danışmanlığı
Farkındalık Kursu
Çiğli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 11.4.2016
ÇİĞLİ / İZMİR
15.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
136
2016350136
2.02.04.02.002 - Akran Arabuluculuğu
kursu
Büyükçiğli Anadolu Lisesi - ÇİĞLİ /
İZMİR
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
137
2016350137
2.02.04.02.003 - Akran Zorbalığını
Önleme Kursu
Çiğli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 10.10.2016
ÇİĞLİ / İZMİR
14.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
138
2016350138
2.01.01.07.001 - Alternatif Öğretim
Yöntem ve Teknikleri Kursu
Selim Diniz Ortaokulu - ÇİĞLİ / İZMİR 15.2.2016
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
139
2016350139
1.02.01.01.001 - Anlayarak Hızlı Okuma
Teknikleri Kursu
İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu ÇİĞLİ / İZMİR
22.2.2016
24.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
140
2016350140
2.02.04.02.004 - Bağımlılık Yapan
Maddelerle Mücadele Kursu
Büyükçiğli Anadolu Lisesi - ÇİĞLİ /
İZMİR
15.2.2016
17.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
141
2016350141
1.02.02.01.001 - Beyin ve Hafıza
Geliştirme Kursu
İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu ÇİĞLİ / İZMİR
11.4.2016
15.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
142
2016350142
1.01.01.06.006 - Bilgisayar Corel Draw
Eğitici Eğitimi Kursu
Halk Eğitim Merkezi - ÇİĞLİ / İZMİR
10.10.2016
14.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
143
2016350143
1.01.01.03.001 - Bilgisayar - Microsoft
Office Excel (İleri) Kursu
Halk Eğitim Merkezi - ÇİĞLİ / İZMİR
15.2.2016
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
144
2016350144
1.01.01.03.007 - Bilgisayar - Microsoft
Office Word Kursu
Halk Eğitim Merkezi - ÇİĞLİ / İZMİR
9.5.2016
13.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
145
2016350145
1.01.01.05.008 - Bilgisayar- Tasarım ve
Animasyon (Photoshop Temel) Kursu
Halk Eğitim Merkezi - ÇİĞLİ / İZMİR
20.6.2016
24.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
146
2016350146
1.01.01.03.005 - Bilgisayar - Microsoft
Office Excel Kursu (Temel)
Halk Eğitim Merkezi - ÇİĞLİ / İZMİR
10.10.2016
14.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
147
2016350147
1.01.01.03.009 - Bilgisayar - Microsoft
Office Power Point Kursu
Halk Eğitim Merkezi - ÇİĞLİ / İZMİR
15.2.2016
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
148
2016350148
1.01.01.03.007 - Bilgisayar - Microsoft
Office Word Kursu
Halk Eğitim Merkezi - ÇİĞLİ / İZMİR
18.1.2016
22.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
149
2016350149
1.01.01.07.010 - Bilgisayar-Web Tasarımı
ve Programcılığı (ASP) Kursu
Halk Eğitim Merkezi - ÇİĞLİ / İZMİR
18.1.2016
22.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
150
2016350150
1.01.01.07.008 - Bilgisayar- Web Tasarım
ve Programcılığı (PHP ve MYSQL) Kursu
Halk Eğitim Merkezi - ÇİĞLİ / İZMİR
14.3.2016
18.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
151
2016350151
1.01.01.07.007 - Bilgisayar Web Tasarım
(Dreamweaver) Kursu
Halk Eğitim Merkezi - ÇİĞLİ / İZMİR
11.4.2016
15.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
15.2.2016
152
2016350152
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Çiğli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 15.2.2016
ÇİĞLİ / İZMİR
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
153
2016350153
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Çiğli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 14.3.2016
ÇİĞLİ / İZMİR
18.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
154
2016350154
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Çiğli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 28.3.2016
ÇİĞLİ / İZMİR
1.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
155
2016350155
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Çiğli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 17.10.2016
ÇİĞLİ / İZMİR
21.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
156
2016350156
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Çiğli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 5.12.2016
ÇİĞLİ / İZMİR
9.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
157
2016350157
2.02.02.01.001 - Çocuk Gelişiminde
Oyunun Önemi Kursu
Halk Eğitim Merkezi - ÇİĞLİ / İZMİR
18.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
158
2016350158
2.02.02.01.002 - Çocuk Gözüyle Anlama
ve Anlamlandırma Kursu
Çiğli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 9.5.2016
ÇİĞLİ / İZMİR
13.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
159
2016350159 1.02.03.01.002 - Değerler Eğitimi Kursu
Halk Eğitim Merkezi - ÇİĞLİ / İZMİR
11.4.2016
15.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
160
2016350160 1.02.02.01.002 - Eğitim Koçluğu Kursu
Çiğli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 11.1.2016
ÇİĞLİ / İZMİR
15.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
161
2016350161 1.02.02.01.002 - Eğitim Koçluğu Kursu
İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu ÇİĞLİ / İZMİR
18.1.2016
22.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
162
2016350162 1.02.02.01.002 - Eğitim Koçluğu Kursu
Selim Diniz İlkokulu - ÇİĞLİ / İZMİR
14.3.2016
18.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
163
2016350163 1.02.02.01.002 - Eğitim Koçluğu Kursu
İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu ÇİĞLİ / İZMİR
21.3.2016
25.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
164
2016350164 1.02.02.01.002 - Eğitim Koçluğu Kursu
Selim Diniz İlkokulu - ÇİĞLİ / İZMİR
4.4.2016
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
165
2016350165 1.02.02.01.002 - Eğitim Koçluğu Kursu
İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu ÇİĞLİ / İZMİR
9.5.2016
13.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
166
2016350166 1.02.02.01.002 - Eğitim Koçluğu Kursu
Selim Diniz İlkokulu - ÇİĞLİ / İZMİR
16.5.2016
20.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
167
2016350167 1.02.02.01.002 - Eğitim Koçluğu Kursu
İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu ÇİĞLİ / İZMİR
6.6.2016
10.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
168
2016350168
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2.01.01.03.003 - Eğitimde Yaratıcı Drama
Kursu
14.3.2016
Çiğli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 4.4.2016
ÇİĞLİ / İZMİR
13.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Çiğli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 29.2.2016
ÇİĞLİ / İZMİR
4.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Çiğli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 31.10.2016
ÇİĞLİ / İZMİR
4.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Çiğli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 20.6.2016
ÇİĞLİ / İZMİR
