TEKNĠK -TAKTĠK
(UYGULAMA)
GEÇTİ
65
GEÇTİ
5
Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKĠN
84
67
GEÇTİ
6
Derya DALKIRAN
86
57
KALDI
7
Elif ER
68
67
GEÇTİ
8
Emel BAYIR
44
65
KALDI
9
Ezgi Can TOLGUN
GEÇTİ
Spor Anatomisi
65
82
Fizyoloji
70
Cangül ASLAN
G.Antr.Bilg.
AyĢegül ĠBZE
4
Psikomotor
Gelişim.
3
Spor Psikolojisi
KALDI
Ölçme.Değrln.
GEÇTİ
55
Sporcu.Sağ
67
60
Beceri öğr.
78
Ayça ARSLAN
Yetnk.Seç
Aslı ERDEN DURAN
2
ADI SOYADI
Öğretim.Yönt.
1
NO
Ynt.ve Org.
ÖZEL ANT. BĠL
(TEORĠK )
Spor ve Beslenme
TÜRKĠYE CĠMNASTĠK FEDERASYONU PĠLATES 1. KADEME EĞĠTMENLĠK KURSU SINAV SONUÇLARI 15 - 24 ARALIK 2015 / SAMSUN
SONUÇ
76
70
10 Fatma ASLAN
76
68
GEÇTİ
11 Hülya KURT
56
65
KALDI
12 Kezban ÇOLAK
86
75
GEÇTİ
13 Merve BEZAN
66
65
GEÇTİ
14 Merve ġAHĠN
72
70
GEÇTİ
15 Nükhet SÜSLÜ
66
66
GEÇTİ
16 ġeniz TANKUÇ
70
65
GEÇTİ
17 AyĢen ÇAKIRTAġ
90
75
80
100
95
90
90
95
100
90
80
90
72
65
GEÇTİ
18 Filiz YAZICI
80
75
85
90
90
90
90
85
100
95
70
90
66
67
GEÇTİ
19 Gizem ÖNERGE
85
70
80
80
90
85
90
75
100
85
70
80
80
68
GEÇTİ
21 Ġlknur GÖKMEN
85
75
90
85
95
85
90
80
100
90
75
90
74
65
GEÇTİ
22 Kevser YILDIRIM
80
75
85
90
90
80
90
80
100
85
75
85
52
60
KALDI
23 Naciye TAMER
90
80
90
80
90
80
90
75
100
80
75
90
68
68
GEÇTİ
24 Nuriye KÖKSOY
85
75
90
80
90
85
90
80
100
90
80
80
88
68
GEÇTİ
25 Sedef KARATAġOĞLU
80
70
85
90
95
80
90
85
100
95
80
85
66
65
GEÇTİ
26 Tuğba GENÇTÜRK
85
70
80
75
90
90
90
75
100
90
70
100
62
57
KALDI
27 Tuğba ġEN
90
75
80
90
90
85
90
80
100
85
75
90
66
65
GEÇTİ
28 Tuğçe KÖSEOĞLU
90
70
90
90
90
80
90
90
100
90
75
85
54
56
KALDI
29 Tülay KAYA
80
70
90
90
90
80
90
75
100
80
75
80
56
60
KALDI
30 Uğur YIDIRIM
90
75
80
80
90
85
90
85
100
80
75
85
72
57
KALDI
31 Ali YÜCEBAġ (Telafi)
32 Atilla ÇOġAR (Telafi)
GEÇTİ
80
GEÇTİ
80
33 Kader AKAY (Telafi)
66
70
GEÇTİ
34 Mehtap TÜRE (Telafi)
MUAF
65
GEÇTİ
MUAF
55
KALDI
35 Nurullah ULUTAġ (TELAFĠ)
36 Safa Çağatay HAPELOĞLU (Telafi)
37 Tuğçe ġENDUR (Telafi)
38 Tülay USTA (Telafi)
39 Ümmügülsüm ÖZDEMĠR (Telafi)
GEÇTİ
70
90
68
65
GEÇTİ
48
MUAF
KALDI
MUAF
65
GEÇTİ
40 Kader ÖZER (Telafi)
66
65
GEÇTİ
41 Fadime ÖZDEMĠR
78
67
GEÇTİ
Download

Sonuç