Madde 4- Tanımlar:
Kurum: Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Birim: MEM Denizli il merkezi ve merkez ilçeleri olan Merkezefendi ve Pamukkale ilçe Milli eğitim
müdürlükleri ve bağlı okullarda çalışanlar.
Personel: Milli Eğitim Müdürlükleri, okullar ve bağlı birimlerde bulunan öğretmen, memur, hizmetli, 4/c li, ve
sürekli işçi olarak görev yapan tüm çalışanları,
Maaş: Personele bordroya dayalı olarak yapılan aylık ve ücret (bunlarla birlikte ödenen aile yardımı vb. gibi
özlük hakları) ile aylıklara ilişkin ödeme sürelerine tabi işçilere yapılacak ikramiye ve ilave ödemeleri,
Diğer ödemeler: Personele maaştan ayrı olarak ödenen fazla çalışma ücreti, ek ders, ek ödeme, döner sermaye,
ikramiye, vekalet ücreti, yolluk (mevzuatı gereği elden ödenenler hariç) ödemeleri vb. her türlü ödemeleri,
Komisyon: Personel maaş ve ödemelerinin bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması ile ilgili olarak
protokol yapılacak bankanın seçimi ve promosyon tutarının belirlenmesine ilişkin çalışmaları yürütmek üzere
MEM Onayı ile oluşturulan komisyonu,
Banka: İhale üzerinde kalan ve protokol imzalanan bankayı,
İstekli: İhaleye teklif veren her bir bankayı,
Promosyon: Maaş ile diğer ödemelerin, bankacılık ödeme sistemi aracılığıyla yapılması karşılığında Banka
tarafından ilgili personelin hesabına doğrudan aktarılmak suretiyle ödenmesi gereken nakit
parayı, (kişi başına ............................ aylık süre için teklif edilen tutar)
Protokol: Kurum ile banka arasında imzalanan protokolü ifade eder.
Madde 5- Protokolün Kapsamı
5.1.
Protokolün kapsamı; Müdürlüklerimiz ve birimlerinde, öğretmen, memur, 4/c li personel,
hizmetli ve sürekli işçi olarak görev yapan tüm çalışanları kapsamaktadır.
5.2.
Protokol yapıldıktan sonra Kuramca yapılacak diğer açıktan atamalar, kurama naklen geçecek
olan personel ve bu ihale sonrası promosyon ödemesinden faydalanmamış ücretsiz izinden dönecek personel de
protokol kapsamındadır.
Madde 6- İhaleye İlişkin Genel Bilgiler
6.1.
İhale, kurumun merkez ve ilçelerinde çalışan personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerini
kapsamaktadır.
6.2.Müdürlüğümüz ve merkez İlçelerde Promosyon ödenecek toplam personelimizin (kasım 2015
ayı itibariyle) 8697 kişi olduğu, bir aylık para hareketi de 29.259.908,00 TL.dır. Ayrıca ücretli öğretmen,
hizmet alımı ile çalıştırılan personel, stajyer öğrenci ve burslu öğrenci olmak üzere kişi sayısı kadrolu personelle
birlikte 13.000 kişidir.
Yukarıda bahsi geçen diğer personeller için banka ile yapılan her türlü işlemlerden masraf alınmaması
6.3.Anlaşma yapılacak banka ile sözleşme süresinin üç yıl (15/02/2016-15/02/2019) olması.
6.4.Denizli Merkezefendi İlçesi ve Pamukkale İlçe merkezlerinde bulunan ATM makinelerinin yerleri ve
adedinin bildirilmesi. (En az 15 (onbeş) ayrı noktada ATM makinası (para çekilebilir ve yatırılabilir) olması,
15 adetten az ise anlaşma yapılacak bankanın 2 (iki) ay içerisinde tamamlamasını taahhüt etmesi.)
6.5.Yapılacak Promosyon miktarının kesintisiz peşin ödenmesi, kişi başına düşecek ücretin belirtilmesi, 1520/03/2016 tarihinde ödenmesinin taahhüt edilmesi.
4
5
4-Kurumdaki çalışan Personel Sayısı
:8697 kişi
4-Kurumdaki çalışan Personel Sayısı
:8697 kişi
Download

banka promosyonu ihale şartnamesi için tıklayınız.