24.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2.01.01.09.045 - Rehberlik Hizmetleri
Uygulamaları Kursu
Çiğli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 24.10.2016
ÇİĞLİ / İZMİR
28.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2016350174
2.01.01.03.003 - Eğitimde Drama
Teknikleri Kursu
Çiğli Rehberlik ve Araştırma Merkezi 25.4.2016
ÇİĞLİ / İZMİR
29.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
175
2016350175
2.02.04.02.001 - Aile Danışmanlığı
Farkındalık Kursu
Atatürk İlkokulu - DİKİLİ / İZMİR
29.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
176
2016350176
2.02.04.02.002 - Akran Arabuluculuğu
kursu
Semih Tınay Anadolu Lisesi - DİKİLİ /
6.6.2016
İZMİR
10.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
177
2016350177
2.02.09.01.004 - Zekâ Oyunları Eğitici
Eğitimi Kursu
Cumhuriyet Ortaokulu - DİKİLİ /
İZMİR
25.1.2016
29.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
178
2016350178 1.02.01.01.002 - Beden Dili Kursu
Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip
Ortaokulu - DİKİLİ / İZMİR
20.6.2016
24.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
179
2016350179
2.02.06.02.006 - Osmanlı Türkçesi (Temel Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip
Seviye) Kursu
Ortaokulu - DİKİLİ / İZMİR
1.8.2016
12.8.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
180
2016350180
2.02.06.02.005 - Osmanlı Türkçesi (Orta
Seviye ) Kursu
15.8.2016
26.8.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
181
2016350181
2.02.06.02.009 - Türkçeyi Doğru Kullanma
Atatürk İlkokulu - DİKİLİ / İZMİR
Kursu
5.9.2016
9.9.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
182
2016350182
2.01.01.06.006 - Test Hazırlama
Teknikleri Kursu
Semih Tınay Anadolu Lisesi - DİKİLİ /
5.9.2016
İZMİR
9.9.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
183
2016350183
2.01.01.10.005 - Eğlenceli ve Etkili Ders
İşleme Teknikleri Kursu
Semih Tınay Anadolu Lisesi - DİKİLİ /
20.6.2016
İZMİR
24.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
184
2016350184
2.02.08.16.002 - MIG/MAG Kaynakçılığı
Kursu
Dikili Mesleki Eğitim Merkezi - DİKİLİ
/ İZMİR
22.2.2016
26.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
185
2016350185
1.01.01.07.007 - Bilgisayar Web Tasarım
(Dreamweaver) Kursu
Dikili Çok Programlı Anadolu Lisesi DİKİLİ / İZMİR
5.9.2016
9.9.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
169
2016350169 2.02.05.05.001 - Fotoğrafçılık Kursu
170
2016350170
2.02.02.02.011 - Okul Öncesinde Sorun
Çözme Becerileri Kursu
171
2016350171
2.02.02.02.011 - Okul Öncesinde Sorun
Çözme Becerileri Kursu
172
2.01.01.07.002 - Öğretim Yöntem ve
2016350172 Teknikleri (Kaynaştırma Öğrencilerine
Yönelik )Kursu
173
2016350173
174
İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu ÇİĞLİ / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip
Ortaokulu - DİKİLİ / İZMİR
9.5.2016
25.1.2016
186
2016350186
1.01.01.03.005 - Bilgisayar - Microsoft
Office Excel Kursu (Temel)
Dikili Çok Programlı Anadolu Lisesi DİKİLİ / İZMİR
20.6.2016
24.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
187
2016350187
2.02.04.02.003 - Akran Zorbalığını
Önleme Kursu
Dikili Çok Programlı Anadolu Lisesi DİKİLİ / İZMİR
5.9.2016
9.9.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
188
2016350188
1.02.02.01.004 - Yaşam Koçluğu
Farkındalık Kursu
Can Rüştü Tüfekçioğlu Ortaokulu DİKİLİ / İZMİR
8.8.2016
12.8.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
189
2016350189
1.02.01.01.004 - Diksiyon ve Güzel
Konuşma Kursu
Ali Çetinkaya İlkokulu - DİKİLİ /
İZMİR
20.6.2016
24.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
190
2.01.01.07.002 - Öğretim Yöntem ve
2016350190 Teknikleri (Kaynaştırma Öğrencilerine
Yönelik )Kursu
Dikili Çok Programlı Anadolu Lisesi DİKİLİ / İZMİR
20.6.2016
24.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
191
2016350191
1.02.01.01.003 - Beden Dili ve İletişim
Teknikleri Kursu
Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi FOÇA / İZMİR
15.2.2016
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
192
2016350192
2.01.01.10.006 - Etkili Sınıf Yönetimi
Kursu
Bedia Midilli İlkokulu - FOÇA / İZMİR
2.3.2016
3.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
193
2016350193
2.01.01.03.003 - Eğitimde Yaratıcı Drama
Kursu
Reha Midilli İlkokulu - FOÇA / İZMİR
4.4.2016
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
194
2016350194
2.02.04.01.014 - Özel Yetenekli Bireylerin Foça Cemil Midilli Çok Programlı
Belirlenmesi Yöntem ve Teknikleri Kursu
Anadolu Lisesi - FOÇA / İZMİR
2.5.2016
6.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
195
2016350195
4.01.03.01.025 - Soruşturma Teknikleri
Kursu
Bedia Midilli İlkokulu - FOÇA / İZMİR
14.3.2016
18.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
196
2016350196
4.01.03.01.006 - Doküman Yönetim
Sistemi Kursu
Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu GAZİEMİR / İZMİR
4.4.2016
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
197
2016350197
4.01.03.01.007 - Donatım Ödenekleri
Kursu
- GAZİEMİR / İZMİR
11.1.2016
13.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
198
2016350198
2.02.08.11.001 - Çalışanların Temel İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu
Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu GAZİEMİR / İZMİR
18.1.2016
19.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
199
2016350199
4.01.03.01.014 - Kamu Zararı Mevzuatı ve Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu e-Alacak Modülü Kursu
GAZİEMİR / İZMİR
25.1.2016
27.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
200
2016350200
KBS TAŞINIR KAYIT YÖNETİM SİSTEMİ
SEMİNERİ
Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu GAZİEMİR / İZMİR
1.2.2016
5.2.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
201
2016350201
4.01.03.01.017 - Mebbis Özlük Modülü
kullanımı Kursu
Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu GAZİEMİR / İZMİR
8.2.2016
10.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
202
2016350202 4.01.03.01.009 - Döner Sermaye Kursu
Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu GAZİEMİR / İZMİR
22.2.2016
26.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2.02.02.01.002 - Çocuk Gözüyle Anlama
ve Anlamlandırma Kursu
Sabiha Gökçen İlkokulu - GAZİEMİR /
11.1.2016
İZMİR
15.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Gaziemir Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi - GAZİEMİR / İZMİR
11.1.2016
15.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2016350205
2.02.02.02.005 - Okul Öncesinde Değerler Sabiha Gökçen İlkokulu - GAZİEMİR /
18.1.2016
Eğitimi Kursu
İZMİR
22.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
206
2016350206
2.02.02.02.011 - Okul Öncesinde Sorun
Çözme Becerileri Kursu
Sabiha Gökçen İlkokulu - GAZİEMİR /
8.2.2016
İZMİR
12.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
