T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü
Sayı
: 43397871.
…./…./2016
TOPKAPI SARAYI MÜZESİ
ESER TALEP FORMU*
ADI SOYADI
TELEFON
E-MAİL
ÇALIŞMA KONUSU
ÇALIŞMA YILI
TALEP TARİHİ
:..................................................................................................
:..................................................................................................
:..................................................................................................
:..................................................................................................
:.................................................
:.................................................
ÇALIŞILACAK ESERLERİN ENVANTER NUMARALARI:
CD TESLİM TARİHİ:.................................
CD’Yİ TESLİM EDEN ADI VE SOYADI:..........................................................
İMZA:
CD’Yİ TESLİM ALAN ADI VE SOYADI:..........................................................
İMZA:
EK:TELİF ÜCRETİ ÖDEME MAKBUZU
AÇIKLAMALAR
1-Araştırmalarda verilen görüntüler ticari amaçla kullanılmayacaktır.
2-Eserlerin referansı eski ve yeni numaralar bir arada gösterilmek suretiyle verilecektir.
3-Yapılan araştırmalar ile ilgili basına yapılacak açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’nın iznine
tabidir.
4-Yapılan yayınlardan bir nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ne verilecektir.
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Telefon (212) 512 04 80 Dahili 227-229
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü
34122 Sultanahmet / FATİH-İSTANBUL Tel: (0212) 512 04 80 Faks: (0212) 528 59 91
Download

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Topkapı