207
2016350207 1.02.02.01.002 - Eğitim Koçluğu Kursu
Sabiha Gökçen İlkokulu - GAZİEMİR /
11.1.2016
İZMİR
15.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
208
2016350208
2.02.02.01.007 - Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Sabiha Gökçen İlkokulu - GAZİEMİR /
15.2.2016
Kursu
İZMİR
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
209
2016350209
1.02.01.01.004 - Diksiyon ve Güzel
Konuşma Kursu
210
2.01.01.09.020 - Dikkat Eksikliği
2016350210 Hiperaktivite Bozukluğu Özel Öğrenme
Güçlüğü (DEHBÖÖG) Olan Çocuklara
211
2016350211
212
2016350212
213
203
2016350203
204
2016350204 1.02.03.01.011 - Öfke Yönetimi Kursu
205
Gaziemir Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi - GAZİEMİR / İZMİR
22.2.2016
26.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
- GAZİEMİR / İZMİR
18.1.2016
22.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2.01.01.09.023 - Ergenlik Dönemindeki
Öğrenciye Yaklaşım Kursu
Gaziemir Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi - GAZİEMİR / İZMİR
29.2.2016
4.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
4.01.01.02.021 - Proje Hazırlama ve
Yönetimi Kursu
Gaziemir Nevvar Salih İşgören
Anadolu Lisesi - GAZİEMİR / İZMİR
21.3.2016
25.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2016350213 2.02.09.01.002 - Zeka Oyunları 1 Kursu
Gaziemir Nevvar Salih İşgören
Anadolu Lisesi - GAZİEMİR / İZMİR
28.3.2016
1.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
214
2016350214 2.02.09.01.003 - Zekâ Oyunları Kursu 2
Gaziemir İMKB Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi - GAZİEMİR / İZMİR
4.4.2016
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
215
2.01.01.07.002 - Öğretim Yöntem ve
2016350215 Teknikleri (Kaynaştırma Öğrencilerine
Yönelik )Kursu
Emlak Bankası Gazikent İlkokulu GAZİEMİR / İZMİR
8.2.2016
12.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
216
2016350216
2.02.01.01.002 - Bilgisayar Bakım Onarım Emlak Bankası Gazikent İlkokulu Kursu
GAZİEMİR / İZMİR
11.4.2016
15.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
217
2016350217
1.02.01.01.003 - Beden Dili ve İletişim
Teknikleri Kursu
Gaziemir İMKB Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi - GAZİEMİR / İZMİR
18.4.2016
22.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
218
2016350218
4.01.03.01.017 - Mebbis Özlük Modülü
kullanımı Kursu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARABAĞLAR / İZMİR
24.10.2016
26.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
219
2016350219 1.01.01.02.008 - Mebbis Kullanım Kursu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARABAĞLAR / İZMİR
21.11.2016
25.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
220
2016350220
2.02.08.20.004 - Hijyen ve Sanitasyon
Kursu
KARABAĞLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
24.10.2016
- KARABAĞLAR / İZMİR
28.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
221
2016350221
4.01.03.01.003 - Afet ve Acil Durum
Hazırlık Eğitimi Kursu
KARABAĞLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
14.11.2016
- KARABAĞLAR / İZMİR
18.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
222
2016350222
1.02.01.01.001 - Anlayarak Hızlı Okuma
Teknikleri Kursu
KARABAĞLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
21.11.2016
- KARABAĞLAR / İZMİR
25.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
223
2016350223
2.01.01.09.019 - Dikkat arttırma
teknikleri Kursu
KARABAĞLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
5.12.2016
- KARABAĞLAR / İZMİR
9.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
224
2016350224
1.02.01.01.004 - Diksiyon ve Güzel
Konuşma Kursu
KARABAĞLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
19.12.2016
- KARABAĞLAR / İZMİR
23.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
225
2016350225
2.02.06.07.004 - Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Kursu
KARABAĞLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
12.12.2016
- KARABAĞLAR / İZMİR
16.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
226
2016350226 1.02.02.01.002 - Eğitim Koçluğu Kursu
12.12.2016
16.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
227
2016350227
1.01.01.05.008 - Bilgisayar- Tasarım ve
Animasyon (Photoshop Temel) Kursu
18.1.2016
22.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
228
2016350228
1.02.02.01.004 - Yaşam Koçluğu
Farkındalık Kursu
21.11.2016
25.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
229
2016350229
2.01.01.09.013 - Bireysel Farklılıkları
Değerlendirme Kursu
8.2.2016
12.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
230
2016350230
1.01.01.05.009 - Bilgisayar Tasarım ve
Animasyon Photoshop (İleri) Kursu
15.2.2016
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
231
2016350231
1.01.01.02.007 - Temel Bilgisayar
Kullanımı Kursu
29.2.2016
4.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
232
2016350232
1.02.02.01.004 - Yaşam Koçluğu
Farkındalık Kursu
22.2.2016
26.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
233
2016350233
2.01.01.03.003 - Eğitimde Drama
Teknikleri Kursu
KARABAĞLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
15.2.2016
- KARABAĞLAR / İZMİR
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
234
2016350234
2.02.04.01.015 - Özel Yetenekli Bireylerin KARABAĞLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
29.2.2016
Eğitimi Kursu
- KARABAĞLAR / İZMİR
4.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
235
2016350235
29.2.2016
1.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
3.3.2016
9.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
236
Karabağlar İTO Vakfı Süleyman
Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi - KARABAĞLAR / İZMİR
Karabağlar İTO Vakfı Süleyman
Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi - KARABAĞLAR / İZMİR
Karabağlar İTO Vakfı Süleyman
Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi - KARABAĞLAR / İZMİR
Karabağlar İTO Vakfı Süleyman
Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi - KARABAĞLAR / İZMİR
Karabağlar İTO Vakfı Süleyman
Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi - KARABAĞLAR / İZMİR
Karabağlar İTO Vakfı Süleyman
Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi - KARABAĞLAR / İZMİR
Karabağlar İTO Vakfı Süleyman
Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi - KARABAĞLAR / İZMİR
Karabağlar İTO Vakfı Süleyman
Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi - KARABAĞLAR / İZMİR
Karabağlar İTO Vakfı Süleyman
2.02.04.01.020 - Özel Eğitim Uygulamaları
2016350236
Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu
Kursu
Lisesi - KARABAĞLAR / İZMİR
2.01.01.06.004 - Soru Hazırlama
Teknikleri Kursu
237
2016350237
2.01.01.10.008 - Sınıfta Davranış
Değiştirme Kursu
KARABAĞLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
7.3.2016
- KARABAĞLAR / İZMİR
11.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
238
2016350238
2.01.01.09.030 - Öğrenci Tanıma
Teknikleri Kursu
KARABAĞLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
14.3.2016
- KARABAĞLAR / İZMİR
18.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
239
2016350239
2.01.01.05.003 - Öğretmen
Motivasyonunu Arttırıcı Yöntemler Kursu
KARABAĞLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
21.3.2016
- KARABAĞLAR / İZMİR
25.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
240
2016350240 SOSYAL BECERİ EĞİTİM SEMİNERİ
Karabağlar İTO Vakfı Süleyman
Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi - KARABAĞLAR / İZMİR
25.3.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
241
2016350241
2.01.01.10.007 - Sınıf Yönetimi
(Formasyon) Kursu
KARABAĞLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
28.3.2016
- KARABAĞLAR / İZMİR
1.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
242
2016350242
4.01.01.02.009 - Proje Hazırlama
Teknikleri Kursu
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
243
2.01.01.07.002 - Öğretim Yöntem ve
2016350243 Teknikleri (Kaynaştırma Öğrencilerine
Yönelik )Kursu
Karabağlar İTO Vakfı Süleyman
Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi - KARABAĞLAR / İZMİR
KARABAĞLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
7.11.2016
- KARABAĞLAR / İZMİR
11.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
244
2016350244
KARABAĞLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
4.4.2016
- KARABAĞLAR / İZMİR
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
KARABAĞLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
11.4.2016
- KARABAĞLAR / İZMİR
15.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
4.4.2016
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
11.1.2016
15.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
18.1.2016
22.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
245
246
2.01.01.03.005 - Etkili Öğretim Teknikleri
Kursu
2.01.01.07.002 - Öğretim Yöntem ve
2016350245 Teknikleri (Kaynaştırma Öğrencilerine
Yönelik )Kursu
2.02.04.01.002 - Dikkat Eksikliği,
2016350246 Hiperaktivite Bozukluğu ve Başetme
Yolları Kursu
2.02.04.02.014 - Travma ve Başetme
Yöntemleri Kursu
21.3.2016
4.4.2016
247
2016350247
248
2.02.04.01.002 - Dikkat Eksikliği,
2016350248 Hiperaktivite Bozukluğu ve Başetme
Yolları Kursu
249
2016350249
1.02.03.01.001 - Çatışma ve Stres
Yönetimi Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
8.2.2016
12.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
250
2016350250
2.02.02.02.012 - Okul Öncesinde Şiddeti
Önleme Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
15.2.2016
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
251
2016350251
2.02.04.02.004 - Bağımlılık Yapan
Maddelerle Mücadele Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
22.2.2016
26.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
252
2016350252
2.01.01.09.023 - Ergenlik Dönemindeki
Öğrenciye Yaklaşım Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
29.2.2016
4.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
253
2016350253 SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ SEMİNERİ
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
7.3.2016
11.3.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
254
2016350254
2.01.01.09.010 - Ailenin eğitime katkısı
kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
14.3.2016
18.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
255
2016350255
2.02.02.02.002 - Okul Öncesi Eğitimde
Aile Katılımı Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
21.3.2016
25.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
256
2016350256
2.02.04.02.004 - Bağımlılık Yapan
Maddelerle Mücadele Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
28.3.2016
1.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
257
2016350257
1.02.02.01.001 - Beyin ve Hafıza
Geliştirme Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
4.4.2016
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
258
2016350258
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
11.4.2016
15.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
259
2016350259 SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ SEMİNERİ
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
25.4.2016
29.4.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
260
2016350260
2.02.04.02.001 - Aile Danışmanlığı
Farkındalık Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
2.5.2016
6.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
261
2016350261
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
9.5.2016
13.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
262
2016350262 1.02.01.01.002 - Beden Dili Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
23.5.2016
27.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
263
2016350263
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
3.10.2016
7.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
264
2016350264
2.02.04.02.004 - Bağımlılık Yapan
Maddelerle Mücadele Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
10.10.2016
14.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
265
2016350265
2.02.04.02.006 - Çocuk İhmal ve İstismarı Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Kursu
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
17.10.2016
21.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
266
2016350266
2.02.04.02.007 - Çocuk ve Ergenlerde
Madde Bağımlılığı Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
31.10.2016
4.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
267
2016350267
2.01.01.03.003 - Eğitimde Drama
Teknikleri Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
7.11.2016
11.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
268
2016350268 1.02.03.01.011 - Öfke Yönetimi Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
14.11.2016
18.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
269
2016350269 KENDİNİZLE YÜZLEŞME SEMİNERİ
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
21.11.2016
23.11.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
270
2016350270
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
28.11.2016
2.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2.01.01.09.019 - Dikkat arttırma
teknikleri Kursu
271
2016350271
2.02.04.02.003 - Akran Zorbalığını
Önleme Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
5.12.2016
9.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
272
2016350272
2.02.02.01.002 - Çocuk Gözüyle Anlama
ve Anlamlandırma Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
12.12.2016
16.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
273
2016350273
2.02.04.02.009 - Psikoeğitim Uygulayıcı
Eğitimi Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
19.12.2016
23.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
274
2.02.04.01.002 - Dikkat Eksikliği,
2016350274 Hiperaktivite Bozukluğu ve Başetme
Yolları Kursu
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma
Merkezi - KARABAĞLAR / İZMİR
26.12.2016
30.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
275
2016350275
2.01.01.09.019 - Dikkat arttırma
teknikleri Kursu
Ankara İlkokulu - KARŞIYAKA / İZMİR 7.11.2016
11.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
276
2016350276
2.01.01.10.006 - Etkili Sınıf Yönetimi
Kursu
Ankara İlkokulu - KARŞIYAKA / İZMİR 14.11.2016
15.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
277
2016350277 1.02.02.01.002 - Eğitim Koçluğu Kursu
Ankara İlkokulu - KARŞIYAKA / İZMİR 5.12.2016
9.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
278
2016350278 1.02.02.01.003 - Hafıza Teknikleri Kursu
Ankara İlkokulu - KARŞIYAKA / İZMİR 19.12.2016
23.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
279
2016350279
2.01.01.02.004 - Eğitimde Farklılık
Oluşturma Kursu
Ankara İlkokulu - KARŞIYAKA / İZMİR 7.3.2016
11.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
280
2016350280
2.01.01.03.005 - Etkili Öğretim Teknikleri
Kursu
Ankara İlkokulu - KARŞIYAKA / İZMİR 8.2.2016
12.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
281
2016350281 EĞİTİM YÖNETİMİ SEMİNERİ
Ankara İlkokulu - KARŞIYAKA / İZMİR 15.2.2016
19.2.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
282
2016350282 4.01.03.01.026 - Sosyal Hizmetler Kursu
Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu
Lisesi - KEMALPAŞA / İZMİR
2.5.2016
6.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
283
2016350283
Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu
Lisesi - KEMALPAŞA / İZMİR
16.5.2016
20.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
284
2016350284 2.01.01.09.022 - Ergenle İletişim Kursu
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
7.3.2016
11.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
285
2016350285
2.01.01.03.005 - Etkili Öğretim Teknikleri
Kursu
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
28.3.2016
1.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
286
2016350286
2.01.01.04.003 - Eğitimde Bilişim
Teknolojilerinin Kullanımı Kursu
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
4.4.2016
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
287
2016350287
4.01.01.01.006 - Eğitimde Kalite ve
Akreditasyon Kursu
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
6.6.2016
10.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
1.01.01.05.007 - Bilgisayar- Tasarım ve
Animasyon (Flash Temel) Kursu
288
2016350288
2.01.01.09.021 - Eğitim Kurumlarında Suç
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
ve Şiddeti Önleme Kursu
23.5.2016
27.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
289
2016350289
2.01.01.04.002 - Eğitim Materyali
Geliştirme Kursu
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
2.5.2016
6.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
290
2016350290 GİRİŞİMCİLİK SEMİNERİ
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
25.1.2016
29.1.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
291
2016350291
4.01.01.02.009 - Proje Hazırlama
Teknikleri Kursu
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
5.9.2016
9.9.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
292
2016350292
4.01.01.02.021 - Proje Hazırlama ve
Yönetimi Kursu
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
19.9.2016
23.9.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
293
2016350293
4.01.01.02.021 - Proje Hazırlama ve
Yönetimi Kursu
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
18.1.2016
22.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
294
2016350294 4.01.03.01.023 - Protokol Kuralları Kursu
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
21.11.2016
25.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
295
2016350295 2.02.09.01.001 - Satranç Kursu
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
10.10.2016
14.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
296
2016350296 4.01.01.01.016 - Stratejik Planlama Kursu Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
7.11.2016
11.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
297
2016350297
4.01.01.01.018 - Takım Çalışması ve
Kalite Teknikleri Kursu
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
26.9.2016
30.9.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
298
2016350298
TAŞIMALI EĞİTİM UYGULAMALARI
SEMİNERİ
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
18.4.2016
19.4.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
299
2016350299
2.02.08.11.001 - Çalışanların Temel İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
10.10.2016
11.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
300
2.02.08.20.005 - İlkyardım
2016350300 (KardiyoPulmonerResisütasyon-CPR)
Kursu
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
8.3.2016
11.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
301
2016350301
4.01.03.01.012 - İnsan Kaynakları
Yönetimi Kursu
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
14.3.2016
18.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
302
2016350302 2.02.06.05.001 - İş Hukuku Kursu
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
7.11.2016
9.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
303
2016350303
2.02.08.11.001 - Çalışanların Temel İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu
Halk Eğitim Merkezi - KİRAZ / İZMİR
20.6.2016
21.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
304
2016350304
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Konak Rehberlik ve Araştırma Merkezi
4.1.2016
- KONAK / İZMİR
8.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
305
2.01.01.07.002 - Öğretim Yöntem ve
2016350305 Teknikleri (Kaynaştırma Öğrencilerine
Yönelik )Kursu
306
2016350306
307
2016350307
308
2016350308 1.02.03.01.011 - Öfke Yönetimi Kursu
309
2016350309
310
Konak Rehberlik ve Araştırma Merkezi
18.1.2016
- KONAK / İZMİR
22.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Alsancak Melih Özakat İlkokulu KONAK / İZMİR
15.2.2016
19.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2.02.04.02.004 - Bağımlılık Yapan
Maddelerle Mücadele Kursu
Konak Cumhuriyet N.S. İşgören
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KONAK / İZMİR
22.2.2016
26.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu - KONAK /
22.2.2016
İZMİR
26.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK
SEMİNERİ
Salih İşgören İlkokulu - KONAK /
İZMİR
22.2.2016
26.2.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
2016350310
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Atatürk Lisesi - KONAK / İZMİR
29.2.2016
4.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
311
2016350311
2.01.01.10.003 - Disiplinsiz Öğrencilere
Yönelik Yaklaşımlar Kursu
Konak Rehberlik ve Araştırma Merkezi
14.3.2016
- KONAK / İZMİR
18.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
312
2016350312 1.02.01.01.007 - İletişim Becerileri Kursu
Konak İzmir Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi - KONAK / İZMİR
14.3.2016
18.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
313
2016350313
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Konak Rehberlik ve Araştırma Merkezi
21.3.2016
- KONAK / İZMİR
25.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
314
2016350314
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Güzelyalı Ortaokulu - KONAK / İZMİR
1.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
315
2016350315 SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ SEMİNERİ
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu - KONAK /
4.4.2016
İZMİR
8.4.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
316
2016350316
Konak Rehberlik ve Araştırma Merkezi
4.4.2016
- KONAK / İZMİR
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
317
2016350317 1.02.01.01.007 - İletişim Becerileri Kursu
Konak İzmir Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi - KONAK / İZMİR
11.4.2016
15.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
318
2016350318
2.02.04.02.012 - Sınav kaygısıyla baş
etme yolları Kursu
Konak Cumhuriyet N.S. İşgören
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KONAK / İZMİR
18.4.2016
22.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
319
2016350319
2.02.04.02.005 - Bireysel ve Grupla
Danışma Yöntemleri Kursu
Konak Rehberlik ve Araştırma Merkezi
10.10.2016
- KONAK / İZMİR
14.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
320
2016350320 1.02.01.01.007 - İletişim Becerileri Kursu
Konak İzmir Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi - KONAK / İZMİR
14.11.2016
18.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
321
2016350321
Güzelyalı Ortaokulu - KONAK / İZMİR
5.12.2016
9.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2.02.04.02.002 - Akran Arabuluculuğu
kursu
4.01.01.01.015 - Problem Çözme Yöntem
ve Teknikleri Kursu
28.3.2016
Konak İzmir Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi - KONAK / İZMİR
12.12.2016
16.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu
Anadolu Lisesi - MENDERES / İZMİR
4.4.2016
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2.02.05.04.001 - Origami (Kağıt Katlama) Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu
Kursu
Anadolu Lisesi - MENDERES / İZMİR
29.2.2016
4.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2016350325
2.01.01.03.003 - Eğitimde Yaratıcı Drama
Kursu
Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu
Anadolu Lisesi - MENDERES / İZMİR
9.5.2016
13.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
326
2016350326
2.02.04.02.001 - Aile Danışmanlığı
Farkındalık Kursu
Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu
Anadolu Lisesi - MENDERES / İZMİR
23.5.2016
27.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
327
2.02.04.01.012 - Özel Eğitime İhtiyacı
2016350327 Olan Çocukların Eğitim Sürecine Uyumu
Kursu
Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu
Anadolu Lisesi - MENDERES / İZMİR
31.10.2016
4.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
328
2016350328
2.02.08.26.001 - Açık Büfe Uygulamaları
Kursu
3.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
329
2016350329
4.01.03.01.022 - Pansiyon İdari Yönetimi
Kursu
17.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
330
2016350330 1.02.01.01.009 - Sunum Teknikleri Kursu
24.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
331
2.02.04.01.002 - Dikkat Eksikliği,
2016350331 Hiperaktivite Bozukluğu ve Başetme
Yolları Kursu
Menderes Anadolu Lisesi - MENDERES
4.7.2016
/ İZMİR
8.7.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
332
2016350332
2.01.01.03.002 - Çocuk Psikolojisi (05 11) Kursu
Menderes İlkokulu - MENDERES /
İZMİR
5.9.2016
9.9.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
333
2016350333
2.02.04.01.014 - Özel Yetenekli Bireylerin Menderes İlkokulu - MENDERES /
Belirlenmesi Yöntem ve Teknikleri Kursu
İZMİR
3.10.2016
7.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
334
2016350334
4.01.03.01.001 - Afet Eğitimi Okul
Sorumlusu Kursu
Zafer İlkokulu - ÖDEMİŞ / İZMİR
4.1.2016
6.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
335
2016350335 1.02.01.01.002 - Beden Dili Kursu
Zafer İlkokulu - ÖDEMİŞ / İZMİR
22.2.2016
26.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
336
2016350336
2.01.01.10.006 - Etkili Sınıf Yönetimi
Kursu
Ödemiş Anadolu Lisesi - ÖDEMİŞ /
İZMİR
21.3.2016
22.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
337
2016350337
2.01.01.02.004 - Eğitimde Farklılık
Oluşturma Kursu
Ödemiş Anadolu Lisesi - ÖDEMİŞ /
İZMİR
4.4.2016
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
338
2016350338 EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR SEMİNERİ
Zafer İlkokulu - ÖDEMİŞ / İZMİR
25.4.2016
29.4.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
322
2016350322 1.02.01.01.007 - İletişim Becerileri Kursu
323
2016350323
4.01.01.02.001 - AB Proje Hazırlama
Teknikleri
324
2016350324
325
Menderes Özdere T. Çamur Mesleki ve
30.5.2016
Teknik Anadolu Lisesi - MENDERES /
İZMİR
Menderes Özdere T. Çamur Mesleki ve
13.6.2016
Teknik Anadolu Lisesi - MENDERES /
İZMİR
Menderes Özdere T. Çamur Mesleki ve
20.6.2016
Teknik Anadolu Lisesi - MENDERES /
İZMİR
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
14.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
24.10.2016
28.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
1.02.01.01.003 - Beden Dili ve İletişim
Teknikleri Kursu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu 21.11.2016
ÖDEMİŞ / İZMİR
25.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2.01.01.03.003 - Eğitimde Yaratıcı Drama
Kursu
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu 12.12.2016
ÖDEMİŞ / İZMİR
16.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu 19.12.2016
ÖDEMİŞ / İZMİR
23.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2.01.01.04.002 - Eğitim Materyali
Geliştirme Kursu
Ödemiş Anadolu Lisesi - ÖDEMİŞ /
İZMİR
30.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2016350346
2.02.08.02.001 - Bilgisayar - Destekli
Çizim Autocad(temel) Kursu
Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip
20.6.2016
Lisesi - SEFERİHİSAR / İZMİR
1.7.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
347
2016350347
ÖZEL EĞİTİMDE MESLEKİ EĞİTİM
PROGRAMLARI HAZIRLAMA SEMİNERİ
Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip
27.6.2016
Lisesi - SEFERİHİSAR / İZMİR
1.7.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
348
2016350348
1.01.01.05.008 - Bilgisayar- Tasarım ve
Animasyon (Photoshop Temel) Kursu
Asil Nadir Anadolu Lisesi SEFERİHİSAR / İZMİR
20.6.2016
24.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
349
2016350349
4.01.03.01.003 - Afet ve Acil Durum
Hazırlık Eğitimi Kursu
Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip
11.7.2016
Lisesi - SEFERİHİSAR / İZMİR
15.7.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
350
2016350350 1.02.01.01.002 - Beden Dili Kursu
Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip
18.7.2016
Lisesi - SEFERİHİSAR / İZMİR
22.7.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
351
2016350351
1.01.01.03.002 - Bilgisayar - Microsoft
Office İleri Kursu
Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip
20.6.2016
Lisesi - SEFERİHİSAR / İZMİR
24.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
352
2016350352
1.02.01.01.005 - Etkili Dinleme ve İletişim Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip
6.6.2016
Kurma Kursu
Lisesi - SEFERİHİSAR / İZMİR
10.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
353
2016350353
2.01.01.03.003 - Eğitimde Yaratıcı Drama
Kursu
Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip
13.6.2016
Lisesi - SEFERİHİSAR / İZMİR
17.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
354
2016350354 1.01.01.02.008 - Mebbis Kullanım Kursu
Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip
15.8.2016
Lisesi - SEFERİHİSAR / İZMİR
19.8.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
355
2016350355
6.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
339
2016350339 EĞİTİM YÖNETİMİ SEMİNERİ
Zafer İlkokulu - ÖDEMİŞ / İZMİR
15.2.2016
19.2.2016
340
2016350340
2.02.02.02.006 - Okul Öncesinde Dikkat
Toplama Eğitimi Kursu
Zafer İlkokulu - ÖDEMİŞ / İZMİR
10.10.2016
341
2016350341
2.02.02.02.008 - Okul Öncesinde
Kaynaştırma Eğitimi Kursu
Ödemiş Anadolu Lisesi - ÖDEMİŞ /
İZMİR
342
2016350342
343
2016350343
344
2016350344 2.02.09.01.002 - Zeka Oyunları Kursu 1
345
2016350345
346
26.12.2016
2.02.05.04.001 - Origami (Kağıt Katlama) Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip
2.5.2016
Kursu
Lisesi - SEFERİHİSAR / İZMİR
2.01.01.03.002 - Çocuk Psikolojisi (05 11) Kursu
Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip
5.9.2016
Lisesi - SEFERİHİSAR / İZMİR
9.9.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip
24.10.2016
Lisesi - SEFERİHİSAR / İZMİR
28.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2.01.01.09.030 - Öğrenci Tanıma
Teknikleri Kursu
Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip
8.2.2016
Lisesi - SEFERİHİSAR / İZMİR
12.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2.01.01.10.005 - Eğlenceli ve Etkili Ders
İşleme Teknikleri Kursu
Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip
9.5.2016
Lisesi - SEFERİHİSAR / İZMİR
13.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Asil Nadir Anadolu Lisesi SEFERİHİSAR / İZMİR
27.6.2016
1.7.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2.02.06.02.001 - İngilizce (A1) Kursu
(Beginner/Elementary)
Asil Nadir Anadolu Lisesi SEFERİHİSAR / İZMİR
4.4.2016
11.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
1.02.02.01.004 - Yaşam Koçluğu
Farkındalık Kursu
Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip
14.3.2016
Lisesi - SEFERİHİSAR / İZMİR
18.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2016350363 1.02.02.01.002 - Eğitim Koçluğu Kursu
Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip
22.2.2016
Lisesi - SEFERİHİSAR / İZMİR
26.2.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
364
2.02.04.01.002 - Dikkat Eksikliği,
2016350364 Hiperaktivite Bozukluğu ve Başetme
Yolları Kursu
Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip
3.10.2016
Lisesi - SEFERİHİSAR / İZMİR
7.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
365
2016350365
Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip
7.3.2016
Lisesi - SEFERİHİSAR / İZMİR
11.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
366
2016350366 TEOG SÜRECİ SEMİNERİ
Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 17.10.2016
TİRE / İZMİR
18.10.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
367
2016350367
Tire Kutsan Anadolu Lisesi - TİRE /
İZMİR
14.11.2016
18.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
368
2016350368 2.01.01.09.022 - Ergenle İletişim Kursu
Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi - TİRE / İZMİR
14.11.2016
18.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
369
2016350369 2.02.09.01.001 - Satranç Kursu
Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal
Bilimler Lisesi - TİRE / İZMİR
24.10.2016
28.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
370
2016350370
4.01.01.02.006 - Okul Öncesi Eğitimde
Proje Yaklaşımı Kursu
Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5.12.2016
TİRE / İZMİR
9.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
371
2016350371
2.01.01.10.005 - Eğlenceli ve Etkili Ders
İşleme Teknikleri Kursu
Tire Kutsan Anadolu Lisesi - TİRE /
İZMİR
12.12.2016
16.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
372
2016350372 1.02.02.01.002 - Eğitim Koçluğu Kursu
Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi - TİRE / İZMİR
19.12.2016
23.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
356
2016350356
357
2.02.04.01.012 - Özel Eğitime İhtiyacı
2016350357 Olan Çocukların Eğitim Sürecine Uyumu
Kursu
358
2016350358
359
2016350359
360
2016350360 2.02.05.05.001 - Fotoğrafçılık Kursu
361
2016350361
362
2016350362
363
2.01.01.09.019 - Dikkat arttırma
teknikleri Kursu
2.01.01.03.003 - Eğitimde Yaratıcı Drama
Kursu
12.12.2016
16.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2016350374
2.02.02.02.005 - Okul Öncesinde Değerler Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 19.12.2016
Eğitimi Kursu
TİRE / İZMİR
23.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
375
2016350375
2.02.04.02.002 - Akran Arabuluculuğu
kursu
Tire Kutsan Anadolu Lisesi - TİRE /
İZMİR
26.12.2016
30.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
376
2016350376
4.01.01.02.001 - AB Proje Hazırlama
Teknikleri
Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi - TİRE / İZMİR
26.12.2016
30.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
377
2016350377
1.01.01.03.001 - Bilgisayar - Microsoft
Office Excel (İleri) Kursu
Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal
Bilimler Lisesi - TİRE / İZMİR
4.1.2016
8.1.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
378
2016350378 1.02.03.01.011 - Öfke Yönetimi Kursu
Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 7.3.2016
TİRE / İZMİR
11.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
379
2016350379
2.02.05.03.005 - Geleneksel Çocuk
Oyunları Kursu
Tire Kutsan Anadolu Lisesi - TİRE /
İZMİR
21.3.2016
25.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
380
2016350380
4.01.03.01.025 - Soruşturma Teknikleri
Kursu
Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi - TİRE / İZMİR
28.3.2016
1.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
381
2016350381
1.02.01.01.001 - Anlayarak Hızlı Okuma
Teknikleri Kursu
Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal
Bilimler Lisesi - TİRE / İZMİR
4.4.2016
8.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
382
2016350382 1.02.03.01.009 - Kişisel Gelişim Kursu
Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2.5.2016
TİRE / İZMİR
6.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
383
2016350383 2.02.09.01.002 - Zeka Oyunları Kursu 1
Tire Kutsan Anadolu Lisesi - TİRE /
İZMİR
9.5.2016
13.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
384
2016350384 1.02.03.01.011 - Öfke Yönetimi Kursu
Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi - TİRE / İZMİR
9.5.2016
13.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
385
2016350385
1.02.01.01.001 - Anlayarak Hızlı Okuma
Teknikleri Kursu
Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal
Bilimler Lisesi - TİRE / İZMİR
6.6.2016
10.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
386
2016350386
2.02.06.02.001 - İngilizce (A1) Kursu
(Beginner/Elementary)
Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi TORBALI / İZMİR
24.10.2016
22.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
387
2016350387 2.02.09.01.001 - Satranç Kursu
Fatih İlkokulu - TORBALI / İZMİR
13.6.2016
17.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
388
2016350388 1.02.02.01.002 - Eğitim Koçluğu Kursu
Fatih İlkokulu - TORBALI / İZMİR
2.5.2016
6.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
389
2016350389
28.3.2016
29.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
373
2016350373 4.01.03.01.023 - Protokol Kuralları Kursu
374
Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal
Bilimler Lisesi - TİRE / İZMİR
2.02.02.01.007 - Oyun Ve Fiziki Etkinlikler
Fatih İlkokulu - TORBALI / İZMİR
Kursu
2.01.01.09.030 - Öğrenci Tanıma
Teknikleri Kursu
9.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu - BUCA
2.5.2016
/ İZMİR
6.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Meşkure Şamlı Ortaokulu - BUCA /
İZMİR
11.4.2016
15.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Sevgi-Ferit Akın Ortaokulu - BUCA /
İZMİR
21.3.2016
25.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
1.02.01.01.003 - Beden Dili ve İletişim
Teknikleri Kursu
Süleyman Bilgen İlkokulu - BUCA /
İZMİR
20.6.2016
24.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
2016350395
2.02.04.02.001 - Aile Danışmanlığı
Farkındalık Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 21.3.2016
BUCA / İZMİR
25.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
396
2016350396
2.02.04.02.014 - Travma ve Başetme
Yöntemleri Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 18.4.2016
BUCA / İZMİR
22.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
397
2016350397
2.02.02.02.003 - Okul Öncesi Sosyal
Beceri Destek Eğitimi Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2.5.2016
BUCA / İZMİR
6.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
398
2016350398 1.02.03.01.011 - Öfke Yönetimi Kursu
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 14.11.2016
BUCA / İZMİR
18.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
399
2016350399
Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu BUCA / İZMİR
2.5.2016
6.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
400
2016350400 2.02.08.09.002 - Makyaj Kursu
İsmail Şekip Uyal İlkokulu - BUCA /
İZMİR
6.6.2016
10.6.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
401
2016350401
Buca Rehberlik ve Araştırma Merkezi 5.12.2015
BUCA / İZMİR
9.12.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
80.Yıl Gazi Ortaokulu - URLA / İZMİR
21.3.2016
25.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Şehit Kemal İlkokulu - URLA / İZMİR
18.4.2016
22.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Urla İmam Hatip Ortaokulu - URLA /
İZMİR
7.3.2016
11.3.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
80.Yıl Gazi Ortaokulu - URLA / İZMİR
28.3.2016
1.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
Urla İmam Hatip Ortaokulu - URLA /
İZMİR
14.3.2016
18.3.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
390
2016350390
391
2016350391 2.02.09.01.002 - Zeka Oyunları Kursu 1
392
2016350392
393
2016350393 1.02.02.01.002 - Eğitim Koçluğu Kursu
394
2016350394
395
402
403
2.01.01.03.003 - Eğitimde Yaratıcı Drama
Kursu
2.01.01.10.003 - Disiplinsiz Öğrencilere
Yönelik Yaklaşımlar Kursu
2.02.04.01.009 - Özel Eğitimde
Bütünleştirme Uygulamaları Kursu
2.01.01.07.002 - Öğretim Yöntem ve
2016350402 Teknikleri (Kaynaştırma Öğrencilerine
Yönelik )Kursu
2.02.04.01.002 - Dikkat Eksikliği,
2016350403 Hiperaktivite Bozukluğu ve Başetme
Yolları Kursu
404
2016350404 2.01.01.03.004 - Eleştirel Düşünme Kursu
405
2016350405
406
2016350406 TEOG SÜRECİ SEMİNERİ
2.02.04.02.012 - Sınav kaygısıyla baş
etme yolları Kursu
Fatih İlkokulu - TORBALI / İZMİR
5.12.2016
407
2016350407
2.02.02.02.011 - Okul Öncesinde Sorun
Çözme Becerileri Kursu
Urla İmam Hatip Ortaokulu - URLA /
İZMİR
11.4.2016
15.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
408
2016350408
2.02.02.01.002 - Çocuk Gözüyle Anlama
ve Anlamlandırma Kursu
80.Yıl Gazi Ortaokulu - URLA / İZMİR
3.10.2016
7.10.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
409
2016350409
2.02.02.02.008 - Okul Öncesinde
Kaynaştırma Eğitimi Kursu
80.Yıl Gazi Ortaokulu - URLA / İZMİR
23.5.2016
27.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
410
2016350410
2.01.01.03.003 - Eğitimde Yaratıcı Drama
Kursu
80.Yıl Gazi Ortaokulu - URLA / İZMİR
11.4.2016
15.4.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
411
2016350411
2.01.01.09.016 - Davranış Geliştirme
Kursu
Şehit Kemal İlkokulu - URLA / İZMİR
2.5.2016
6.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
412
2016350412
2.02.02.02.011 - Okul Öncesinde Sorun
Çözme Becerileri Kursu
Şehit Kemal İlkokulu - URLA / İZMİR
9.5.2016
13.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
413
2016350413
2.02.05.04.001 - Origami (Kağıt Katlama) Urla İmam Hatip Ortaokulu - URLA /
Kursu
İZMİR
9.5.2016
13.5.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
414
2016350414 2.02.09.01.002 - Zeka Oyunları 1 Kursu
Uzunkuyu Ortaokulu - URLA / İZMİR
14.11.2016
18.11.2016
Kurs
Mahalli
Yüz
Yüze
415
2016350415
Çeşme Rehberlik Ve Araştırma
Merkezi - ÇEŞME / İZMİR
11.1.2016
15.1.2016
Seminer
Mahalli
Yüz
Yüze
416
2016350416 1.02.03.01.011 - Öfke Yönetimi Kursu
Çeşme Rehberlik Ve Araştırma
Merkezi - ÇEŞME / İZMİR
29.2.2016
4.3.2016
Kurs
Mahalli
BİREYSEL VE GRUPLA DANIŞMA
YÖNTEMLERİ SEMİNERİ
Yüz
Yüze
İlhan DURAN
Şube Müdürü
Download

2016 YILI İZMİR İLİ MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI